De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RISICOANALYSES VOOR “ ARBEIDSVEILIGHEID EN WELZIJN BRANDWEERDUIKERS” BINNEN DE BRANDWEERKORPSEN VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RISICOANALYSES VOOR “ ARBEIDSVEILIGHEID EN WELZIJN BRANDWEERDUIKERS” BINNEN DE BRANDWEERKORPSEN VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN."— Transcript van de presentatie:

1 RISICOANALYSES VOOR “ ARBEIDSVEILIGHEID EN WELZIJN BRANDWEERDUIKERS” BINNEN DE BRANDWEERKORPSEN VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

2 Situering van de activiteiten. Als iedereen vlucht begeeft de brandweer zich ter plaatse om te handelen. Activiteiten van de brandweer zijn geen gewone industriële activiteiten. Toch gebruik van machines en arbeidsmiddelen. Tijdsdruk beïnvloedt handelingen. Door doorgedreven risicoanalyses en opgeleid team is de klus veilig te klaren.

3 Vlaamse brandweerkorpsen gestructureerd en verenigd. Overkoepelende v.z.w: B.V.V. (BRANDWEER VERENIGING VLAANDEREN) http://portal.brandweervlaanderen.be http://portal.brandweervlaanderen.be Onder deze koepel: K.A.P.B. (Koninklijke Antwerpse Provinciale Brandweerbond).

4 Welzijnswet. Ook van toepassing op brandweer: Veilig werken in onveilige omstandigheden. Moeilijk op gang komende risicoanalyses. Problemen werden vooruitgeschoven. Inhaalbeweging drong zich op.

5 Werkgroep arbeidsveiligheid van de K.A.P.B. Enkele jaren geleden opgericht. Doel: arbeidsomstandigheiden van operationele brandweermensen. Samenstelling: - brandweermensen van diverse korpsen. - veiligheidsdeskundigen. - preventieadviseurs. - inspecteur van FOD WASO. Vergadert ongeveer maandelijks. Voorzitter: Kapt Jan Van Hemeldonck ( korpschef van Hoogstraten).

6 Infoblad en Meldpunt op Website. Voor goede communicatie “tabblad”. Op tabblad: “Meldpunt Arbeidsveiliheid”. Gemelde punten, problemen en knelpunten komen op vergadering werkgroep. Mogelijkheid tot interactieve aanpak.

7 Werkgroep “ Veilig werken op hoogten “. Opgericht begin 2004. Samenstelling: - brandweermensen van diverse korpsen. - aantal preventieadviseurs. - leden uit werkgroep Arbeidsveiligheid. Risicoanalyses en veilige werkinstructies zijn een efficiënt hulpmiddel maar steeds vatbaar voor vervolmaking. Voorzitter: Kapt Filip Kenis ( korpschef van Mol ).

8 Werkgroep “Brandweerduikers” Opgericht einde 2004. Samenstelling: - verantwoordelijken van diverse duikploegen van brandweerdiensten. - inspecteur van FOD WASO. - voorzitter van de vereniging van Arbeidsgeneesheren. - leden uit werkgroep Arbeidsveiligheid. Vegadert maandelijks. Voorzitter: Denise De Bondt (korps Lint).

9 Praktische aanpak Risicoanalyses. Korpsen kwamen niet tot risicoanalyses. Iedereen hetzelfde maken is zinloos. Oprichting van werkgroep drong zich op. Alle korpsen niet dezelfde samenstelling. Alle korpsen niet dezelfde interventies. Alle korpsen niet dezelfde uitrusting. Elk korps finaliseert eigen risicoanalyse. Hulp van werkgroep steeds mogelijk. Korpschef heeft laatste woord.

10 Systematische aanpak: Werkgroep kiest een te bekijken taak. Werkgroep maakt voorstel van analyse en van veilige werkinstructie. Werkgroep vraagt korpsen om vervollediging en eventueel correctie. Werkgroep verwerkt deze respons. Werkgroep stuurt type-risicoanalyse en type-veilige werkinstructie naar korpsen. Korpsen finaliseren eigen risicoanalyse en eigen veilige werkinstructie voor die taak.

11 Huidig resultaat: Alle korpsen van provincie bereikt. Analyses en instructies in korps gefinaliseerd Betrokkenheid van korps en manschappen. Info uit korpsen verdubbelde items. Hulpdocument voor hiërarchische lijn bij interventies. Ondersteuning van preventieadviseurs. Input voor Globaal Preventieplan en voor Jaaractieplan.

12 Gekkenwerk? Inzet in en van werkgroepen is bijzonder groot. Alle korpsen van de provincie zijn bereikt. Niet iedereen is positief, achterblijvers beginnen in te lopen. De meerderheid is positief en opbouwend.

13 De Balans? POSITIEF !!!


Download ppt "RISICOANALYSES VOOR “ ARBEIDSVEILIGHEID EN WELZIJN BRANDWEERDUIKERS” BINNEN DE BRANDWEERKORPSEN VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN."

Verwante presentaties


Ads door Google