De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Procedure vermissing thuis verblijvende personen met dementie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Procedure vermissing thuis verblijvende personen met dementie"— Transcript van de presentatie:

1 Procedure vermissing thuis verblijvende personen met dementie

2 Situering Vermissingsprotocol in de WZC
Vraag vanuit LST Kortrijk: vertaling vermissingsprotocol naar de thuissituatie?  Opstart werkgroep in samenwerking met verschillende thuiszorgactoren, het ECD Sophia, SEL Zuid-West-Vlaanderen en de politiezone Vlas Uitbreiding naar een West-Vlaamse werkgroep (thuiszorgactoren, ECD Sophia en Foton, SEL, politiezone Vlas) Opmaak documenten: de documenten werden getoetst aan verschillende praktijksituaties. Ook in de toekomst is het de bedoeling de documenten jaarlijks te evalueren op basis van de ervaringen uit de praktijk.

3 Stroomdiagram Eerste pagina: uitleg over de verschillende documenten

4 Stroomdiagram Tweede pagina: eigenlijke stroomdiagram:
*Wanneer is er sprake van een vermissing? *Welke stappen te ondernemen in geval van vermissing? Derde pagina (nog in ontwikkeling): uitgeschreven versie van de verschillende stappen uit het stroomdiagram

5 Aanvulling bij communicatieschriftje

6 Aanvulling bij communicatieschriftje
*aanvulling op reeds belangrijke info uit CS (weekplanning, zorgfiche, medicatieschema,..) *bevat recente foto, persoonsbeschrijving, informatie over de zoektocht *deels vooraf in te vullen, deels op moment van verdwijning *ligt bij de gebruiker thuis

7 Document voor de hulpverleners
*Bevat dezelfde info als info uit cs en aanvulling *Te bewaren door de hulpverleners

8 Contact politie Voorstelling vermissingsprotocol op vergadering van alle West-Vlaamse korpschefs: voorstel tot af te spreken protocol Politiediensten Aanmaak account volgens volgend systeem: Aanduiden contactpersoon binnen elke politiezone. Mogelijk takenpakket: bijwonen vergaderingen rond het project (minimaal), op de hoogte zijn van en verantwoordelijk zijn voor de implementatie van het project binnen de zone, aanspreekpunt voor de sectoren (WZC/Tz) die met het project van start wil gaan. Het initiatief komt hierbij uit de sector zelf, niet van de politie.  Aanduiden contactpersoon binnen de provincie. Mogelijk takenpakket: op de hoogte zijn van de provinciale ontwikkelingen, aanspreekpunt voor het ECD/SEL Expertisecentra Dementie (Sophia en Foton) en SEL (samenwerkingsinitiatief eerstelijnszorg): Faciliteren van het project, motiveren en stimuleren van de partners in de thuiszorg en residentiële sector voor meer aandacht omtrent dementie. Ondersteuning politiediensten bij uitwerking project. Nog geen officieel West-Vlaams standpunt, wel positieve reacties van lokale zones.

9 Bekendmaking protocol
Op alle lokale werkingen van de vier West-Vlaamse SEL’s (bekendmaking bij basiswerkers) Op alle raden van bestuur van de vier West-Vlaamse SEL’s (bekendmaking directies) Op alle West-Vlaamse OPD’s Officieel ‘infomoment’: voorjaar 2014


Download ppt "Procedure vermissing thuis verblijvende personen met dementie"

Verwante presentaties


Ads door Google