De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Politiezone HEKLA 5349 H E K L A

Verwante presentaties


Presentatie over: "Politiezone HEKLA 5349 H E K L A"— Transcript van de presentatie:

1 Politiezone HEKLA 5349 H E K L A
Geachte dames en heren, Het is een hele eer u getuigenis te mogen leveren via deze goede-voorbeelden-carrousel van de wijze waarop na verloop van zes jaar samenwerken met de zorgsector wij tot een goede praktijk zijn gekomen. Politiezone HEKLA 5349 Prins Boudewijnlaan 43a – B-2650 Edegem Website :

2

3 (Jong) dementie en wegloopgedrag?
Buurtwerking : Veiligheid? Leefbaarheid?

4 Bron: HLN 12/4/2012

5

6

7 Één geïntegreerde politie gestructureerd op 2 niveaus
Integrale samenwerking tussen preventie, politie en justitie De Belgische politiestructuur: Één geïntegreerde politie gestructureerd op 2 niveaus 1 Federale Politie 195 Lokale Politiezones Om tot een goede samenwerking te komen moeten wij in België ook oog hebben voor de geïntegreerde werking tussen zowel federale als lokale politie.

8 Hove Edegem Kontich Lint Aartselaar 195 politiezones HEKLA 5349
In belgie zijn er in totaal 195 lokale politiezones. De politiezone HEKLA is er één van. Onze vijfgemeentezone situeert zich ten zuiden van Antwerpen en wij tellen een inwonersaantal van circa inwoners.

9 27 gedeconcentreerde bestuurlijke/gerechtelijke diensten
Politie Zeevaartpolitie Luchtvaartpolitie Spoorwegpolitie Politie Verkeerspolitie Federale reserve De ondersteuning van de Federale politie aan Lokale politie bij vermissingen Zonder de gespecialiseerde steun van onze federale collega’s zou ons opzet nooit lukken, omdat wij als lokale politie niet alleen de expertise missen, maar ook bijvoorbeeld de bijzonder middelen die de gespecialiseerde ondersteuning van de federale politie. In het domein van onrustwekkende verdwijningen kunnen wij niet zonder de expertise van de Nationale Cel Vermiste personen onder leiding van gerechtelijk commissaris Alain Remue. Nationale Cel Vermiste Personen Federale politie o.l.v Commissaris Alain Remue Politie

10 Patrick Crabbé Politiezone Hekla (Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar) Projectbegeleider Beleidsmedewerker Communicatiedienst Ik ben lid van de politiezone HEKLA, gelegen te zuiden van Antwerpen. De voorbije zes jaar hebben wij bijzonder veel inspanningen geleverd om niet alleen het wegloopgedrag van personen met dementie in de kijker te plaatsen, maar in het bijzonder te wijzen op het verontrustend cijfer van een groeiend aantal vermissingsdossiers ook met betrekking tot jongdementerende personen.

11 Over wat spreken wij ….. ? Problematiek vermissingen vanuit woon- en zorgcentra, het ziekenhuis (UZA), oudere en jongere (dwalende) mensen die thuis worden verzorgd door de thuiszorg of mantelzorgers …. Problematiek van jonge weglopers uit instellingen voor bijzondere jeugdzorg. Wij willen ons doel specifiek omschrijven en ons richten naar vermissingen van personen uit rustoorden, ziekenhuizen, mensen die thuis worden verzorgd. Bovendien willen wij ons richten naar het wegloopgedrag van jongeren uit instellingen voor bijzondere jeugdzorg.

12 Wat willen wij WEL – WAT NIET
Goede communicatie Goede samenwerking Mekaar beter leren kennen Mekaar beter ondersteunen Een humanitaire aanpak problematiek wegloopgedrag Gedragsregels opleggen Sturend optreden binnen instellingen en voorzieningen Afbreuk doen aan de ministeriële richtlijnen m b t onrustwekkende vermissingen Het opzet van het project is gegroeid uit een behoefte die leeft bij alle mogelijke zorgsectoren, maar evengoed bij politie. Daarenboven is het opzet van het project vooreerst bedoeld doordat wij mekaar door het project mekaars doen en later beter leren kennen. Door het feit dat wij mekaar beter hebben leren kennen is het voor ieder ook makkelijker te begrijpen. Het project wil geen gedragregels opleden of sturend optreden. Wij willen vooral het humanitaire doel voor ogen houden dat het voor iedereen en in het bijzonder voor de vermiste van essentieel belang is dat de vermiste zo snel terug wordt teruggevonden.

13 Expertise Centrum Dementie - Orion
Enquête 2006: Behoeften politie & info rond dementie? Hoe kan politie de dienstverlening afstemmen & nog beter leren omgaan met problematiek rond personen met dementie? Alles startte met het expertisecentrum Dementie – Orion, die haar oor te luisteren legde bij de politiezone HEKLA met de vraag of er bepaalde behoeften bij politie bestonden en vooral of de politie vragende partij was om haar dienstverlening af te stemmen om nog beter te leren omgaan met de problematiek rond dementie. Vanuit deze eerste contacten is vervolgens ook het idee gegroeid om het kader ook te verruimen naar wegloopgedrag van minderjarigen uit bijvoorbeeld van instellingen van bijzondere jeugdzorg.

14 Vaststellingen politie:
Begeleiders/personeel van instellingen/voorzieningen beschikken niet over nodige informatie: kledij, uur vermissing, profiel vermiste, point last seen …. Heel veel tijd verstrijkt voor de informatie wordt verzameld Er bestaat geen systematiek …. De politie stelt in heel veel gevallen vast dat wanneer bij nacht of ontij een vermissing moet worden onderzocht de nodige opsporingsgerichte informatie ontbrak. Eer deze informatie voorhanden was ging er meestal veel tijd voorbij.

15 Vaststellingen instellingen/voorzieningen
Vraag naar duidelijkheid rond hun verantwoordelijken, opdrachten bij vermissingen? Kan politie geen document ontwikkelen waar er een aantal praktische tips en informatie kan worden aangereikt? Kan er niet gewerkt worden aan een contactpersoon of dossierbeheerder bij politie? Vanuit de instellingen en voorzieningen waren ondertussen ook reeds een aantal vragen gesteld aan de politie om hen te ondersteunen. Er waren zowel bij politie als bij de partners van politie redenen genoeg om het probleem verder uit td diepen.

16 Historiek Alles begon vele jaren geleden met een ministeriële richtlijn, die richtgevend is voor alle politiediensten op welke manier zij met verdwijningsdossiers horen om te gaan.

17 Ministeriële criteria onrustwekkende verdwijning …
Vermiste is minder dan 13 jaar oud … lichamelijke/geestelijke handicap of mist nodige zelfredzaamheid Afhankelijk medicatie – medische behandeling Info levensbedreigende situatie Gezelschap die welzijn bedreigen of slachtoffer misdrijf Afwezigheid < = > normale gedrag Andere: gemoedstoestand, depressie, emotioneel conflict De opgesomde criteria zijn zeer richtinggevend om de opzoekingen te starten, alleen misten wij de fijnmazigheid om ook binnen de eerste uren van een verdwijning succesvol te zijn.

18 Sleutel-elementen zoeking
Basis = goede beoordeling maken !!! - profiel van de vermiste persoon - point last seen (PLS) Bij een onrustwekkende verdwijning is het sleutelmoment ondermeer zowel als zorgverstrekker als politieambtenaar te weten “Wat is een goede beoordeling van de verdwijningszaak. Met andere woorden wat is het profiel van de vermiste naar mobiliteit, fysisch vermogen, zijn kunnen niet kunnen, zijn historiek. Een aantal sleutelmomenten die ondermeer door de Nationale Cel vermissingen werden aangereikt. Bovendien is het bijzonder belangrijk te weten waar onze vermiste in levende lijve voor het laatst werd opgemerkt. Dit gaat ook onze startlijn zijn voor onze gerichte opzoekingen.

19 Waar vinden we ze terug ? - 65 % in de instelling !!!
- 95% in een straal van 2 Km van PLS 50% in een straal van 1 km van PLS - mogelijke link naar het verleden - voor een hindernis Wij onthouden vooral dat voornamelijk in het gebouw en in heel veel gevallen in een kleine straal rond het gebouw meestal de vermisten worden teruggevonden.

20 Het zijn ongetwijfeld heel mooie theorieën, maar wie vertelt het de verpleegkundige, wie vertelt het de politieambtenaar, als er zich een vermissing voordoet. De vindplaatsen zijn meestal niet moeilijk te achterhalen, maar wie vertelt het mij op het moment van de vermissing ….

21 Dat was het recente verleden
Dat was het recente verleden. Wij hebben dit verleden opgepoetst en fijnmaziger gemaakt op maat van onze doelgroepen met name wegloopgedrag van personen met dementie en wegloopgedrag van jongeren. Wij hebben daarvoor niet allen specialisten geraadpleegd, maar ook alle partners uit de zorgsector.

22 Profiel en foto vermiste en gegevens afzender
Wij hebben samen met de zorgsector zo zorgvuldig als mogelijk het PROFIEL van de vermiste weten samen te stellen. Hoe is zijn fysieke toestand, hoe groot is zijn mobiliteit? Wat weten wij over zijn vroeger professioneel leven? Wat houdt hem bezig?

23 De aanbevelingen van de expertise indachtig
Deze gegevens samen met de aanbevelingen van de expertise van de nationale cel vermissingen zijn de aanzet geweest op professioneler te kunnen samenwerken.

24 Zij weten dat ze geen enkele ruimte ongemoeid mogen later
Zij weten dat ze geen enkele ruimte ongemoeid mogen later. De ervaring leert ons dat wij veel succes boeken op deze manier Onze partners zoeken zelf 20 minuten vooraleer het document elektronisch door te sturen naar de lokale politie ….

25 De cijfers tot vandaag ……
Meldingen = 943 Afhandelingen = 342 Opgestarte dossiers= 244 Vanuit instellingen = 194 Dwalende personen = 95 Hoe groot of hoe klein de problematiek rond wegloopgedrag wel is, kan ik u eenvoudig weg tonen. Aanvankelijk dachten wij “het zal toch niet zo erg zijn, zeker? Deze cijfers moeten u overtuigen dat de werkelijkheid wel iets of wat anders is als je de verdwijningsdossiers begint te meten.

26 FOD ECONOMIE ! U zult zich de vraag stellen of dit nu veel voor komt? Op basis van statistische cijfers van de FOD ECONOMIE heb ik onlangs ontdekt dat onze gemeenten Edegem en Aartselaar respectievelijk op de 10de en de 14de plaats gerangschikt staan naq een reeks van kustgemeenten met de gemiddelde hoogste leeftijd in jaren. Als wij de demografische cijfers mogen geloven, gaan de cijfers samen met de gemiddelde levensduur van jaar tot jaar stijgen niet alleen in België maar evengoed in Europa.

27 Evolutie Jaarverslag Cel Vermiste personen Opnieuw meer verdwijningen!
Wat leren de cijfers op nationaal vlak wat betreft verdwijningdossiers? Een belagnrijke stijging zowel in de categorieën + 40, +50 als +60 jaar

28 Evolutie Jaarverslag Cel Vermiste personen Gemiddeld 11 % overlijdt!
Hoeveel procent van deze teruggevonden worden dood aangetroffen?

29 Hoe zit het met mensen die thuis worden verzorgd?
Moeten wij ons niet wapenen tegen het onbekend aantal personen met dementie, waar wij zelfs niet weten dat zij vandaag bestaan?

30 Al onze ervaringen hebben wij neer geschreven in een draaiboek en stellen wij ter beschikking op onze website. Ondertussen hebben al tientallen politiezones en organisaties uit de zorgsector ons gecontacteerd. De belangstelling voor dit project is bijzonder groot. Met als gevolg dat het besef groeit dat in elke politiezone er wel werk aan de winkel. Er is duidelijk een grotere behoefte om het probleem van wegloopgedrag niet alleen in kaart te brengen, maar er ook daadwerkelijk iets rond te organiseren samen met de zorgsector.

31 Als het dan toch mis gaat ?
Onrustwekkende verdwijningen en wegloopgedrag dwalende personen 7 juli 2011 Als het dan toch mis gaat ? Wij hebben deze handleiding in samenwerking met het expertisecentrum dementie Orion ontwikkeld. Op 7 juli 2011 hebben wij deze handleiding ook wereldkundig gemaakt.

32 Dank zij de tussenkomst van de KBS trouwens hebben wij een belangrijke financiële gekregen, die het ons mogelijk maakte ook de getuigenissen van zowel de directeurs als de verpleegkundigen van de WZC te verzamelen, maar evengoed de getuigenissen van alle experts in het veld, die samen met ons het project op stapel hebben gezet.

33 Het resultaat hiervan is een handleiding, die een beeld schept van de gedeelde zorg van hulpverleners maar ook deze van politie naar een maatschappelijk veiligheidsnetwerk.

34 De toenmalige minister van Binnenlandse zaken Annemie Turtelboom en de Vlaamse minister van Welzijn/Gezin verschaften ons de eer het eerste exemplaar te willen overhandigen.

35 Wij hebben ook dankbaar gebruik gemaakt van de 9 expertisecentra in Vlaanderen om deze handleiding te gebruiken voor diegenen die in navolging van dit project navolgende initiatieven willen ontwikkelen.

36 Inspiratiegids dementievriendelijke gemeenten
Vlaamse Vereniging Steden Gemeenten Koning Boudewijnstichting De ideeën die samen met dit project tot uiting gekomen zijn, heeft ook geleid tot de stoffering van een inspirerende gids voor dementievriendelijke gemeenten die in navolging van al deze goede praktijken bepaalde initiatieven zouden willen nemen. Deze inspiratiegids is tot stand gekomen dan zij de vereniging voor vlaamse gemeenten en steden en de KBS;

37 Thuisgezondsheidszorg Woon- en zorgcentra Brussel & het Waals Gewest?
DE TOEKOMST Thuisgezondsheidszorg Woon- en zorgcentra Brussel & het Waals Gewest? Wat ons nu vooral interesseert is de uitbreiding naar geïnteresseerde partners in andere delen van ons land.

38 UNION DES VILLES ET COMMUNES ?
Wij willen niet alleen in Vlaanderen deze boodschap uitdragen, wij hebben ook onze creativiteit en onze solidariteit aangesproken om ook onze Franstelige collega’s niet alleen te informeren, maar ook waar nodig te ondersteunen. Geen expertisecentra dementie in Wallonië

39 Project vermist @ hekla
Tips met betrekking tot een professionele doorzoeking van een gebouw Wij geven ook onze partners uit de zorgsector de nodige tips om nog professioneler zelfstandiger te kunnen werken.

40 Nodig op voorhand? Actieplan bij verdwijning: Interne communicatie
Profiel & digitale foto Plattegrond Checklist to do’s Sleutelbeheer Afsprakenpakket Interne communicatie Opleidings- en informatietraject Praktijkoefening met partners (?) Wij herinneren hen aan een aantal goede voorbereidingen.

41 Zij weten dat ze geen enkele ruimte ongemoeid mogen later
Zij weten dat ze geen enkele ruimte ongemoeid mogen later. De ervaring leert ons dat wij veel succes boeken op deze manier

42 Checklist to do’s Plattegrond te doorzoeken ruimten per verdieping.
Sleutelbeheer afgesloten ruimten. Ons verzekerd weten van goede naleving van afspraken maakt zelfs de tussenkomst van politie overbodig.

43 2 KM = 95 % 1 KM = 50 % Onze partners weten ook in welke mate zij de onmiddellijke omgeving kunnen doorzoeken.

44 www.hekla.be www.hekla.be
Wij hebben van de website van de politiezone HEKLA de kans gekregen om het draaiboek en het protocoldocument beschikbaar te stellen voor iedereen.

45


Download ppt "Politiezone HEKLA 5349 H E K L A"

Verwante presentaties


Ads door Google