De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

22 maart 2016 Historische schets EVC EVC bijeenkomst: Ervaring telt!

Verwante presentaties


Presentatie over: "22 maart 2016 Historische schets EVC EVC bijeenkomst: Ervaring telt!"— Transcript van de presentatie:

1 22 maart 2016 Historische schets EVC EVC bijeenkomst: Ervaring telt!

2 EVK heeft voor individuen een tweeledige functie: 1) zij kan dienen om ervaringskennis en -vaardigheden om te zetten in formeel erkende diploma's en certificaten; 2) zij kan de efficiëntie van de intake voor, verwijzing naar en begeleiding van geïndividualiseerde leertrajecten verhogen. EVK kan niet alleen worden benut in de BVE-sector, maar is ook relevant in het hoger onderwijs. Vanwege het ontbreken van een landelijke kwalificatiestructuur en de complexiteit van de vaardigheden in het hoger onderwijs behoort integrale implementatie van EVK in het hoger onderwijs vooralsnog niet tot de mogelijkheden. …..de werkplek moet meer worden gebruikt als leerplek …..(paars 1) Zoals het begon……..1993

3 EVC wordt gezien als een bruikbaar instrument in het kader van een leven lang leren en employability. Uitgangspunt is dat het initieel onderwijs niet meer volstaat voor de rest van het werkende leven. Kennisverwerving sec wordt minder belangrijk, het draait om competentieontwikkeling Betrokkenheid sociale partners 2001: Kenniscentrum EVC Duizend bloemen bloeien tijd gaat verder! Hoe het verder ging….2000

4 Van wat is EVC wel/niet? Van moet je wel/geen standaarden gebruiken? Zo ja, welke? Naar eerste kwaliteitsstandaarden en convenant Naar arbeidsmarktinstrument. Naar duurzame verankering! EVC is geen doel, maar middel Innoveren kost tijd publiek en/of privaat speelveld Empowerment individu Kwaliteit en ketenaanpak EVC op weg…….2007

5 De campagne verbeeldt door middel van letterlijk extreem grote mensen op TV, radio, internet en op stadsbussen dat je kennis en ervaring ‘groeit’ tijdens je werk, en dat het de moeite loont om deze groei te laten vastleggen in een ervaringscertificaat. Op die manier kunnen werknemers en werkzoekenden hun positie op de arbeidsmarkt versterken en vergroten zij de kans om tijdens de crisis een andere baan te vinden (SZW&OCW). Het Ervaringscertificaat als een middel om de crisis te lijf te gaan…..2009

6 Veel procedures en experimenten Stimuleringsmaatregelen > 100 cao’s Groei aantal procedures Minder EVC aanbieders (met name onderwijs) Vertrouwen niet alleen door kwaliteit; ketenaanpak Herbezinning op het EVC systeem Naar verdere verankering 2006 - 2012

7 Focus op ‘validation’ Leeruitkomsten: uitwisselbare en herkenbare taal ECVET: uitwisselbare en herkenbare eenheden EQF/NLQF: uitwisselbaar en herkenbaar niveau Benutten van het informele leren Om individuen te helpen laten zien wat je waard bent…..als hulpmiddel bij mobiliteit en leven lang leren Europese ontwikkelingen

8 Van EVC naar validering…..

9 Route 1: Via een EVC-procedure kan iemand zijn kennis en ervaring officieel laten erkennen en vastleggen in een ervaringscertificaat. EVC is één van de bouwstenen voor een leven lang leren. Ervaring telt! Route 2: via validering, flexibel maatwerk, gepersonaliseerd leren, kunnen volwassenen met erkenning van hun ervaring op een efficiënte wijze, stapsgewijs, evt via deelcertificaten, een diploma halen. Ervaring telt! Van validering naar….Ervaring telt!

10 Tijs Pijls tpijls@cinop.nl 06 10015878


Download ppt "22 maart 2016 Historische schets EVC EVC bijeenkomst: Ervaring telt!"

Verwante presentaties


Ads door Google