De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PTA VOORLICHTING EINDEXAMENJAAR 2007- 2008 BB/KB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PTA VOORLICHTING EINDEXAMENJAAR 2007- 2008 BB/KB."— Transcript van de presentatie:

1 PTA VOORLICHTING EINDEXAMENJAAR 2007- 2008 BB/KB

2 PR0GRAMMA ONTVANGST DOOR MENTOREN –BEGELEIDING –CONTACTEN –INDIVIDUELE VRAGEN

3 PR0GRAMMA PLENAIR GEDEELTE : –EXAMENPROGRAMMA –PTA –VRAGEN RONDOM EXAMENPROGRAMMA –PAUZE –DECANAAT

4 EINDEXAMENVAKKEN Algemene vakken Nederlands Engels Wiskunde Natuurkunde Maatschappijleer Beroepsgericht vakken Bouwtechniek Elektrotechniek Installatietechniek Metaaltechniek Metalektro (KB) Instalektro (KB) Handel & administratie

5 HET SCHOOLJAAR IS IN TWEEËN GESPLITST: SCHOOLEXAMEN PERIODE SEPTEMBER 2006 - MEI 2008 Telt bij BB voor 2/3 mee Telt bij KB voor 1/2 mee CENTRAAL EXAMEN PERIODE APRIL 2008 – JUNI 2008 Telt bij BB voor 1/3 mee Telt bij KB voor 1/2 mee

6 HET SCHOOLEXAMEN BESTAAT UIT: PTA – CIJFERS KLAS 3 Cijfers behaald in vorig cursusjaar PTA – CIJFERS KLAS 4 HANDELINGSDELEN PRAKTISCHE OPDRACHTEN

7 CENTRAAL EXAMEN ALGEMENE VAKKEN CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN Bij BB 90 minuten Bij KB 120 minuten

8 CSPE Het examen voor het beroepsgerichte vak wordt in één zitting afgenomen, het zogenaamde CSPE (Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen) Dit houdt in dat er tijdens het praktisch examen momenten zijn waarop het theoretische gedeelte wordt geëxamineerd

9 SLAAG/ZAK REGELING JE BENT GESLAAGD ALS JE TENMINSTE VOLDOET AAN: 1 KEER 5, DE REST VOLDOENDE 2 KEER 5 EN MINIMAAL 1 KEER 7 1 KEER 4 EN MINIMAAL 1 KEER 7 LET OP: Beroepsgericht vak telt dubbel mee!!!

10 REKENVOORBEELD GESLAAGD Nederlands Engels Wiskunde Natuurkunde Maatschappijleer Beroepsgericht (b.v. bouwtechniek) AFGEWEZEN Nederlands Engels Wiskunde Natuurkunde Maatschappijleer Beroepsgericht (b.v. handel & administratie) 6 6 4 6 6 7 8 8 5 8 8 5

11 NOG NIET GESLAAGD????? Je mag altijd het CSPE, of een onderdeel ervan herkansen Je mag 1 vak van het CSE herkansen

12 VOORBEELD PTA NEDERLANDS Vak: Ned. Vakcode:011 Leerweg:BB Leerjaar:3 (2007-2008) 1234567 Volgnr.Soort toets OmschrijvingAfkorting uit het examenprogramma TijdsduurPeriodeWeging 1SSpelling (H 1 t/m 5, extra oefenstof) 50 min.72 2SLuistervaardigheid100 min.82 3SInformatie H 1 t/m 5n.v.t.82 4SLezen H 1 t/m 550 min.92 5SLiteratuurn.v.t.92 6POMondeling (KB 8 / BB 6 leesverslagen) 15 min.102 7POSpreekvaardigheidn.v.t.102 8SVoortgangstoetsenn.v.t.7 - 101

13 TOT SLOT WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE? TE LAAT KOMEN??? FUNCTIE VAN HET PTA HET NASLAGWERK VOOR HET EINDEXAMENJAAR !!

14 Vragen van ouders/verzorgers

15 PAUZE

16 PROGRAMMA DECANAAT BEROEPENMANIFESTATIE29 NOVEMBER EXCURSIE NAAR BEDRIJVENGEDURENDE HET HELE CURSUSJAAR VOORLICHTING OVER MOGELIJKHEDEN VAN VERVOLGONDERWIJSFEBRUARI EINDGESPREK MET DE DECAANMEI

17 WAT NA DEZE SCHOOL? Iedereen heeft tot zijn of haar 18 e jaar de plicht zich te kwalificeren (is niveau 2). Dat is mogelijk met: BBL = BeroepsBegeleidende Leerweg 4 dagen werken en 1 dag naar school. Opleidingsduur is 2 jaar. BOL = BeroepsOpleidende Leerweg Volledig dagonderwijs. Opleidingsduur is 2 tot 4 jaar.

18 HOE KOM JE AAN WERK? Kennismaking via excursie of stage Via familie of kennissen Zelf bij een bedrijf van jouw keuze langsgaan Googlen Op school via de decaan of vakdocent Inschrijven bij CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) Inschrijven uitzendbureau

19 Welke vervolgopleidingen zijn er? Regionale Opleidings Centra: Zadkine www.zadkine.nl www.zadkine.nl Albeda www.albeda.nl www.albeda.nl ID College www.idcollege.nl www.idcollege.nl Vakscholen: Hout en Meubileringscollege www.hmc.nlwww.hmc.nl Grafisch Lyceum Rotterdam www.glr.nlwww.glr.nl Scheepvaart en Transport College www.stc-r.nl www.stc-r.nl

20 TEN SLOTTE Vragen van ouders/verzorgers

21 BEDANKT VOOR UW AANDACHT


Download ppt "PTA VOORLICHTING EINDEXAMENJAAR 2007- 2008 BB/KB."

Verwante presentaties


Ads door Google