De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vergelijking regulier VMBO met het Mozaïek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vergelijking regulier VMBO met het Mozaïek"— Transcript van de presentatie:

1 Leerroutes binnen VSO het Mozaïek Almelo en uitstroomprofielen na het VSO

2 Vergelijking regulier VMBO met het Mozaïek

3 Regulier VMBO 4 Praktijk en Theorie Praktijk en Theorie Theorie
2 1 BB KB GT TL BB = Basis Beroeps KB = Kader Beroeps GT = Gemengd Theoretisch TL = Theoretisch Leerweg

4 VSO Het Mozaïek Leerroutes
4 Certificaat Sector Praktijk en theorie Diploma VMBO-BB VMBO-KB VMBO-TL Theorie 3 Praktijk en theorie VMBO KB VMBO TL 2 A-klas D-klas E-klas VMBO KGT 1 Arbeid VMBO BB

5 Leerroutes en Sectoren
Leerjaar 1, en 2 regulier pre BB, BB en KGT programma Voor leerjaar 3 keuze maken voor een route en sector

6 Keuzeformulieren Arbeid, BB, KB en TL

7 Route Arbeid 1 dag groepsstage 1 dag sectorvak: Groen Techniek
Facilitair Techniek

8 Diploma VMBO Via het Noordik de 5 theorie vakken en rekenen.
Via het Noordik de beroepsgerichte vakken Dit samen geeft een diploma VMBO BB of KB Via het staatsexamen wordt het TL diploma behaald. Dit bestaat uit 7 theorie vakken en het vak rekenen.

9 Beroepsgerichte vakken BB en KB
De volgende sectoren worden binnen onze setting vormgegeven: Verzorging Administratie

10 Beroepsgerichte vakken
De volgende sectoren volgen de beroepsgerichte vakken bij het Noordik: Elektrotechniek Bouwtechniek

11 Examinering BB en KB De vakken volgen het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) van het Noordik. Het examen verzorging wordt bij ons op de locatie afgenomen, Administratie, elektrotechniek en bouwtechniek wordt bij het Noordik afgenomen. Het theorie examen is digitaal en wordt bij het Noordik afgenomen.

12 Het staatsexamen TL Het (schriftelijk) centraal examen TL is gelijk aan het centraal examen van de reguliere scholen. Het TL examen duurt 120 minuten. Het college-examen TL bestaat uit een examen dat mondeling wordt afgenomen en duurt 25 minuten.

13 Advies Leerroute Leerroute is afhankelijk van: a. cijfers / cito
b. werkhouding c. omgaan met druk d. huiswerk / studievaardigheden

14 Tijdspad Leerlingen volgen in het tweede jaar het vak PSO (Praktische Sector Oriëntatie) Ouderavond: voorlichting programma Tijdens de tussenevaluatie (januari) wordt de voorlopige leerroute (= Arbeid, BB, KB of TL) bepaald door mentor, orthopedagoog en adjunct-directeur. Leerroute wordt met ouders en leerling besproken.

15 (Februari) Leerling maakt cito toets.
Leerling maakt beroepentest, bezoekt bedrijven die te maken hebben met de te kiezen sectoren en kijkt op het Noordik en bij ons bij de verschillende sectoren. In de week van 6 april: keuzeformulieren worden met de leerlingen besproken. Leerlingen kiezen: sector. Inleveren: 16 april. In de week van 18 mei: duidelijk of sector mogelijk is Bij de eindevaluatie van het HP wordt per leerling een bindend advies gegeven, wat betreft de leerroute en sector.

16 Uitstroomperspectief Na Het Mozaïek
Dag-besteding Leerwerk-traject bv. Mota ROC niveau 1 Entree-opleiding ROC niveau 2 ROC niveau 3 ROC niveau 4 Arbeid (klas A) VMBO BB VMBO KB VMBO TL

17 Uitstroomperspectief Na Het Mozaïek
Dag-besteding Leerwerk-traject bv. Mota ROC niveau 1 Entree-opleiding ROC niveau 2 ROC niveau 3 ROC niveau 4 Arbeid VMBO BB (klas D) VMBO KB VMBO TL

18 Uitstroomperspectief Na Het Mozaïek
Dag-besteding Leerwerk-traject bv. Mota ROC niveau 1 Entree-opleiding ROC niveau 2 ROC niveau 3 ROC niveau 4 Arbeid VMBO BB VMBO KB (klas E) VMBO TL

19 Uitstroomperspectief Na Het Mozaïek
Dag-besteding Leerwerk-traject bv. Mota ROC niveau 1 Entree-opleiding ROC niveau 2 ROC niveau 3 ROC niveau 4 Arbeid VMBO BB VMBO KB VMBO TL (klas E)

20 Uitstroomperspectief is afhankelijk van:
a. didactische gegevens b. diagnose c. intelligentiegegevens d. belemmerende en bevorderende factoren wat betreft werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling

21 Vragen?


Download ppt "Vergelijking regulier VMBO met het Mozaïek"

Verwante presentaties


Ads door Google