De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het examenjaar 2014-2015 Sterkte. Eerst even dit….. De examensecretaris draagt zorg voor de gang van zaken in de toetsweken de gang van zaken in de CE-periode.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het examenjaar 2014-2015 Sterkte. Eerst even dit….. De examensecretaris draagt zorg voor de gang van zaken in de toetsweken de gang van zaken in de CE-periode."— Transcript van de presentatie:

1 Het examenjaar 2014-2015 Sterkte

2 Eerst even dit….. De examensecretaris draagt zorg voor de gang van zaken in de toetsweken de gang van zaken in de CE-periode de cijferregistratie de gang van zaken het gehele jaar door

3 Allereerst de leerwegen BBL KBL MAVO (meer overeenkomst dan verschil als het om het examen gaat)

4 Het nu volgende geldt dan ook voor alle leerwegen

5 Welke soorten vakken kennen we? algemene vakken (BBL, KBL, MAVO) vakken die gerelateerd zijn aan de keuze beroepsgerichte vakken (BBL, KBL)  verschil met MAVO

6 Opzet vakken VMBO is vastgelegd in examenprogramma’s bereidt voor op het MBO (niveau 2, 3 en 4)

7 Het examen bestaat uit: Schoolexamen (SE) (leerjaar 3(!) en 4) Toetsweken: p4 3 november 2014 p5 12 januari 2015 p6 16 maart 2015 BBL en KBL p6 30 maart 2015 MAVO Centraal examen (CE)

8 Schoolexamen inhoud en vorm bepaald door school vastgelegd in de leerstofomschrijving (leerjaar 3) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) (leerjaar 4) te vinden op onze internetsite www.hv.penta.nl resultaten in examendossier

9 Beschermde vakken in schoolexamen zonder centraal examen maatschappijleer 1 (alleen SE) kunstvakken 1 lichamelijke opvoeding

10 Minimaal in schoolexamen Naast schriftelijke en mondelinge toetsen: minimaal 1 handelingsopdracht (v of g) minimaal 2 (grote) praktische opdrachten

11 Herkansingen Na elke periode mag één SE-toets worden herkanst. Het maakt daarbij niet uit of het een mondelinge of een schriftelijke toets is.

12 Centraal examen Voor de algemene vakken bestaat het centraal examen uit een centraal schriftelijk examen. Alleen de beeldende vakken hebben daarnaast een centraal praktisch examen.

13 Centraal examen theoretische vakken centraal schriftelijk examen: BB 60 minuten op de computer (soms 90 minuten) KB 90 minuten op de computer (soms 120 minuten) MAVO 120 minuten (geen enkel vak op de computer) Rekenexamen (maart 2015) is voor iedereen verplicht

14 Verschillen BBL en KBL

15 Centraal examen: beroepsgerichte vakken Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE). Dit is een examen waarbij theorie en praktijk door elkaar lopen.

16 MAVO

17 Sectorwerkstuk LO 2SEschoolexamen100% BTESEschoolexamen 50% CPE centraal praktisch25% CEcentraal examen25%

18 Weging cijfers: 1. Schoolexamen: SE (eindcijfer lj 3 + p 4 + p 5 + p 6) : 4 2. Centraal Examen: CE Weging: SE 1/2 CE 1/2

19 Slagen alles een 6 of hoger één 5, rest 6 of hoger één 4 met minimaal één 7 en rest 6 of hoger twee keer 5 met minimaal één 7 en rest 6 of hoger het gemiddelde van alle CE vakken moet 5,5 of hoger zijn. Het beroepsgerichte vak telt hierbij éénmaal (BBL, KBL)

20 cijfer beroepsgericht BB en KB telt tweemaal maatschappijleer doet mee in de slaag/zakregeling (kan extra herkanst worden) Rekenen telt nog niet mee voor Nederlands moet minimaal een 5 op de eindlijst staan

21 Herkansing centraal schriftelijk examen iedere kandidaat mag één centraal schriftelijk examen herkansen sommige vakken worden elders afgenomen het hoogste cijfer telt

22 Dyslexie, dyscalculie of andere handicaps alleen mogelijk indien er een verklaring van een deskundige aanwezig is. melding bij de inspectie. recht op verlenging van examentijd. Geen grootschrift meer. soms wordt er gebruik gemaakt van andere hulpmiddelen.

23 Afwezig of te laat? afwezigheid schriftelijk melden bij de examencoördinator voor aanvang examen of tentamen maximaal 30 (of 15 minuten te laat)

24 Examen gemist, wat dan? in het tweede tijdvak inhalen (als gold het het eerste tijdvak) in het derde tijdvak inhalen

25 Datums: CPE BV : 16 maart 2015 start CSPE :30 maart 2015 start CE :11 mei 2015 uitslag :10 juni 2015 2 e tijdvak :15 juni 2015 uitslag 2 e tv :24 juni 2015 diploma-uitreiking:30 juni 2015

26 Huiswerk “Ik heb geen huiswerk!” “Ik heb mijn werk op school al gemaakt.” “De toetsweek is pas over een week.” “Ik weet alles al.” “Ik heb er een kwartier op gezeten.”

27

28 Penta college CSG Hoogvliet Klas 4

29 programma OktVoorlichting MBO in de klas –MBO-opleidingsgids (?) –Site: hoogvliet.dedecaan.net Nov/decGespekken met leerlingen NovBeroepentest Doorlopend meeloopdagen MBO 8 janTerugkomavond 22 janOpleidingsmarkt JanOpen dagen MBO (ook al eerder) Jan-MrtAanmelden MBO (voor 1 april!!!) AprilUitgebreide beroepskeuzetest JuniGesprekken met niet geslaagden

30 MBO

31 2 mogelijkheden van studeren: BOL Beroepsopleidende leerweg –5 dagen naar school (leerling) –Stage BBL Beroepsbegeleidende leerweg –4 dagen werken (werknemer) –1 dag naar school Overstap altijd mogelijk

32 MAVO Doorstroom MBO4-HBO Doorstroom HAVO –Alleen bij hoge cijfers (gem 6,8) –Niet alle profielen mogelijk –Verplichte vakken –Ook opgeven MBO

33 Niveau B-K Wettelijke eisen schooleisen MBO Intake gesprek: –motivatie –cijfers met niveaus –portfolio –beroepshouding –VDL-test of andere soortgelijke test –soms laat in het jaar reactie MBO. Bij twijfel contact opnemen

34 MAVO + Handelingsdeel B/K Vier van de zes: –Opleidingsmarkt –Open dag MBO –Terugkomavond –Toekomstdossier –Beroepentest –Meeloopdag Handelingsdeel verplicht

35 Hoogvliet.dedecaan.net B/K Leerlingen en ouders kunnen inloggen via een link op onze site Links naar opleidingen Programma klas 4 Beroepenfilmpjes Opdrachten leerlingen Persoonlijk portfolio (mee naar intake MBO) Overal te openen (op school, thuis, intake)

36 Nog enkele tips Het leukste wat je kunt worden is jezelf. Bezoek meerdere open dagen. Lijst met vragen en tips voor open dagen. Kijk op decaan.net. Eigen site met veel links B/K. Aanmelden zodra de keuze bekend is. Opgeven is eigen verantwoording. Aan de decaan mailen (ook bij verandering). Meerdere opleidingen opgeven bij twijfel of op advies. Vrij voor intake kan, tenzij examen of toets. Zelf regelen met MBO. Gesprek altijd mogelijk na afspraak.

37


Download ppt "Het examenjaar 2014-2015 Sterkte. Eerst even dit….. De examensecretaris draagt zorg voor de gang van zaken in de toetsweken de gang van zaken in de CE-periode."

Verwante presentaties


Ads door Google