De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom. Voor welke zaken kunt u bij ons terecht?  Vragen over gedrag.  Vragen over resultaten.  Vragen over verzuim.  Een gesprek aanvragen.  Verlof.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom. Voor welke zaken kunt u bij ons terecht?  Vragen over gedrag.  Vragen over resultaten.  Vragen over verzuim.  Een gesprek aanvragen.  Verlof."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Voor welke zaken kunt u bij ons terecht?  Vragen over gedrag.  Vragen over resultaten.  Vragen over verzuim.  Een gesprek aanvragen.  Verlof aanvragen.  Onduidelijkheden.  Eigenlijk alles.

3

4

5

6

7

8

9 Dhr. van ‘t Hof examensecretaris

10 Het examenjaar 2013-2014 Sterkte

11 De examensecretaris is • verantwoordelijk voor de SE-toetsen • verantwoordelijk voor de CE’s • houdt toezicht op de cijferregistratie • controleert de gang van zaken het gehele jaar door

12 Leerwegen •BBL •KBL •MAVO

13 • Het nu volgende geldt voor alle leerwegen

14 Sectoren • economie • landbouw • techniek • zorg en welzijn

15 Opzet vakken VMBO •is vastgelegd in examenprogramma’s •bereidt voor op kwalificatiestructuur MBO

16 Het examen bestaat uit: •SE (leerjaar 3 en 4) •CE

17 Schoolexamen •inhoud en vorm bepaald door school vastgelegd in de leerstofomschrijving en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) •te vinden op onze internetsite www.hv.penta.nl, PTA mavo,.. •afname 3 e en/of 4 e leerjaar •resultaten in examendossier

18 Beschermde vakken in schoolexamen zonder centraal examen maatschappijleer 1 (alleen SE) kunstvakken 1 lichamelijke opvoeding

19 Minimaal in schoolexamen naast schriftelijke en mondelinge toetsen: •minimaal 1 handelingsopdracht (v of g) •minimaal 2 (grote) praktische opdrachten

20 Herkansingen na elke periode mag één SE-toets worden herkanst. Het maakt daarbij niet uit of het een mondelinge of een schriftelijke toets is.

21 Examendossier •alle gegevens komen in het examendossier: •bundeling resultaten •inclusief stage

22 Welke soorten vakken kennen we? •algemene vakken (BBL, KBL, MAVO) •beroepsgerichte vakken (BBL, KBL) •rekenen

23 •voor de algemene vakken bestaat het centraal examen uit een centraal schriftelijk examen. Alleen de beeldende vakken hebben daarnaast een centraal praktisch examen. •rekenen is voor alle leerwegen verplicht. Het cijfer komt op de cijferlijst, maar telt nog niet mee voor slagen of zakken.

24 Centraal examen algemene vakken •Centraal Schriftelijk Examen: •BB 60 minuten op de computer •KB 90 minuten op de computer (soms 120 minuten) •MAVO 120 minuten (geen enkel vak op de computer)

25 BBL en KBL

26 Centraal examen: beroepsgerichte vakken •Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE). Dit is een examen waarbij theorie en praktijk door elkaar lopen.

27 MAVO

28 •sectorwerkstuk (moet voldoende zijn) •BTESEschoolexamen CPE centraal praktisch CEcentraal examen •LO 2SEschoolexamen

29 Weging cijfers: 1. Schoolexamen: SE (eindcijfer lj 3 + p 5 + p 6 + p 7) : 4 oftewel (SE1 + SE2 + SE3 + SE4) : 4 2. Centraal Examen: CE Weging: SE 1/2 CE 1/2

30 •BTESEschoolexamen 50% CPE centraal praktisch25% CEcentraal examen25% •LO 2SEschoolexamen100%

31 Slagen •alles een 6 of hoger •één 5, rest 6 of hoger •één 4 met minimaal één 7 en rest 6 of hoger •twee keer 5 met minimaal één 7 en rest 6 of hoger •Nederlands moet minimaal 5 zijn •het gemiddelde van alle CE vakken moet 5,5 of hoger zijn. Het beroepsgerichte vak telt hierbij éénmaal (BBL, KBL)

32 •cijfer beroepsgericht BB en KB telt tweemaal •maatschappijleer doet mee in de slaag/zakregeling (kan extra herkanst worden)

33 Herkansing centraal schriftelijk examen •iedere kandidaat mag één centraal schriftelijk examen herkansen •sommige vakken worden elders afgenomen •het hoogste cijfer telt

34 Dyslexie, dyscalculie •alleen mogelijk indien er een verklaring van een deskundige aanwezig is. •melding bij de inspectie. •recht op verlenging van examentijd. Geen grootschrift meer. •soms wordt er gebruik gemaakt van andere hulpmiddelen.

35 Afwezig of te laat? •afwezigheid (schriftelijk) melden bij de examencoördinator voor aanvang examen of tentamen •maximaal 30 (of 15 minuten te laat)

36 Examen gemist, wat dan? •in het tweede tijdvak inhalen (als gold het het eerste tijdvak) •in het derde tijdvak inhalen

37 Datums: •rekenen : tussen 12 maart en 25 maart 2014 •CSPE :31 maart 2014 •CE :12 mei 2014 •uitslag :12 juni 2014 •2 e tijdvak :16 juni 2014 •uitslag 2 e tv :25 juni 2014 •diploma-uitreiking:26 juni 2014

38 De ouders van M4A en M4B: • Dhr. Tangelokaal A9 De ouders van 4C 4H 4U en 4Z blijven in de aula voor de voorlichting van dhr. de Groot. Neemt u gerust nog een kopje koffie/thee.

39 Penta college CSG Hoogvliet Klas 4

40 programma •OktVoorlichting MBO in de klas –MBO-opleidingsgids (?) –Site: hoogvliet.dedecaan.net •Nov/decGespekken met leerlingen •NovBeroepentest •Doorlopend meeloopdagen MBO •7 janTerugkomavond •16 janOpleidingsmarkt (?) •JanOpen dagen MBO (ook al eerder) •Jan-MrtOpgeven MBO (voor 1 april!!!) •AprilUitgebreide beroepskeuzetest •JuniGesprekken met niet geslaagden

41 MBO

42 •2 mogelijkheden van studeren: •BOL Beroepsopleidende leerweg –5 dagen naar school (leerling) –Stage •BBL Beroepsbegeleidende leerweg –4 dagen werken (werknemer) –1 dag naar school •Overstap altijd mogelijk

43 Niveau B-K •Wettelijke eisen •schooleisen MBO •Intake gesprek: –motivatie –cijfers met niveaus –portfolio –beroepshouding –VDL-test of andere soortgelijke test –soms laat in het jaar reactie MBO. Bij twijfel contact opnemen

44 Handelingsdeel •Vier van de zes: –Opleidingsmarkt –Open dag MBO –Terugkomavond –Toekomstdossier –Beroepentest –Meeloopdag •Handelingsdeel verplicht

45 Hoogvliet.dedecaan.net •Leerlingen en ouders kunnen inloggen via een link op onze site •Links naar opleidingen •Programma klas 4 •Beroepenfilmpjes •Opdrachten leerlingen •Persoonlijk portfolio (mee naar intake MBO) •Overal te openen (op school, thuis, intake)

46 Nog enkele tips •Het leukste wat je kunt worden is jezelf. •Bezoek meerdere open dagen. •Lijst met vragen en tips voor open dagen. • Kijk op decaan.net. Eigen site met veel links. •Aanmelden zodra de keuze bekend is. Opgeven is eigen verantwoording. Aan de decaan mailen (ook bij verandering). •Meerdere opleidingen opgeven bij twijfel of op advies. •Vrij voor intake kan, tenzij examen of toets. Zelf regelen met MBO. •Gesprek altijd mogelijk na afspraak.

47

48 LOKALEN • Mevr. Kleingeldlokaal A2 •Mevr. van Rooijenlokaal B1 • Mevr. Haagsmalokaal A4 • Mevr. van Dijklokaal A14


Download ppt "Welkom. Voor welke zaken kunt u bij ons terecht?  Vragen over gedrag.  Vragen over resultaten.  Vragen over verzuim.  Een gesprek aanvragen.  Verlof."

Verwante presentaties


Ads door Google