De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DOELTREFFENDHEID BRUXELLES, 23/05/2013. PROGRAMMA 14u00 Agenda over doeltreffendheid 14u30 Belgische NGAs en doeltreffendheid 15u30 Pauze 15u45 Workshops.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DOELTREFFENDHEID BRUXELLES, 23/05/2013. PROGRAMMA 14u00 Agenda over doeltreffendheid 14u30 Belgische NGAs en doeltreffendheid 15u30 Pauze 15u45 Workshops."— Transcript van de presentatie:

1 DOELTREFFENDHEID BRUXELLES, 23/05/2013

2 PROGRAMMA 14u00 Agenda over doeltreffendheid 14u30 Belgische NGAs en doeltreffendheid 15u30 Pauze 15u45 Workshops Agenda over doeltreffendheid, extern bindend kader of mogelijkheid om zich te Wat moet de finaliteit van doeltreffendheid zijn? Welke complementariteit tussen kwaliteit en doeltreffendheid? 16u45 Wrap up

3 Van Rome over Parijs en Accra, tot Busan het officiële proces

4

5 ALLES OP EEN RIJTJE Déclaration de Rome sur l’Harmonisation Programme d’Action d’Accra 2002 Consensus de Monterrey 2003 2005 2008 2010 2011 HLF-1 FHN-2 Déclaration de Paris sur l’Efficacité de l’Aide Déclaration de Bogota sur la coopération Sud-Sud New Deal pour l’engagement dans les Etats fragiles Principes d’Istanbul pour l’efficacité de la contribution des OSC au développement HLF-3 Busan 29 Nov - 1er Dec, 2011 HLF-4 HLF-2

6 BUSAN Grootse verwachtingen, kleine ambities Herbevestingen Parijs en Accra Nieuw partnerschap Verbreden van de tent: private sector, opkomende donoren… Verbreden van het debat: van doeltreffende hulp naar doeltreffende ontwikkeling

7 BUSAN, DE RESULTATEN Het glas halfvol? Herbevestiging van Parijs en Accra Doeltreffendheid van ontwikkeling Democratisch eigenaarschap Gewicht van partnerlanden Kader breder dan de OESO: VN, Z-Z, parlementairen en lokale autoriteiten, civiele samenleving, private sector Onthaal van de New Deal Enabling environment voor CSO Erkenning principes van Istanbul

8 BUSAN, DE RESULTATEN Het glas halfleeg? Geen concrete timing, indicatoren, actieplan… en geen structuur Geen expliciet engagement voor een mensenrechtenbenadering Sterke nadruk op ontwikkeling door economische groei met sterke rol voor private sector, zonder nadruk op transparantie, verantwoordelijkheid… Geen verplichte betrokkenheid voor Z-Z samenwerking (China…) Zwakke formulering van coherentie voor ontwikkeling Fragiele staten: rol van CSO niet genoeg benadrukt

9 BUSAN, anderhalf jaar later Politiek momentum volledig verloren Wat met een partnerschap dat alleen maar kan slagen indien het wordt geleid door de partnerlanden? Wat met de “shared principles, common goals and differential commitments”?

10 EN NU? Uitdagingen voor het partnerschap It’s politics stupid!

11 Van Accra naar Busan via Istanbul en Siem Reap het CSO process

12 CSO EN DOELTREFFENDHEID Vertrekpunt: uitklaren wat het internationale debat rond doeltreffendheid voor ons betekent Welke waarden zien we als leidraad voor ons werk? Wat betekent het om te werken volgens deze waarden? Hoe een enabling environment creëren voor ons werk? Hoe onze impact verbeteren? Hoe (samen)werken onder ons en met donoren en overheden in partnerlanden?

13 TWEE PLATFORMEN Better Aid Lobbywerk tav staten over de doeltreffendheidsagenda Coördinatie van de bijdrage van de civiele samenleving binnen de OESO-DAC werkgroep Open Forum Antwoord geven op de uitdaging wat die doeltreffendheidsagenda voor ons betekent door het voorstellen van een eigen visie CSO aanmoedingen om de eigen doeltreffendheid te verbeteren

14 WAAROM HET OPEN FORUM? Het is pertinent om onze eigen doeltreffendheid in vraag te stellen Het lokale overstijgen om zo de contouren van onze doeltreffendheid op globaal niveau te bepalen Ons profileren als sleutelactoren en –partners voor ontwikkeling Het debat terug naar de kern brengen: niet louter het beheer van middelen, maar de werkelijk doelstellingen van ontwikkeling en de concrete impact die we met ons werk kunnen bereiken.

15 WAT BEÏNVLOEDT DE DOELTREFFENDHEID VAN CSO? (1) Interne factoren, waarvoor we zelf verantwoordelijk zijn: Intern goed bestuur en beheer Opvolgings- en evaluatiemethodes Mechanismes van transparantie en verantwoording Partnerschap van ngo’s N/Z en Z/Z Organisatorische capaciteiten Gezamenlijke coördinatie en uitwisseling (adhv platformen en netwerken)

16 WAT BEÏNVLOEDT DE DOELTREFFENDHEID VAN CSO? (2) Externe factoren, de omgeving waarin de civiele samenleving werkt: Poltieke en algemeen regelgevend kader Mensenrechten in de praktijk Financiering van CSO et de reglementering die hiermee samengaat De ruimte voor politieke dialoog en partnerschap

17 HET PROCES VAN OPEN FORUM 2009 2010 2011 1 ère Algemene Vergadering- Istanbul 2 ème Algemene Vergadering – Siem Reap Start 4è Forum op Hoog niveau over doeltreffendheid … Busan Fondsenwerving en opstellen van een werkplan Politieke dialoog en contacten op alle niveaus Thematische en nationale consultaties Bereiken van consesus voor algemeen referentiekader Vervolg van de consultaties om reacties te sprokkelen voor het referentiekader, het voorstellen van principes en het operationaliseren op nationaal niveau Politieke dialoog en contacten op alle niveaus Finaliseren van het algemeen referentiekader en mobilisatie van de CSOs voor HLF4 in Busan Voorbereidende regionale ateliers

18 ZEER BREDE PARTICIPATIE Op globaal niveau 70 nationale consultaties, meer dan 2000 organisaties Thematische consultaties Samenbrengen op regionaal niveau Op Europees niveau 18 nationale consultaties Op Belgisch niveau Niets… (geldt ook op voor VK, DE en NL) Focus op 4/5/2009 en wat daar op volgde

19 RESULTATEN Een globaal referentiekader voor bijdragen van CSO aan doeltreffendheid Gebaseerd op 3 pijlers 8 principes van Istanbul voor de doeltreffendheid van CSO Een engagement van de CSO rond verantwoording De eis voor een enabling environment voor CSO

20 PRINCIPES VAN ISTANBUL 8 vrij algemene principes Om rekening mee te houden bij interventies, maar ook bij de interne werking van de organisatie Verrijkt met praktische tips en ‘best practices’ komende van over heel de wereld Zich de principes eigen maken en ze aanpassen aan de lokale context.

21 DE ISTANBULPRINCIPES (2010) 1.Respect and promote human rights and social justice 2.Embody gender equality and equity while promoting women and girl’s rights 3.Focus on people’s empowerment, democratic ownership and participation 4.Promote Environmental Sustainability

22 DE ISTANBULPRINCIPES (2010) 5.Practice transparency and accountability 6.Pursue equitable partnerships and solidarity 7.Create and share knowledge and commit to mutual learning 8.Commit to realizing positive sustainable change

23 VERVOLG VAN HET PROCES Op Internationaal niveau: Better Aid en Open Forum fusioneren tot CPDE Op Europees niveau: Onze vertegenwoordiging binnen CPDE Nationale platformen werken rond doeltreffendheid binnen de werkgroep CSO Development Effectiveness Op Belgisch niveau: ???

24 JA, MAAR… Verborgen agenda van doeltreffendheid Wat zijn de echte uitdagingen van een zogenaamd « universeel » concept Verbrogen agenda van de CSO participatie aan het officiële debat Voor welke prijs? Wie haalt er voordelen uit? En wie is vragende partij bij de CSO Verborgen agenda van Open Forum Wie heeft echt actief deelgenomen? In naam van wie? Welke interne politieke belangenstrijd?


Download ppt "DOELTREFFENDHEID BRUXELLES, 23/05/2013. PROGRAMMA 14u00 Agenda over doeltreffendheid 14u30 Belgische NGAs en doeltreffendheid 15u30 Pauze 15u45 Workshops."

Verwante presentaties


Ads door Google