De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitoraat 2: Bronnen. C. Oefenen op refereren 1.2. Kluwer Zet onderstaande juridische bronnen in een voetnoot – Wetsvoorstel houdende strengere bestraffing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitoraat 2: Bronnen. C. Oefenen op refereren 1.2. Kluwer Zet onderstaande juridische bronnen in een voetnoot – Wetsvoorstel houdende strengere bestraffing."— Transcript van de presentatie:

1 Monitoraat 2: Bronnen

2 C. Oefenen op refereren 1.2. Kluwer Zet onderstaande juridische bronnen in een voetnoot – Wetsvoorstel houdende strengere bestraffing van moord en doodslag op politieambtenaren dat uitgaat van De Kamer van Volksvertegenwoordigers, zittingsjaar 2007-2008, nummer 52K0578/001. – Een arrest van het Grondwettelijk Hof op 10 oktober 2007, arrestnummer 128/2007 gevonden op www.grondwettelijkhof.bewww.grondwettelijkhof.be – Artikel 2 van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis. Deze wet gepubliceerd in het Staatsblad op 13.07.2007.

3 C. Oefenen op refereren Art. 2 wet 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, BS 13 juli 2007; Wetsvoorstel houdende strengere bestraffing van moord en doodslag op politieambtenaren, Parl.St. Kamer 2007-08, nr. 52K0578/001; GwH 10 oktober 2007, nr. 128/2007.

4 C. Oefenen op refereren 2. refererentielijst/ bibliografie volgens kluwer en APA 2.1. Stel dat je wilt verwijzen naar de licentiaatsthesis van N. Van De Kerkhof (91 p.) over ‘Legitimiteit van de vrijheidsberoving voor gedetineerden: een kwestie van evenwicht’. Haar thesis werd in academiejaar 2006-2007 geschreven aan de KU Leuven. Haar promotor was professor Johan Goethals.

5 APA Van De Kerkhof, N. (2007). Legitimiteit van de vrijheidsberoving voor gedetineerden: een kwestie van evenwicht [Licentiaatsthesis]. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven. KLUWER VAN DE KERKHOF, N., Legitimiteit van de vrijheidsberoving voor gedetineerden: een kwestie van evenwicht, onuitg. licentiaatsthesis criminologische wetenschappen KU Leuven, 2006-07, 91p.

6 2.2. Ik verwijs naar een artikel van An Nuytens en Veerle Scheirs ‘Etnografisch onderzoek en emoties: over de (on)verenigbaarheid van mens en wetenschap’, pagina 21 tot en met 38. Dit artikel werd gepubliceerd in Panopticon, 2011, jaargang 32, nummer 1.

7 APA Nuytens, A., & Scheirs, V. (2011). Etnografisch onderzoek en emoties: over de (on)verenigbaarheid van mens en wetenschap. Panopticon, 32 (1), pp. 21- 38. KLUWER NUYTENS, A. en SCHEIRS, V., “Etnografisch onderzoek en emoties: over de (on)verenigbaarheid van mens en wetenschap”, Panopticon 2011, afl. 1, 21-38.

8 2.3. Ik verwijs naar de bijdrage van Sibo Van Ruller, Wat is criminologie? (pagina’s 17-30), gepubliceerd in ‘Tegen de regels IV: een inleiding in de criminologie’. De redactie was in handen van Elisabeth Lissenberg, Sibo Van Ruller en René van Swaaningen. De reader werd uitgegeven door Ars Aequi Libri,Nijmegen, 2001.

9 APA Van Ruller, S. (2001). Wat is criminologie? In E. Lissenberg, S. van Ruller, & R. van Swaaningen (Reds.), Tegen de regels IV: een inleiding in de criminologie (pp. 17-30). Nijmegen: Ars Aequi Libri. KLUWER VAN RULLER, S., “Wat is criminologie?” in E. LISSENBERG, S. VAN RULLER en R. VAN SWAANINGEN (eds.), Tegen de regels IV: een inleiding in de criminologie, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 17-30.

10 2.4. Ik verwijs naar een brochure ‘studiemethode’ uitgegeven in 2009 door Studieadvies Katholieke Universiteit Leuven. Die brochure telt 52 pagina’s.

11 APA Studieadvies Katholieke Universiteit Leuven (2009). Studiemethode [Brochure]. Leuven: Studieadvies Katholieke Universiteit Leuven. KLUWER STUDIEADVIES KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, Studiemethode, Leuven, Studieadvies Katholieke Universiteit Leuven, 2009, 52p.

12 2.5. Ik verwijs naar een schriftelijke vraag (nummer 1269) van Koen T’ Sijen over ‘de belspelletjes op televisie - de toepassing van het koninklijk besluit’ op 2 maart 2007 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie. De vraag werd gesteld in de Kamer. Je vindt deze vraag op pagina 31525.

13 KLUWER Vr. en Antw. Kamer 2006-07, 2 maart 2007, 31525 (Vr. nr. 1269 K. T’SIJEN). (enkel via Kluwer)


Download ppt "Monitoraat 2: Bronnen. C. Oefenen op refereren 1.2. Kluwer Zet onderstaande juridische bronnen in een voetnoot – Wetsvoorstel houdende strengere bestraffing."

Verwante presentaties


Ads door Google