De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25 jaar orthopedische kwaliteitsvisitaties Veranderingen en uitdagingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "25 jaar orthopedische kwaliteitsvisitaties Veranderingen en uitdagingen."— Transcript van de presentatie:

1 25 jaar orthopedische kwaliteitsvisitaties Veranderingen en uitdagingen

2 Kwaliteitsvisitatie is … … … … … … Een toets moment voor kwaliteit, continuïteit en veiligheid van (orthopedische) zorg zoals die wordt geleverd door een vakgroep, door diens leden en door de omgeving/organisatie waarin die (orthopedische) zorg wordt verleend.

3 Het doel van de kwaliteitsvisitatie is ….. het verbeteren van: 1.de kwaliteit en veiligheid van (orthopedische) zorg 2.de continuïteit van de (orthopedische) zorg 3.de borging van de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de (orthopedische) zorg in de vakgroep en in de instelling 4.het functioneren van leden van de vakgroep

4 De kwaliteitsvisitatie heeft beperkingen Het is een steekproef en een momentopname dus …… Via representativiteit moet er gerechtvaardigd vertrouwen zijn dat ook zaken die niet bekeken zijn toch in orde zijn. Via aantoonbare borging moet er gerechtvaardigd vertrouwen zijn dat het niet alleen vandaag in orde is maar ook……

5 De eerste visitatie 22 november 1989, Leeuwarden

6 De Proefvisitaties 1989-1900 Zes vrijwilligers Leeuwarden, Alkmaar, Den Bosch, Dordrecht, Zwolle, Hoorn

7 Aantallen visitaties 473 visitaties (t/m planning 2015)

8 Hoe kwaliteitsvisitatie veranderde Zoals het was Verlengstuk van vakgroep wensen Gelegenheidsvisiteurs Incidentele visiteurs Proza verslagen met open eind zonder oordeel ‘CVNOK’ Papier, tikmachine, fax Zoals het is Toetsing van kwaliteit van zorg Getrainde visiteurs Minimaal twee per jaar Gestructureerd verslag Oordeel in voorwaarde, zwaarw. advies, aanbev. ‘CKV’ Grotendeels digitaal

9 De visiteurs In totaal 235 individuele visiteurs – Vroeger vooral incidentele visiteurs – Nu negen tot tien CKV visiteurs – Eenmaal een NIAZ auditeur mee – Tweemaal beleidsmedewerker mee Aantal visitaties van 1 tot 57 per visiteur Momenteel 9 +20 getrainde visiteurs

10 Hoe 2004 een ommekeer in het visiteren kon betekenen Na vijftien jaar van vrijblijvendheid Kaderbesluit CCMS december 2004 stelt dat kwaliteitsvisitatie verplicht is voor alle medisch specialisten ongeacht hun werkplek Koppeling met eisen voor herregistratie

11 Kwaliteitsvisitatie in opleidingsklinieken

12 ZBC’s visiteren Eerste ZBC visitatie in 2001 Soms multi locatie, soms facilitair bedrijf Veel parttimers, ook actief in ziekenhuizen Fragmenten van de orthopedie Wens tot visitatie wegens ZKN/KIWA keurmerk Waardering van de Inspectie voor visitatie activiteiten, indicator ‘privé klinieken’

13 Eindoordeel NOV visitatie Vanaf 2000: voorwaarde, zwaarwegend advies en aanbeveling – Geen uitvoeringstermijnen tot 2006 – Geen toewijzingssystematiek tot 2008 Informatie inwinnen na één jaar

14 1 e criteria voor beoordeling Aanbeveling, maximaal vijf jaar geen beleidsplan, geen complicatie bespreking Zwaarwegende Advies, maximaal twee jaar geen jaarverslag, geen complicatie registratie Voorwaarden, maximaal zes maanden eerder zwaarwegend advies niet opgevolgd

15 Actuele criteria Voorwaarde bij veiligheid en steriliteit kwesties, ontbreken complicatie registratie, ontbreken correcte BIG registratie, ontbreken vakgroep overleg Criteria zijn vervangen door Leidraad voor beoordeling kwaliteitsvisitatie – In 2015 in gebruik

16 Beoordeling 170 uitgevoerde visitaties sinds 2008 – Twee visitaties met ‘niets’ – 18 visitaties met Voorwaarde (1-3 stuks) – 76 visitaties met ZA (1-4 stuks) – 157 visitaties met Aanbeveling (1-10 stuks)

17 Toepassing criteria bij voorwaarde

18 Verschil opleidingsziekenhuizen? Sinds 2008 ZKH en ZBCOPL en UMC visitaties zonder voorwaarde11042 visitatie met voorwaarde14 (‘11,3%’)4 (‘8,7%’)

19 Bijzondere zaken NIAZ audit en drie visitaties tegelijk, Bronovo 2008 Wraking van een visiteur Bezwaren tegen oordeel 3 her visitaties wegens zelfde punt Oordeel over het concept visitatie verslag

20 Transparantie Het is de visie van de NOV dat de resultaten van orthopedische kwaliteitsvisitaties worden gedeeld met stakeholders in de directe omgeving van de vakgroep. Hieronder verstaan we in ieder geval de Raad van Bestuur en het stafbestuur (2012) Er kan ook gedacht worden aan verwijzers, zorgverzekeraars of andere belanghebbenden.

21 Transparantie en vertrouwen Alles transparant willen hebben, is zeggen dat je iemand niet vertrouwt (Weggeman en Lombarts) Vertrouwen moet je verdienen maar ook verifiëren (met visitatie?) Over de visitatie prestaties moet je rekenschap afleggen

22 Uitdagingen Professionaliseren, structureren, standaardiseren Rekenschap afleggen over visitatie proces en resultaten Feed back op visitaties geven en krijgen Behoud visitatie als geloofwaardig instrument ter ondersteuning van verbetering en zelfsturing Volledige implementatie Leidraad

23

24 Stelling Om visitatie als geloofwaardig en integreerbaar kwaliteitsinstrument te behouden dient het gesloten karakter ervan te veranderen

25 Stelling Alle medisch specialisten nemen deel aan kwaliteitsvisitaties volgens de (gestandaardiseerde) systematiek van de WV in alle zorginstellingen waar zij werkzaam zijn.


Download ppt "25 jaar orthopedische kwaliteitsvisitaties Veranderingen en uitdagingen."

Verwante presentaties


Ads door Google