De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Realisatie Kwaliteitsbeleid 2008 – 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Realisatie Kwaliteitsbeleid 2008 – 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Realisatie Kwaliteitsbeleid 2008 – 2012
Algemene Ledenvergadering NIV, 29 november 2011

2 Kwaliteitsbeleid 2008 - 2012: doelstellingen
Actuele richtlijnen in een vorm die implementatie bevordert Geïntegreerde zorginformatie Actief bijdragen aan het verbeteren van patiëntveiligheid Normen voor en toetsing van de kwaliteit van de praktijkvoering Transparantie over de kwaliteit van zorg Kwaliteitsinnovaties: overzicht en bruikbaarheid Realisatie Kwaliteitsbeleid 2008 – 2012 2 2 ALV 29 november 2011

3 1. Actuele richtlijnen Afgeronde projecten 2008 - heden
Procedureboek NIV richtlijnen inclusief format als raamwerk Acute boekje Herziening richtlijn Acuut leverfalen inclusief e-learning NIV Herziening richtlijn Bloedingen Tractus Digestivus Herziening richtlijn Hypertensieve Crisis inclusief e-learning NIV Lopende projecten Richtlijn Diabetes Mellitus 2e lijn Herziening richtlijnen Electrolytstoornissen Herziening richtlijn Schildklierfunctiestoornissen e-learning NIV Acute Boekje Realisatie Kwaliteitsbeleid 2008 – 2012 3 3 ALV 29 november 2011

4 2. Geïntegreerde zorginformatie
Database met overzichtelijke weergave van richtlijnen, indicatoren, LTA, zorgstandaarden en e-learning NIV voor hoog volume en hoog risico aandoeningen Database openbaar toegankelijk begin 2012 via Realisatie Kwaliteitsbeleid 2008 – 2012 4 4 ALV 29 november 2011

5 3. Actief bijdragen aan patiëntveiligheid
Afgerond project heden Implementatie complicatieregistratie: e-learning NIV met registratiesystematiek en casuïstiek Beleidsdocument complicatieregistratie i.s.m. prof. mr Johan Legemaate NIV Commissie Patiëntveiligheid opgericht Lopend project Verbeteren overdrachten m.b.t. zorg voor patiënten op afdeling Interne Geneeskunde Pilot doorbraakproject met acht ziekenhuizen Realisatie Kwaliteitsbeleid 2008 – 2012 5 5 ALV 29 november 2011

6 4. Normen en toetsing praktijkvoering
Afgeronde projecten heden Kwaliteitsvisitaties (ongeveer per jaar) Data uit kwaliteitsvisitaties: resultaten visitaties en kengetallen Invulling professionele kwaliteit Lopende projecten Herziening model kwaliteitsvisitaties: Evaluatie en doorontwikkeling model kwaliteitsvisitaties Toepasbaar maken voor UMCs, grote en kleine perifere ziekenhuizen, ZBCs en voor internisten in het buitenland Kwaliteitsvisitaties 2011 en 2012 Realisatie Kwaliteitsbeleid 2008 – 2012 6 6 ALV 29 november 2011

7 5. Transparantie over de kwaliteit van zorg
Afgerond project heden Indicatoren: IGZ en Zichtbare Zorg Ziekenhuizen Lopende projecten Data warehouse NIV Doelmatig Voorschrijven Internisten voornaamste voorschrijvers zowel qua kosten als dagdoseringen Rapport Vektis: verschillen in voorschrijfgedrag, geen oorzaken verschillen Afspraak VWS/Orde/NVZ: structureel € 30 miljoen per jaar bezuinigen Doel project: Inzicht in voornaamste oorzaken voor verschillen in voorschrijfgedrag en concrete aanwijzingen om doelmatig voorschrijven te bevorderen Realisatie Kwaliteitsbeleid 2008 – 2012 7 7 ALV 29 november 2011

8 6. Kwaliteitsinnovaties
Lopend project Thema eHealth Definitie: “gebruik van informatie- en communicatietechnologie om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren” zoals online consulten, telemonitoring en medische apps Handreiking eHealth voor internisten Enquête: inventarisatie gebruik eHealth door internisten en informatiebehoefte s.v.p. invullen voor 31 december 2011 Bij voldoende belangstelling: wiki of app met hulpmiddelen voor het beoordelen en implementeren van eHealth toepassingen in uw eigen praktijk Realisatie Kwaliteitsbeleid 2008 – 2012 8 8 ALV 29 november 2011


Download ppt "Realisatie Kwaliteitsbeleid 2008 – 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google