De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Realisatie Kwaliteitsbeleid 2008 – 2012 Algemene Ledenvergadering NIV, 29 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Realisatie Kwaliteitsbeleid 2008 – 2012 Algemene Ledenvergadering NIV, 29 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Realisatie Kwaliteitsbeleid 2008 – 2012 Algemene Ledenvergadering NIV, 29 november 2011

2 2 Kwaliteitsbeleid 2008 - 2012: doelstellingen 1.Actuele richtlijnen in een vorm die implementatie bevordert 2.Geïntegreerde zorginformatie 3.Actief bijdragen aan het verbeteren van patiëntveiligheid 4.Normen voor en toetsing van de kwaliteit van de praktijkvoering 5.Transparantie over de kwaliteit van zorg 6.Kwaliteitsinnovaties: overzicht en bruikbaarheid 2ALV 29 november 2011Realisatie Kwaliteitsbeleid 2008 – 2012

3 3 1.Actuele richtlijnen 3 Afgeronde projecten 2008 - heden Procedureboek NIV richtlijnen inclusief format als raamwerk Acute boekje Herziening richtlijn Acuut leverfalen inclusief e-learning NIV Herziening richtlijn Bloedingen Tractus Digestivus Herziening richtlijn Hypertensieve Crisis inclusief e-learning NIV Lopende projecten Richtlijn Diabetes Mellitus 2 e lijn Herziening richtlijnen Electrolytstoornissen Herziening richtlijn Schildklierfunctiestoornissen e-learning NIV Acute Boekje ALV 29 november 2011Realisatie Kwaliteitsbeleid 2008 – 2012

4 4 2.Geïntegreerde zorginformatie 4 Database met overzichtelijke weergave van richtlijnen, indicatoren, LTA, zorgstandaarden en e-learning NIV voor hoog volume en hoog risico aandoeningen Database openbaar toegankelijk begin 2012 via www.internisten.nl ALV 29 november 2011Realisatie Kwaliteitsbeleid 2008 – 2012

5 5 3. Actief bijdragen aan patiëntveiligheid Afgerond project 2008 - heden Implementatie complicatieregistratie: e-learning NIV met registratiesystematiek en casuïstiek Beleidsdocument complicatieregistratie i.s.m. prof. mr Johan Legemaate NIV Commissie Patiëntveiligheid opgericht Lopend project Verbeteren overdrachten m.b.t. zorg voor patiënten op afdeling Interne Geneeskunde Pilot doorbraakproject met acht ziekenhuizen 5ALV 29 november 2011Realisatie Kwaliteitsbeleid 2008 – 2012

6 6 4.Normen en toetsing praktijkvoering 6 Afgeronde projecten 2008 - heden Kwaliteitsvisitaties (ongeveer 15 - 20 per jaar) Data uit kwaliteitsvisitaties: resultaten visitaties en kengetallen Invulling professionele kwaliteit Lopende projecten Herziening model kwaliteitsvisitaties: Evaluatie en doorontwikkeling model kwaliteitsvisitaties Toepasbaar maken voor UMCs, grote en kleine perifere ziekenhuizen, ZBCs en voor internisten in het buitenland Kwaliteitsvisitaties 2011 en 2012 ALV 29 november 2011Realisatie Kwaliteitsbeleid 2008 – 2012

7 7 5.Transparantie over de kwaliteit van zorg 7 Afgerond project 2008 - heden Indicatoren: IGZ en Zichtbare Zorg Ziekenhuizen Lopende projecten Data warehouse NIV Doelmatig Voorschrijven Internisten voornaamste voorschrijvers zowel qua kosten als dagdoseringen Rapport Vektis: verschillen in voorschrijfgedrag, geen oorzaken verschillen Afspraak VWS/Orde/NVZ: structureel € 30 miljoen per jaar bezuinigen Doel project: Inzicht in voornaamste oorzaken voor verschillen in voorschrijfgedrag en concrete aanwijzingen om doelmatig voorschrijven te bevorderen ALV 29 november 2011Realisatie Kwaliteitsbeleid 2008 – 2012

8 8 6.Kwaliteitsinnovaties Lopend project Thema eHealth Definitie: “gebruik van informatie- en communicatietechnologie om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren” zoals online consulten, telemonitoring en medische apps Handreiking eHealth voor internisten Enquête: inventarisatie gebruik eHealth door internisten en informatiebehoefte s.v.p. invullen voor 31 december 2011 Bij voldoende belangstelling: wiki of app met hulpmiddelen voor het beoordelen en implementeren van eHealth toepassingen in uw eigen praktijk 8ALV 29 november 2011Realisatie Kwaliteitsbeleid 2008 – 2012


Download ppt "Realisatie Kwaliteitsbeleid 2008 – 2012 Algemene Ledenvergadering NIV, 29 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google