De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Formulier voor de bediening van de Heilige doop aan de kinderen van de gelovigen I Blz. 4 (groene boekje) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Formulier voor de bediening van de Heilige doop aan de kinderen van de gelovigen I Blz. 4 (groene boekje) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de."— Transcript van de presentatie:

1 Formulier voor de bediening van de Heilige doop aan de kinderen van de gelovigen I Blz. 4 (groene boekje) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of met water besprenkeld. Op die manier wordt zichtbaar gemaakt dat je vuil bent in de ogen van God. Bij je geboorte ben je namelijk al belast met zonde. En God veroordeelt alle zonde. Je kunt het koninkrijk van God dan ook alleen binnenkomen als je opnieuw geboren wordt. De doop wil je ertoe brengen om je verkeerde daden en gedachten onder ogen te zien, ze nederig voor God te erkennen en de afwassing van je vuilheid en een nieuw leven helemaal van Jezus Christus te verwachten.

2 Formulier voor de bediening van de Heilige doop aan de kinderen van de gelovigen I In de tweede plaats garandeert de doop dat Jezus Christus je inderdaad wil schoon wassen. Daarom heeft hij bevolen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Door je doop garandeert God de Vader je dat hij een eeuwig Genadeverbond met je sluit. Hij adopteert je als zijn kind en erfgenaam. Hij wil altijd liefderijk voor je zorgen. Het kwaad zal hij van je weren; of hij laat het bijdragen aan het goede. Door je doop garandeert de Zoon dat hij al je zonde van je wegneemt. Hij maakt je één met zichzelf in zijn dood en opstanding. Hij schenkt je zijn eigen volmaakte zuiverheid. Hij zorgt er voor dat God je vrijspreekt.

3 Door je doop garandeert de heilige Geest je dat hij in je wil wonen. Hij maakt je een levend lid van Christus. In Christus bezit je namelijk al de afwassing van je zonde en de dagelijkse vernieuwing van je leven. De Geest maakt dat tot je persoonlijke eigendom. Daardoor zul je eens volmaakt zuiver zijn. Dan zul je eeuwig leven temidden van het door God uitgekozen volk. Formulier voor de bediening van de Heilige doop aan de kinderen van de gelovigen I

4 In de derde plaats, van jouw kant ben je nu verplicht God te gehoorzamen op een manier die bij je nieuwe leven past. Je moet geloven in deze ene God, Vader, Zoon en heilige Geest en hem liefhebben met heel je ziel, met heel je hart, met heel je verstand en met inzet van al je krachten. Je moet met de zonde breken, je oude aard doden en vol ontzag voor God leven. Als je uit zwakheid nog zonden doet, hoef je niet aan Gods genade te twijfelen. Evenmin is dat een reden om dan maar door te gaan met zondigen. Je doop is immers de garantie dat het verbond dat God met je gesloten heeft eeuwig is. Formulier voor de bediening van de Heilige doop aan de kinderen van de gelovigen I

5 Over de kinderdoop Natuurlijk begrijpen kleine kinderen niets van deze dingen. Toch is dat geen reden om hen de doop te weigeren. Want God heeft met hen zijn verbond gesloten, al begrijpen ze dat evenmin. De belofte die God aan Abraham heeft gedaan, geldt namelijk nog steeds voor ons en onze kinderen; namelijk: Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Formulier voor de bediening van de Heilige doop aan de kinderen van de gelovigen I

6 De apostel Petrus zegt hetzelfde met de woorden: voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. Om deze reden heeft God Abraham opgedragen zijn nakomelingen te besnijden. De besnijdenis was in de tijd van het oude verbond het garantieteken waardoor God liet zien dat je door het geloof rechtvaardig bent. Jezus Christus zelf heeft kinderen omarmd en hen gezegend door hun de handen op te leggen. In het nieuwe verbond is de doop in de plaats gekomen van de besnijdenis. Formulier voor de bediening van de Heilige doop aan de kinderen van de gelovigen I

7 De kinderen van gelovigen horen er dus helemaal bij. Ze zijn erfgenamen van Gods rijk en delen in zijn verbond. Daarom moeten ze gedoopt worden. De ouders horen hun kinderen, wanneer die opgroeien, uit te leggen wat het betekent gedoopt te zijn. Formulier voor de bediening van de Heilige doop aan de kinderen van de gelovigen I

8 Gebed

9

10 Opwekking aan de gemeente En u, geliefde broeders en zusters, ontvang dit kind met liefde in de gemeente. Weet u geroepen door uw voorbede en voorbeeld deze ouders te steunen. Wees ook daadwerkelijk bereid om, waar nodig en mogelijk, eraan mee te helpen, dat dit kind groeit in het geloof, in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want “wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden” (1 Kor.12:13). Hiertoe helpe ons de Heer door zijn Geest. Formulier voor de bediening van de Heilige doop aan de kinderen van de gelovigen I

11 Dankgebed


Download ppt "Formulier voor de bediening van de Heilige doop aan de kinderen van de gelovigen I Blz. 4 (groene boekje) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de."

Verwante presentaties


Ads door Google