De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Trudy Staat We lezen Hebreeën 2 De preek gaat over Hebreeën 2: 11, 17 Jezus: broer Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Liedboek 218: 1, 7, 8 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 218: 1, 7, 8

3 Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan,
Liedboek 218: 1, 7, 8 Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan, dat met zijn Geest Hij ons omgeeft waar wij ook staan of gaan.

4 Nu is op aard geen goede daad meer tevergeefs gedaan,
Liedboek 218: 1, 7, 8 Nu is op aard geen goede daad meer tevergeefs gedaan, want wat gij goed doet is als zaad, dat heerlijk op zal gaan.

5 't Is feest, omdat Hij bij ons is, de Heer die eeuwig leeft
Liedboek 218: 1, 7, 8 't Is feest, omdat Hij bij ons is, de Heer die eeuwig leeft en die in zijn verrijzenis alles herschapen heeft.

6 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 218: 1, 7, 8 Wet
Zingen: Psalm 136: 1, 2, 3, 18, 19, 21 (couplet: A, M, V, M, V, A) Gebed Lezen: Hebreeën 2 Zingen: Psalm 8: 1, 4 Preek over Hebreeën 2: 11, 17 Zingen: Psalm 22: 10, 12 Doopformulier 1 

7 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 218: 1, 7, 8 Wet
Zingen: Psalm 136: 1, 2, 3, 18, 19, 21 (couplet: A, M, V, M, V, A) Gebed Lezen: Hebreeën 2 Zingen: Psalm 8: 1, 4 Preek over Hebreeën 2: 11, 17 Zingen: Psalm 22: 10, 12 Doopformulier 1 

8 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 218: 1, 7, 8 Wet
Zingen: Psalm 136: 1, 2, 3, 18, 19, 21 (couplet: A, M, V, M, V, A) Gebed Lezen: Hebreeën 2 Zingen: Psalm 8: 1, 4 Preek over Hebreeën 2: 11, 17 Zingen: Psalm 22: 10, 12 Doopformulier 1 

9 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 218: 1, 7, 8 Wet
Zingen: Psalm 136: 1, 2, 3, 18, 19, 21 (couplet: A, M, V, M, V, A) Gebed Lezen: Hebreeën 2 Zingen: Psalm 8: 1, 4 Preek over Hebreeën 2: 11, 17 Zingen: Psalm 22: 10, 12 Doopformulier 1 

10 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 218: 1, 7, 8 Wet
Zingen: Psalm 136: 1, 2, 3, 18, 19, 21 (couplet: A, M, V, M, V, A) Gebed Lezen: Hebreeën 2 Zingen: Psalm 8: 1, 4 Preek over Hebreeën 2: 11, 17 Zingen: Psalm 22: 10, 12 Doopformulier 1 

11 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 218: 1, 7, 8 Wet
Zingen: Psalm 136: 1, 2, 3, 18, 19, 21 (couplet: A, M, V, M, V, A) Gebed Lezen: Hebreeën 2 Zingen: Psalm 8: 1, 4 Preek over Hebreeën 2: 11, 17 Zingen: Psalm 22: 10, 12 Doopformulier 1 

12 Tekst: Hebreeën 2: 11, 17

13 Tekst: Hebreeën 2: 11, 17 'Jezus is mijn broer‘

14 Ik ga naar mijn Vader en jullie Vader (Joh. 20)
Tekst: Hebreeën 2: 11, 17 'Jezus is mijn broer‘ Ik ga naar mijn Vader en jullie Vader (Joh. 20) Jezus de eerstgeborene van talloze broers en zussen (Rom. 8) Hij schaamt zich niet ons zijn broers en zussen te noemen (Hebr. 2)

15 Een bijzondere broer ….. grote broer familie uitgekozen
Tekst: Hebreeën 2: 11, 17 Een bijzondere broer ….. grote broer familie uitgekozen

16 2. ….. voor bange broertjes en zusjes
Tekst: Hebreeën 2: 11, 17 1. Een bijzondere broer ….. 2. ….. voor bange broertjes en zusjes "De Zoon van God schaamt zich er niet voor ons zijn broers en zussen te noemen"

17 2. ….. voor bange broertjes en zusjes 3. Richt je aandacht op Jezus
Tekst: Hebreeën 2: 11, 17 1. Een bijzondere broer ….. 2. ….. voor bange broertjes en zusjes 3. Richt je aandacht op Jezus

18 3. Richt je aandacht op Jezus … 4. …. en ontvang: verzoening
Tekst: Hebreeën 2: 11, 17 3. Richt je aandacht op Jezus … 4. …. en ontvang: verzoening

19 Hij moest in alles gelijk worden aan zijn
Tekst: Hebreeën 2: 11, 17 (17) Hij moest in alles gelijk worden aan zijn broers en zussen; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden.

20 2. ….. voor bange broertjes en zusjes 3. Richt je aandacht op Jezus …
Tekst: Hebreeën 2: 11, 17 1. Een bijzondere broer ….. 2. ….. voor bange broertjes en zusjes 3. Richt je aandacht op Jezus … 4. …. en ontvang: verzoening 5. en hulp

21 Richt je aandacht op Jezus … en ontvang hulp (18)
Tekst: Hebreeën 2: 11, 17 Richt je aandacht op Jezus … en ontvang hulp (18) Juist omdat Jezus zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan

22 Zingen: Psalm 22: 10, 12 Doopformulier 1  Gebed Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Opwekking gemeente Verkiezing + Gezang 119: 1, 2 (GK 32) Collecte Zingen: Gezang 144: 7 (NG 73) Zegen

23 Zingen: Psalm 22: 10, 12 Doopformulier 1  Gebed Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Opwekking gemeente Verkiezing + Gezang 119: 1, 2 (GK 32) Collecte Zingen: Gezang 144: 7 (NG 73) Zegen

24 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of met water besprenkeld. Op die manier wordt zichtbaar gemaakt dat je vuil bent in de ogen van God. Bij je geboorte ben je namelijk al belast met zonde. En God veroordeelt alle zonde. Je kunt het koninkrijk van God dan ook alleen binnenkomen als je

25 De doop wil je ertoe brengen om je verkeerde
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I opnieuw geboren wordt. De doop wil je ertoe brengen om je verkeerde daden en gedachten onder ogen te zien, ze nederig voor God te erkennen en de afwassing van je vuilheid en een nieuw leven helemaal van Jezus Christus te verwachten. In de tweede plaats garandeert de doop dat Jezus Christus je inderdaad wil schoon wassen. Daarom heeft hij bevolen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

26 Door je doop garandeert God de Vader je dat
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I Door je doop garandeert God de Vader je dat hij een eeuwig genadeverbond met je sluit. Hij adopteert je als zijn kind enerfgenaam . Hij wil altijd liefderijk voor je zorgen. Het kwaad zal hij van je weren; of hij laat het bijdragen aan het goede. Door je doop garandeert de Zoon dat hij al je zonde van je wegneemt. Hij maakt je één met zichzelf in zijn dood en opstanding. Hij schenkt je zijn eigen

27 volmaakte zuiverheid. Hij zorgt er voor dat God je vrijspreekt.
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I volmaakte zuiverheid. Hij zorgt er voor dat God je vrijspreekt. Door je doop garandeert de heilige Geest je dat hij in je wil wonen. Hij maakt je een levend lid van Christus. In Christus bezit je namelijk al de afwassing van je zonde en de dagelijkse vernieuwing van je leven. De Geest maakt dat tot je persoonlijke eigendom. Daardoor zul je eens volmaakt zuiver zijn.

28 Dan zul je eeuwig leven te midden van het door God uitgekozen volk.
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I Dan zul je eeuwig leven te midden van het door God uitgekozen volk. In de derde plaats, van jouw kant ben je nu verplicht God te gehoorzamen op een manier die bij je nieuwe leven past. Je moet geloven in deze ene God, Vader, Zoon en heilige Geest en hem liefhebben met heel je ziel, met heel je hart, met heel je verstand en met inzet van al je krachten. Je moet met de zonde breken,

29 je oude aard doden en vol ontzag voor God leven.
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I je oude aard doden en vol ontzag voor God leven. Als je uit zwakheid nog zonden doet, hoef je niet aan Gods genade te twijfelen. Evenmin is dat een reden om dan maar door te gaan met zondigen. Je doop is immers de garantie dat het verbond dat God met je gesloten heeft eeuwig is.

30 Natuurlijk begrijpen kleine kinderen niets van
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I Over de kinderdoop Natuurlijk begrijpen kleine kinderen niets van deze dingen. Toch is dat geen reden om hen de doop te weigeren. Want God heeft met hen zijn verbond gesloten, al begrijpen ze dat evenmin. De belofte die God aan Abraham heeft gedaan, geldt namelijk nog steeds voor ons en onze kinderen; namelijk: Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle

31 komende generaties, een eeuwigdurend
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. De apostel Petrus zegt hetzelfde met de woorden: voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. Om deze reden heeft God Abraham opgedragen zijn nakomelingen te besnijden. De besnijdenis was in de tijd van het oude

32 verbond het garantieteken waardoor God liet
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I verbond het garantieteken waardoor God liet zien dat je door het geloof rechtvaardig bent. Jezus Christus zelf heeft kinderen omarmd, de handen opgelegd en gezegend. In het nieuwe verbond is de doop in de plaats gekomen van de besnijdenis. De kinderen van gelovigen horen er dus helemaal bij. Ze zijn erfgenamen van Gods rijk en delen in zijn verbond.

33 Formulier om de heilige doop te bedienen
aan de kleine kinderen van de gelovigen – I Daarom moeten ze gedoopt worden. De ouders horen hun kinderen, wanneer die opgroeien, uit te leggen wat het betekent gedoopt te zijn.

34 Zingen: Psalm 22: 10, 12 Doopformulier 1  Gebed Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Opwekking gemeente Verkiezing + Gezang 119: 1, 2 (GK 32) Collecte Zingen: Gezang 144: 7 (NG 73) Zegen

35 Jouw leven staat aan het begin, Het heeft nog geen herinnering.
Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Jouw leven staat aan het begin, Het heeft nog geen herinnering. Het is zo weer-loos en zo klein, Je weet nog niet hoe het zal zijn. O Heer bevestig ons bestaan, Noem ons bij onze naam.

36 Jij weet nog niet wat leven is, wat liefde is en wat gemis.
Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Jij weet nog niet wat leven is, wat liefde is en wat gemis. Jij weet nog niet van nee en ja van ondergang en gloria. O Heer bevestig ons bestaan, Noem ons bij onze naam.

37 Je huilt nog van verwondering, maar jij hoort hier, in onze kring.
Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Je huilt nog van verwondering, maar jij hoort hier, in onze kring. Het water wacht, die diepe zee geeft jou een taal, een teken mee. O Heer bevestig ons bestaan, Noem ons bij onze naam.

38 Zingen: Psalm 22: 10, 12 Doopformulier 1  Gebed Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Opwekking gemeente Verkiezing + Gezang 119: 1, 2 (GK 32) Collecte Zingen: Gezang 144: 7 (NG 73) Zegen

39 Dat teken is een heilgeheim God wil met jou verbonden zijn.
Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Dat teken is een heilgeheim God wil met jou verbonden zijn. Hij is nabij waar jij ook bent, omdat Hij je bij name kent. O Heer bevestig ons bestaan, Noem ons bij onze naam.

40 Zo komt jouw leven aan het licht,
Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Zo komt jouw leven aan het licht, zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht, Gods adem heeft je aangeraakt en jou tot bondgenoot gemaakt. O Heer bevestig ons bestaan, Noem ons bij onze naam.

41 Zingen: Psalm 22: 10, 12 Doopformulier 1  Gebed Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Opwekking gemeente Verkiezing + Gezang 119: 1, 2 (GK 32) Collecte Zingen: Gezang 144: 7 (NG 73) Zegen

42 Zingen: Psalm 22: 10, 12 Doopformulier 1  Gebed Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Opwekking gemeente Verkiezing + Gezang 119: 1, 2 (GK 32) Collecte Zingen: Gezang 144: 7 (NG 73) Zegen

43 Zingen: Psalm 22: 10, 12 Doopformulier 1  Gebed Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Opwekking gemeente Verkiezing + Gezang 119: 1, 2 (GK 32) Collecte Zingen: Gezang 144: 7 (NG 73) Zegen

44 kent slechts een vaste grond: 't is Christus, die door lijden
Gezang 119: 1, 2 (GK 32) De kerk van alle tijden kent slechts een vaste grond: 't is Christus, die door lijden zijn volk aan zich verbond. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. 't Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

45 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland een,
Gezang 119: 1, 2 (GK 32) Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland een, is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: een Geest, een vast vertrouwen, een doop, een heilge dis, een Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is.

46 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie “Driehoek”
de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week de 1e collecte is voor deZending Bloemenbezorging: Vandaag: Esther Jansen Volgende week: Anthony Abboud Na de collecte zingen we: Gezang 144: 7 (NG 73)

47 aan Christus Lam van Golgota en aan de Trooster alle eer.
Gezang 144: 7 (NG 73) Aan God de Vader gloria, aan Christus Lam van Golgota en aan de Trooster alle eer. Glorie aan God de ene Heer.

48 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

49 Tijd: uur Locatie: Sportpark De Westmaat in Spakenburg Toegangsprijs: € 10 volwassenen / € 3 kinderen (t/m 3 jaar gratis)

50 SAMEN luisteren, bidden &
Kom SAMEN de 10e DVN-dag vieren! SAMENkomst om uur: SAMEN luisteren, bidden & prijzen!

51 Wat is er allemaal te doen?
Workshops BBQ Muziek I4U Kunst DVN-daglied Paviljoens Voetbalclinic Voetbaltoernooi Bert Bever Markt Afrikaravaan Momenten SAMEN Kameel rijden Film Parachutesprong

52 Wie treden er o.a. op? Psalmen voor Nu Till Seven LEV Gospel Boulevard Tony Foxx Annemieke Koelewijn Goochelaar Jan Jan van der Plas Amfora Flame Jo de Rijck Salt InSalvation

53 Toegangsprijs (in de voorverkoop): € 12,50
& Extra: Avondconcert! Aanvang uur Toegangsprijs (in de voorverkoop): € 12,50

54 Gratis naar de DVN-dag én gratis het avondconcert bijwonen?
Word vrijwilliger! Kijk op:

55 Kom ook! en neem je familie en vrienden mee!
Een dag voor het hele gezin! Kijk voor alle informatie op: Mede mogelijk gemaakt door

56 Tot ziens op 24 mei in Spakenburg!


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google