De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actiepunten Uitvoering Dorpsvisie Zuidwolde. Actiepunten stickeren WONEN 1.Onderzoek doen, of er animo bestaat voor een ‘geclusterd wonen’ voor ouderen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actiepunten Uitvoering Dorpsvisie Zuidwolde. Actiepunten stickeren WONEN 1.Onderzoek doen, of er animo bestaat voor een ‘geclusterd wonen’ voor ouderen,"— Transcript van de presentatie:

1 Actiepunten Uitvoering Dorpsvisie Zuidwolde

2 Actiepunten stickeren WONEN 1.Onderzoek doen, of er animo bestaat voor een ‘geclusterd wonen’ voor ouderen, in combinatie met enkele zorgvoorzieningen. 2.Bij Woningstichting Wierden en Borgen regelmatig informeren naar de plannen voor het bouwen van nieuwe levensloopbestendige huurwoningen in Zuidwolde. 3.Betaalbare woningen realiseren voor de doelgroep jeugd en de doelgroep ouderen.

3 Actiepunten stickeren ZORG 1.Bij nieuwe burenhulpinitiatieven de aansluiting zoeken bij bestaande activiteiten, zoals die bijvoorbeeld door de kerk al worden aangeboden. 2.Nieuwe informele dorpszorginitiatieven richten op alle leeftijden en niet alleen op de ouderen in het dorp. 3.Het onderzoeken van vraag en aanbod in het dorp. 4.Dorpszorg in Zuidwolde opzetten via een vaste organisatie (zoals Zorgcoöperatie Loppersum). 5.Dorpszorg in Zuidwolde opzetten via een informele inloopplek waar aandacht is voor ‘Dorpszorg’.

4 Actiepunten stickeren Voorzieningen 1.Streven naar de dorpshuisfunctie in de nieuwe multifunctionele school. 2.Streven naar het behouden van de dorpshuisfunctie in De Kern. 3.De huisarts behouden voor het dorp en streven naar een verbeterde huisvesting (spreekkamer/wachtkamer). 4.Drainage van de ‘Speulakker’ en enkele aanvullende natuurspeelvoorzieningen. 5.Zorgen voor sneller internet in Zuidwolde.

5 Actiepunten stickeren Verkeer 1.Drempel bij het begin van de bebouwde kom plaatsen op het Boterdiep-westzijde. 2.Een verkeersveilige schoolomgeving realiseren. 3.Een verkeerswerkgroep instellen die zich buigt over alle aangedragen verbetersuggesties en zich verdiept in de achterliggende problematiek, zich inzet voor infrastructurele maatregelen en/of bewustwording van het verkeersgedrag van de weggebruikers in Zuidwolde. 4.Aanleggen van verlichting (en kattenogen) langs het fietspad richting Beijum en Bedum en in de buurt van de Hornbach. 5.Beijumerweg veilig maken voor fietsers.

6 Actiepunten stickeren Omgeving/aanzien van het dorp 1.Ligplaats- en steigerverordening Boterdiep voor een verbeterd dorpsaanzicht. 2.Een werkgroep Samen Actief in het Groen instellen en samen zorgen voor meer groen in het dorp en een vriendelijker dorpsaanzicht. 3.Paden in het uitloopgebied aanpakken, verbreden en verbeteren. Door de Werkgroep Samen Actief in het Groen. 4.Een Hoogholtje plaatsen t.h.v de Schoolstraat

7 Actiepunten stickeren Duurzame energie 1.Samen aan de slag met beter isoleren, via deelname aan het project Buurkracht. 2.Energie Neutraal Zuidwolde, met o.a. collectief energie produceren.

8 Actiepunten stickeren Saamhorigheid/dorpsactiviteiten 1.Meer leden voor Plaatselijk Belang Zuidwolde. 2.Een complete en informatieve website van Plaatselijke Belang Zuidwolde. 3.Een informatiepakketje, of welkomsactiviteit, voor nieuwkomers in het dorp. 4.Meer nieuwe dorpsactiviteiten en/of –feesten voor onderlinge ontmoeting.

9 Actiepunten stickeren Overig 1.Kleinschalige opvang van asielzoekers (statushouders) in Zuidwolde. 2.Gemeente Herindeling: Bedum bij het Hoogeland. 3.Gemeente Herindeling: Bedum bij de stad Groningen.

10 Actiepunten stickeren STICKERSPLAKKEN op ACTIEPUNTEN Waar zou Plaatselijk Belang Zuidwolde zich, volgens u, de komende 10 jaar op moeten richten VOORKEUR aangeven:5 groene stickers “LIEVER NIET” aangeven:1 rode sticker

11 Wat eerst, wat later? TOP 10: groen 16 27 38 49 510 TOP 3: rood 1 2 3


Download ppt "Actiepunten Uitvoering Dorpsvisie Zuidwolde. Actiepunten stickeren WONEN 1.Onderzoek doen, of er animo bestaat voor een ‘geclusterd wonen’ voor ouderen,"

Verwante presentaties


Ads door Google