De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aandacht voor Ambacht 2020 Zorgen voor elkaar Is hier Voor elkaar !

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aandacht voor Ambacht 2020 Zorgen voor elkaar Is hier Voor elkaar !"— Transcript van de presentatie:

1 Aandacht voor Ambacht 2020 Zorgen voor elkaar Is hier Voor elkaar !

2 Ambacht-journaal van 5 maart 2020 Hendrik-Ido-Ambacht als nr. 3 in de TOP 10 van “meest sociale stad of dorp in Nederland”. Interview met burgemeester Jonker (al bijna 25 jaar burgemeester van HIA !) en mevr. Mieke en mevr. Anna.

3 Top 10 Meest sociale stad of dorp in Nederland. Vroegtijdig gezamenlijk investeren in huisvesting en voorzieningen, niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren. Elegante combinatie van rust en groen, met cultuur,sport en hoogwaardige educatievoorzieningen. Daardoor grote sociale cohesie: zorgen voor elkaar en voor elkaar !

4 Kenmerken dorp HIA Hoge gemiddelde koopkracht, veel eigenwoningbezit, sterke sociale infrastructuur (mede door de kerkelijke structuur). Forensendorp en familiedorp. Rust en groen Stevig ingezet op mobiliteit, sport, cultuur en onderwijs. Faciliteiten voor woningstarters. Hoogwaardige woon-leef-zorgvoorzieningen

5 Kernwaarden Geborgenheid Veiligheid Rust – groen – ruimte Herkenbaarheid Duurzaamheid

6 www.GIS-hia.nl Gemeentelijk InformatieSysteem Hendrik-Ido-Ambacht. Zorgen voor elkaar Is hier voor elkaar !

7 Informatie - communicatie Gemeentelijk informatie Systeem (GIS) (vraag doorsturen, keteninformatie, thuisbezoek, interactief en feedback). Geregisseerde samenwerking tussen zorg-, welzijns, vrijwilligersorganisaties. Alle ouderen een computer.ADSL, spraakgestuurde module. Chatcirkels.

8 Woonzorgzones Wonen met zorg, maar “zonder zorgen”. Eerstelijnsvoorzieningen,winkels, scholen, ontmoeting. 24-uurszorg. Via GIS Servicezone voor intensieve zorg.

9 Levensloopbestendig bouwen en wonen Slimme woningen, woningautomatisering. Aanpasbaar aan bewoners met functiebeperking. Betreft o.m. “brede deuren, bolle drempels, ruimte voor traplift, grote draaicirkels, elect. aansluitingen, loze leidingen, automat. beveiliging warmtebronnen, ruimte voor scootmobiel.

10 Technologie als hulpmiddel. Alle eenvoudige dagelijkse handelingen electronisch aansturen. Toegangspasjes en – codes. Permanent wireless contact met GIS of zorg – of dokterspost. Lichtkranten.

11 Hoogwaardig openbaar vervoer – mobiliteit. - Experiment gratis openbaar vervoer. - Eigen dorpsbussen. - Opwaardering Betuweroute: station Ambacht Centraal/De Volgerlanden - Witte Autootjes Plan (WAP) - Ouderen mobieler. - Milieu sterk verbeterd.

12 Sociale cohesie. Activiteiten-poules. Gemeente faciliteert. Maatschappelijke stage voor jongeren. “Zorgen voor elkaar Is hier voor elkaar !

13 Waar de Waal stroomt..... Waar de Waal stroomt en nog tuinders in hun kassen vaardig zijn. Waar een oude Dorpskern torent en de mensen aardig zijn. Daar ligt Ambacht dat ons lief is als een parel in het land. Voor ons is dat toch onbetwist het mooiste dorp van Nederland.

14 Het Ambacht –jourmaal wenst u een Goedenavond.


Download ppt "Aandacht voor Ambacht 2020 Zorgen voor elkaar Is hier Voor elkaar !"

Verwante presentaties


Ads door Google