De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 Introductie Stuurgroep de Maashorst Waarom een nieuwe toekomstvisie? Vast te stellen plannen:

Verwante presentaties


Presentatie over: "G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 Introductie Stuurgroep de Maashorst Waarom een nieuwe toekomstvisie? Vast te stellen plannen:"— Transcript van de presentatie:

1 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 Introductie Stuurgroep de Maashorst Waarom een nieuwe toekomstvisie? Vast te stellen plannen: −Maashorst Manifest (2009) −Uitvoeringsprogramma 2010-2014 (2009) −Natuurplan (2009) −Watervisie (2008) −Inrichtingsplan recreatieve entrees (2008) −Ontsnipperingsplan (2007) Presentatie Manifest, Uitvoeringsprogramma en Natuurplan

2 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 MaashorstManifest M a n i f e s t m e t e e n v i s i e Bas Verbruggen

3 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 Aanleiding Waarom een Manifest. Toelichting aan de hand van de 4 manifestpunten. Samenhang der dingen Uitvoeringsprogramma Uw vragen

4 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 Aanleiding Aanwijzing tot Provinciaal Landschap vraagt om een gebiedsvisie. Actualiseren visie 2005 Natuurgebied volgt eigen spoor en procedure. Meer aandacht voor één Maashorst, de sociaal economische ontwikkeling in de schil en leefbaarheid Versterken van het elan dat in 5 jaar is ontwikkeld en vergroten draagvlak, communicatie. Uitvoeringstrategie en Uitvoeringsprogramma Communicatie De Maashorst

5 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 MaashorstManifest M a n i f e s t m e t e e n v i s i e Tip voor de lezer: Dit MaashorstManifest leest wat anders dan u gewend bent van een gebiedsvisie of andere beleidsnota, waarin vaak vanaf het heden gekeken wordt naar de toekomst. Dit Manifest schetst De Maashorst in 2020 om van daaruit te kijken wat we NU kunnen doen om dat ideaal te verwezenlijken. Een Maashorst waarin haar ecologische, economische en sociaal-culturele waarden in balans zijn en waarin dorp en stad, land en natuur in harmonie samenleven. Zoals het hoort in Brabant. Een ideaalbeeld maar geen utopie omdat het gebaseerd is op de enorme kracht van de Maashorst, haar inwoners, ondernemers en bestuurders.

6 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 In 2020 is De Maashorst een levendig en ondernemend Provinciaal Landschap, georganiseerd rond het grootste natuurgebied van Brabant, duurzaam bewerkt en beheerd door boeren en ondernemende burgers en omgeven door vitale en leefbare dorpen en steden. Één Maashorst Systeem van de schillen

7 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 STAD LAND NATUUR DYNAMIEK BUFFER RUST

8 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 STAD LAND NATUUR DYNAMIEK BUFFER RUST Thema’s die vervlechten

9 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 In 2020 wordt de Maashorst op afstand herkend als gebied waar het goede leven, gezondheid en goede voeding, zorgzaamheid en spiritualiteit de basiswaarden vormen van haar identiteit en duurzame ontwikkeling Samenwerking landbouw, zorg, geneeskunde, recreatie, horeca kennisinstituten en onderwijs Van boer naar plattelands- ondernemer Gezondheid & Spiritualiteit

10 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 Gezondheid & voeding

11 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 Spiritualiteit Bedevaart in Oss, Uden en Zeeland Gerard Rooyakkers

12 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 In 2020 staan de poorten van de Maashorst wijd open voor bezoekers die willen genieten van haar gastvrijheid, cultuur, natuur en het rijke scala van recreatie- mogelijkheden in de regio. Geen pretpark Poorten en informatiecentra Dynamiek – luwte – stilte. 3 snelheden Samenwerking in de Maashorst en met partners in de regio Recreatie & toegankelijkheid

13 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9

14 STIPPELBERG GROTE PEEL Arrangementen, uitwisseling van informatie en samen optrekken met geestverwante gebieden in de regio zoals Het Groene Woud, de Maasmeanders, de Grote Peel etc.

15 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 NATUUR Natuurplan Ontsnippering Robuuste verbinding EHS WATER Watervisie Vernatting Herstel wijst Economie & Branding Recreatieve poorten RECREATIE Samenhang der dingen

16 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 In 2020 werken boeren, burgers, ondernemers, beheerders en bestuurders al ruim 15 jaar eendrachtig samen aan het duurzaam beheer en de voortdurende ontwikkeling van De Maashorst.

17 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 Uitvoering Samenwerking met vele betrokken partijen Mobiliseren van het lokale veld Ruimte voor goede initiatieven Uitvoering geven aan plannen die al lopen, natuurplan, waterhuishoudingsplan, recreatieve poorten, ontsnipperingsplan. Afstemming ruimtelijk en sociaal-economisch beleid op het niveau van de Maashorst. 50 projectideeën die ingevlochten worden in het uitvoeringsprogramma onder het motto: Laaghangend fruit pukken we eerst, wonderen duren iets langer. Vruchtbare en breed gedragen samenwerking in de stuurgroep voortzetten Professionele en samenhangende begeleiding projecten en initiatieven

18 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 Afgeronde projecten 2005 - 2009

19 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 Lopende projecten 2009

20 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 Op te starten projecten uit het Manifest 2010 - 2014 Raming kosten 2010-2014: € 14.000.000,- ofwel 2,8 milj. Per jaar. Ruim 60% via subsidie vanuit de Provincie, ILG, POP. 25% ten laste van de 4 gemeenten hetgeen voor Landerd neerkomt op: € 175.000,- gemiddeld per jaar.

21 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 MaashorstManifest M a n i f e s t m e t e e n v i s i e

22 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 Natuurplan Maashorst Eén natuurplan voor de Maashorst Begeleid natuurlijke eenheid Ambitie als New Forest

23 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 Hoofdlijn Maashorst en Herperduin samen één groot natuurgebied Eigendommen van Oss, Landerd, Uden, Bernheze, Staatsbosbeheer en particulieren Natuurlijke processen voorop Eén integrale begrazing Menselijk ingrijpen minimaal Samenwerking van alle beheerders

24 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 Vertrekpunt Visie en uitvoeringsprogramma Maashorst en Herperduin Natuurkern: centrale open ruimte, bos eromheen Rondom een levendige schil Ecologische verbindingen met o.a. Maas Eén watersysteem Ecoducten tussen Maashorst en Herperduin

25 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 Visie 2050 Natuurkern met natuurlijke processen Waterkringloop en integrale begrazing Motor voor biodiversiteit en mooie natuur Aanvullend werk voor centrale open ruimte Genieten van rust, natuur en vrijheid Recreatieve poorten voor zonering

26 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 Inrichting & beheer komende 10 jaar Verwerving gronden in centrale open ruimte Aanleg 2 ecoducten Verbinden van de 3 begrazingen (Instellen van de recreatieve poorten) Omvormen bestaand bos / aanplant nieuw bos Inrichten ecologische verbindingszones

27 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 Vervolg inrichting & beheer Voorkomen dichtgroeien van open ruimte Begeleiden van recreatie Communicatie en natuureducatie stimuleren Uitwerking in projecten- en maatregelenlijst

28 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 Specifieke aandachtspunten Schotse Hooglanders versus Heckrunderen; nog geen definitieve keuze Geen actieve introductie van grote zoogdieren Slabroek: primair goede dialoog tussen gemeenten en bewoners Afbouw jacht Bosomvorming: komende jaren experimenten bij alle beheerders; goede communicatie daarbij Bevorderen samenwerking met boeren in de levendige schil

29 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 Vervolg specifieke aandachtspunten Cultuurhistorie - Natuur: wel behoud van speciale punten en lijnen Hondenlosloopgebieden: zorgvuldig kiezen Gezamenlijk monitoren Boswet: evenwicht in kappen en aanplant

30 G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 Ten slotte Eén groot natuurlijk gebied met volop beleving en betrokkenheid en wat bijdraagt aan streekontwikkeling

31 31 Afsluiting Besluitvormingsproces Het gevraagde budget is niet geheel beschikbaar Opdracht aan Stuurgroep om jaarprogramma’s in lijn te brengen met beschikbaar budget Jaarplan 2010 inmiddels bijgesteld Tekort van ca €12.500,- per jaar


Download ppt "G E M E E N T E R A A D L A N D E R D 8 D E C E M B E R 2 0 0 9 Introductie Stuurgroep de Maashorst Waarom een nieuwe toekomstvisie? Vast te stellen plannen:"

Verwante presentaties


Ads door Google