De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 OOF Project 2010/17 Portfolio- en competentiegestuurd onderwijs binnen de Toledo leeromgeving (PCOO)

Verwante presentaties


Presentatie over: "OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 OOF Project 2010/17 Portfolio- en competentiegestuurd onderwijs binnen de Toledo leeromgeving (PCOO)"— Transcript van de presentatie:

1 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 OOF Project 2010/17 Portfolio- en competentiegestuurd onderwijs binnen de Toledo leeromgeving (PCOO) http://gbiomed.kuleuven.be/oof/pcoo

2 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 Agenda 13:00Ontvangst 13:15Verwelkoming & status PCOO project 13:30PCOO: de praktijk: - Competentie-evaluaties - Summatieve/Formatieve formulieren - Extra bestanden (My Files) 15:00Panelgesprek met projectpartners voor uitwisseling ideeën & opmerkingen. 15:30Einde

3 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 Het PCOO project PCOO: Portfolio- & Competentiegestuurde OnderwijsOmgeving Looptijd: 1/10/2010 – 30/09/2012 Partners: HUBrussel, Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde KHLeuven, Departement Gezondheidszorg en Technologie KULeuven, Faculteit Geneeskunde KULeuven, ICTS Diensten voor Onderwijs Proefproject (Proof of concept), voortbouwend op eerdere samenwerkingen/ervaringen

4 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 Krijtlijnen (e)PF = Passief + Actief deel/doel Passief: info-garing gestructureerde verzamelmap synthesis Actief: info-analyse als start voor actie, aanzet tot “zelfverbetering” competentie gestuurd Snelle, remote en asynchrone interactie mogelijk Studentcentraal systeem ipv vak/docent centraal systeem (= Bb’s Toledo/Outcomes) ICTS onderschrijft dit => ontwikkelt nieuwe Toledo-modules Bb: PCOO = inspiratiebron voor studentcentrale systemen in EU

5 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012

6 Huidige situatie Fasering van ontwikkelwerk: Systeem 1 = concept & demo af, voorbereiding operationalisering Systeem 2 = concept & demo in opbouw. Documentatie: Conceptbeschrijving voor leidinggevenden: organisatorische & onderwijskundige implicaties van PCOO Conceptbeschrijving voor gebruikers, met 2 doelen: Showcase: wat is PCOO, wat zijn de mogelijkheden? Howto/FAQ: hoe kan ik de PCOO componenten gebruiken in het kader van onze onderwijsvisie?

7 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 PCOO = continuüm in mogelijkheden Max sturing -Local admin maakt studenten & supervisor leeracts met deadline -Studenten & supervisoren voeren hun leeracts uit -Meestal single attempt. save-as-draft is wel beschikbaar. -Private webforms Max vrijheid -Local admin maakt (enkel) studenten leeracts -Student lanceert nodige tegenleeracts -Multi-attempts om leerproces te ondersteunen -Gewone webforms

8 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 Systeem 1: basisfuncties en -principes CP evaluatie door student/supervisor (acts, act/tegenact). Voorzien: opladen documenten, evaluatie, commentaar velden Webforms voor student/supervisor, multi-attempt, act/tegenact. Voorzien:vrij tekstveld, multiple choice, opladen bestanden. Save as draft/submit/forward Intropagina’s + navigatie student/supervisor met: Overzichtelijke ToDo’s/Done’s Lijst taken/tegentaken mbt. CP-evaluaties & Webforms Pasfoto student (vast vanuit ‘t systeem) Selectie van supervisor door student voor tegenact Systeem 2: noodzakelijke uitbreiding Student kan eigen foto opladen voor zijn homepagina Focus competenties. Onderscheid tutor/mentor voor webform. Supervisor kan via opmaak (markeerder) de al ingevoerde tekst “becommentariëren”: iedere actor zijn kleurtje. What’s recent? Private webformulieren In batch downloaden van (delen van een) webformulier over studenten heen door de coördinator Uploaden documenten, onafhankelijk van acts/tegenacts Systeem 3: relevante verfijningen Student kan extra CPs toevoegen aan zijn PF (persoonlijke ontwikkelingsruimte) Trekken van rapporten (partiële info garing). Post-it note systeem Echte checkboxes in de webforms ter vervanging van binaire multiple choices …Fasering

9 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 PCOO … show time ! PCOO Demo Proof of concept, Mock-up ! _______________________________________ Niet definitief, afhankelijk van beleidsbeslissingen

10 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 Samenvatting PCOO concepten qua: Gebruik Structuur Leeractiviteiten Actoren

11 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 PCOO Concepten: Gebruik = Competentie gebaseerd Rollen,CPs,kerndoelen & indicatoren Bepalen van evaluatieschalen (+ bereik over subPFs indien nodig) Formatief/Summatief Contextuele feedback mogelijk Ter ondersteuning: To Do lijsten, status /student /subPF /… Focus Post-it voor student Foto student + korte bio + memoveld beschikbaar voor supervisoren …

12 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 PCOO Concepten: Structuur 1.Portfolio (= eigendom van student) 2.Subportfolio 3.Alle leeractiviteiten worden vertaald naar (sub)PF via: Competentiematrix Webformulier (eerder formatief) Private webform (eerder summatief) My Files (structuur, showcase, labels) Webform Vroeger: template downloaden, invullen, uploaden Nu: velden in HTML-pagina invullen => datareductie (enkel data, geen layout) => partiële/gecombineerde info-extractie mogelijk

13 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 PCOO Concepten: Leeractiviteiten Zelfevaluatie door student Evaluatie student door andere Multi-attempt ondersteuning Leeractiviteit – tegenleeractiviteit Deadlines Opladen + categoriseren/taggen documenten

14 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 PCOO Concepten: Actoren Local admin Student Supervisor Tutor Mentor Coördinator Toegangsrechten verbonden aan actoren Leeractiviteiten verbonden aan actoren

15 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 Vrije workflow Local admin creëert form, doet rechtenbeheer, koppelt form aan gebruikers webform verschijnt in activiteitenlijst van student; online editing + save as draft student vervolledigt form en zendt deze naar een (specifieke) mentor voor review mentor ontvangt via de activiteitenlijst een request en behandelt de webform: handtekenen of feedback student kan webform opslaan in het portfolio (bv. pdf-download) item 1 item 2 here comes some text item 3 item 1 item 2 here comes some text item 3 item 1 item 2 here comes some text item 3 here comes some text item 1 item 2 item 3 coördinator kan data afhalen via batch download en/of batch extract (Voorbeeld van leeract – tegenleeract situatie) !

16 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 ! item 1 item 2 here comes some text item 3 item 1 item 2 here comes some text item 3 item 1 item 2 here comes some text Local admin creëert forms, doet rechtenbeheer, koppelt forms aan gebruikers Een ≠ webform verschijnt in activiteitenlijst van student & begeleiders; online editing + save as draft Student moet zijn/haar form invullen voor deadline Begeleiders kunnen form student bekijken en dan hun form invullen, eveneens voor een deadline student kan alle webforms bekijken en evt. opslaan in het portfolio (bv. pdf- download); sommige begeleiders kunnen niet alle webforms bekijken coördinator kan data afhalen via batch download en/of batch extract (Voorbeeld van leeract-deadline situatie) Gestuurde workflow item 1 item 2 here comes some text item 1 item 2 here comes some text item 3 item 1 item 2 here comes some text item 3 item 1 item 2 here comes some text ! item 1 item 2 item 3 item 1 item 2 item 3 item 1 item 2 item 3

17 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 Meegenomen opmerkingen AR2 Koppeling met documentenPF in Toledo+ Ja, je kan er uit selecteren. Doch Toledo+ blijft onafhankelijk Kan je 1 taak scoren over alle studenten heen Neen niet voorzien, wegens te klein draagvlak Kan een student zelf taken aanmaken Hij kan een taak meerdere malen uitvoeren momenteel, niet er zelf bijmaken (op zeer lange termijn mss wel) Beperking creativiteit student ? Doordat student documenten kan opladen, kan hij zelf de layout/inhoud hier bepalen. Creativiteit mbt. structuur PF is niet voorzien, wel mbt. documentenstructuur via Toledo+/My Files-infoveld in PCOO Concrete voorbeelden ter verduidelijking Ja, zie demo

18 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 Jullie visie ePF tov. PCOO Verduidelijkingsvragen? Inhoudelijke opmerkingen?

19 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 Toekomst: wanneer wie welk systeem 2010-’112011-’122012-’132013-’142014-’152015-’16 Concepten12345? ICTS Mock-up 1 2, 3, 4, 5 ICTS Implem.12, 3, 4 Pilots, partners+11 + (2, 3) Beschikbaar11+2 Einde project

20 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 Toekomst (2) ICTS: Project gaat verder => Ontwikkeling systeem 1, 2, …gaat verder Realisatie pilootproject bij studenten van de 3 partners? Stakeholders? Moet/Kan OOF werkgroep conceptueel verder doen aan systeem 3 t/m... ? Stakeholders? ICTS start sowieso een kernwerkgroep op (via Toledo werkgroep). Aanwezigheid van huidige experts is dan meer wenselijk.

21 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 Bedankt voor jullie interesse !

22 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 Selectie Subportfolio Overzicht leeractiviteiten Logboek Via icoontjes snel zicht op leeractiviteiten: - CP evaluatie - Webform - Met tegenact - Multi-attempt En status acts Student: intro scherm

23 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 Selectie subportfolio en/of student Overzicht uitstaande leeractiviteiten Logboek Via icoontjes snel zicht op activiteiten: - CP evaluatie - Webform - Met tegenleeract - Multi-attempt 1 icoontje = meerdere leeracts (studenten) Supervisor: intro scherm

24 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 Filter mogelijkheden op student/PF/status leeracts Logboek Lijst van acts voor alle studenten binnen dit PF. Een potloodje voor een student geeft weer dat actie van de supervisor is vereist Supervisor: PF scherm

25 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 Beschrijving Activiteit: CP evaluatie Navigatie Algemene opties CP specifieke opties History Extra commentaar BijlagenFeitelijke evaluatie Annuleren/FB vragen

26 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 Beschrijving Activiteit: Webform als tegenact Navigatie Antwoorden supervisor History Antwoorden student

27 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 Activiteit: My Files (1)

28 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 Activiteit: My Files (2, met info veld)


Download ppt "OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 3, 20/04/2012 OOF Project 2010/17 Portfolio- en competentiegestuurd onderwijs binnen de Toledo leeromgeving (PCOO)"

Verwante presentaties


Ads door Google