De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 OOF Project 2010/17 Portfolio- en competentiegestuurd onderwijs binnen de Toledo leeromgeving (PCOO)

Verwante presentaties


Presentatie over: "OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 OOF Project 2010/17 Portfolio- en competentiegestuurd onderwijs binnen de Toledo leeromgeving (PCOO)"— Transcript van de presentatie:

1 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 OOF Project 2010/17 Portfolio- en competentiegestuurd onderwijs binnen de Toledo leeromgeving (PCOO) http://gbiomed.kuleuven.be/oof/pcoo

2 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Agenda 13:00Ontvangst 13:15Verwelkoming & status PCOO project 13:30Een ePF: van ideetjes naar concepten 14:30{Toledo/Toledo+} <> Concepten? ICTS toont 1 concrete case 15:20Panelgesprek met projectpartners voor uitwisseling ideeën & opmerkingen. 15:50Planning/Toekomstvisie 16:00Einde

3 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Het PCOO project PCOO: Portfolio- & Competentiegestuurde OnderwijsOmgeving Looptijd: 1/10/2010 – 30/09/2012 Partners: HUBrussel, Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde Stefaan Debrabandere, Walter Roosens KHLeuven, Departement Gezondheidszorg en Technologie Jetske Strijbos, Robrecht De Schreye, Toon Quaghebeur KULeuven, Faculteit Geneeskunde Ann Deketelaere, Bernard Himpens, Jo Goedhuys, Patrick De Mazière KULeuven, ICTS Diensten voor Onderwijs Bert Vercauteren, Herwig Stulens, Jurgen Goelen, Wim Machiels Proefproject (Proof of concept), voortbouwend op eerdere samenwerkingen/ervaringen

4 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Status PCOO project na 1 jaar Krijtlijnen duidelijk Veel ideeën overdacht /conceptueel uitgewerkt mbt. ≠ partners in zgn. subsystemen ICTS ontwikkelt dan subsystemen tbv praktijktesten (ICTS is hierbij local admin) Groeiend onderwijskundig inzicht in ePF: welke implicaties?

5 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Krijtlijnen (e)PF = Passief + Actief deel/doel Passief: info-garing gestructureerde verzamelmap synthesis Actief: info-analyse als start voor actie, aanzet tot “zelfverbetering” competentie gestuurd Snelle, remote en asynchrone interactie mogelijk Studentcentraal systeem ipv vak/docent centraal systeem (= Bb’s Toledo) ICTS onderschrijft dit => ontwikkelt nieuwe Toledo-modules Bb: PCOO = inspiratiebron voor studentcentrale systemen in EU

6 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Ideeën > Concepten > Subsystemen +/- elke 14 dagen een vergadering van de onderwijskundigen van de 3 partners In ½ gevallen was ook ICTS aanwezig Voortgang + opgeleverde documenten gebundeld via planningstool (https://siren.gbiomed.kuleuven.be/Planner)https://siren.gbiomed.kuleuven.be/Planner Denkproces: Idee geopperd vanuit PF/praktijk ervaring 1 partner Toetsing met andere partners Totstandkoming generiek concept Toets met ICTS: Technische uitvoerbaarheid Genericiteit voor Associatie Daarnaast ook vergaderingen ICTS x 1 partner of 2 partners onderling voor fine tuning

7 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 => Concepten: Taakgebaseerd systeem! (met takenlijst @intropag.) Taak - Tegentaak (= actor geïnitieerde taak => geen voorgedefinieerde workflow nodig) Deadlines Multi-attempt (meermaals) Actor/rol: tutor/mentor, student, coördinator, local admin Rechtensysteem = actor gebaseerd Feedback systeem: kwantitatief of kwalitatief Formatief/Summatief gebruik mogelijk supervisors mogen elkaars feedback/tt al dan niet zien Map/Structuur van Rol/CPs/Kerndoel/indicatoren. + keuze van evaluatieniveau Visualisatietools (spinnenweb, Gausscurve, …), …

8 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Concept: taakgebaseerd systeem Alles = taak (evaluatie, webform, logboek, feedback) => intropagina toont takenlijst (details: Todo’s, bezig, done), maar ook: Info over gekregen, nieuwe feedback Voor student: Deadlines Focus post-it note Voor begeleider: Foto student + korte bio Kennisstatus student (tov. relevante peers) Taakstatus student Webform Vroeger: template downloaden, invullen, uploaden Nu: velden in HTML-pagina invullen => datareductie (enkel data, geen layout) => partiële/gecombineerde info-extractie mogelijk, …

9 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Concept: taak - tegentaak Workflow = 100% gekend voor alle actoren => veel werk local admin => enkel taken (met vaste deadline) Workflow = dynamisch (ifv taakuitvoering) Student bepaalt wie “evalueert” (tegentaak!) Enkele taken vastgelegd door local admin; (handig in geval dat #studenten en/of #begeleiders ↑↑) => weinig werk local admin Student kan taak meerdere malen uitvoeren (multi- attempt) tot hij/zij zich rijp acht voor feedback/kruisevaluatie Deadline zit op hoger niveau (subportfolio)

10 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Concept: actoren - rechtensysteem Actor = rol in het systeem Local Admin, Coördinator, Tutor, Mentor, Student Rol ~ schrijf/lees rechten mbt. (deel van) subportfolio Voorbeeld: Formatief: nuttig van elkaars commentaren/evaluaties te zien Summatief: verboden om copy/paste gedrag tegen te gaan Of nog Student ziet alles mbt zich/haarzelf Mentor ziet enkel zichzelf + zijn/haar student(en) Tutor ziet enkel zichzelf + mentor(en) + zijn/haar student(en)

11 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Concept: Feedbacksysteem Kwantitatief (~ summatief) ~> visualisatietools; extractie subinfo mogelijk tbv. coördinatoren /visualisatietools Kwalitatief (~ formatief)

12 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Concept: Rol > CP > Kerndoel+Indicators Map/Structuur in competentie/concordantiematrix ~ Instelling Keuze evaluatieniveau Keuze #niveaus/kerndoel Map = 1 model geschikt voor verschillende benaderingen => genericiteit

13 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Concept: Visualisatietools = Grafische kopie van ingevoerde gegevens Maar: 1 figuur zegt meer dan 1000 woorden…. Kan zaken relativeren (als niemand het goed deed heeft de docent het mss slecht/niet uitgelegd?)

14 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Overzicht concepten @ partners K.U.Leuven Geneeskunde HUB Handelswetenschappen KHLeuven Vroedkunde Taak - tegentaak Taak: Tegentaak: eventueel Deadlines Einde van het jaar, tussentijds Multi-attempts (logboek) Actoren: Local Admin Tutor (instelling) Mentor (extern) ICT? X Meerdere ICT/ ja(later) Kwalitatieve feedback Kwantitatieve feedback X X Formatief Summatief Product Proces X X Toetsen op: Rol Competentie Kerndoel X Formatief X Rechtensysteem

15 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Toledo/Toledo+/Outcomes <> Concepten ???? ICTS

16 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 PCOO: belangrijk voor ICTS Noden in twee domeinen (PF & comp.) Noden vertalen naar consensus Consensus vertalen naar IT oplossing Voldoet aan voorwaarden van consensus Beheersbaar/schaalbaar Niet in strijd met korte/middellange roadmap van Blackboard Prioriteiten leggen - wat kan blackboard nu/niet

17 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 PCOO: belangrijk voor ICTS Terugkoppeling naar Blackboard Consultancy voor gap analyse Impact op lange termijn roadmap Toetsen van de implementatie mbv testgebruikers

18 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Huidige fase project

19 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Van concepten naar … Met 3 partners: van ideeën naar papier Terminologie Stroomlijning Essentieel <> minder essentieel Realiteitstoets (vb. gebruiksvriendelijkheid) …implementatie 1) Opstellen van de requirements

20 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Van concepten naar … Met 3 partners: Naar papieren interface Voldoet aan uiteenlopende visies Prioriteiten vastleggen Gebruiksvriendelijkheid en eenvoud centraal …implementatie 2) Requirements analyse

21 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Van concepten naar … Vertrekpunt = essentiële vereisten Competenties structuur Meerdere Actoren Rechtenbeheer Visualisatie-eisen Functionele eisen Gap analyse: wat kan wel/niet in Blackboard Learn/CMS/Outcomes …implementatie 3) Technische Analyse

22 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Van concepten naar … Essentiële eisen OK(alle partners)? Realistische data Gebruiksgemak Projectpartners = toetssteen …implementatie 4) Creatie van een mock up

23 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Deel van prototype: demo demo - student scoort competentiematrix Van concepten naar … …implementatie

24 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Webforms - een eerste kennismaking - checklist, risico-overzicht - student, mentor, afdelingshoofd - per afdeling - wat doet/leert de student op stage? (goede balans? niet-standaard situaties? …) - student, mentor - wekelijks - coaching, reflectie - student, mentor - meermaals per stage

25 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Webforms - de eerste vereisten 1.webform = online editeren (geen download/upload) 2.webform = invulvelden, radio buttons, checkboxen, … 3.multi-attempt: verschillende onafhankelijke ingaven 4.multi-user: student, tutor, mentor, … 5.rechtenbeheer op onderdelen 6.workflow op basis van taak/tegentaak 7.batch download - batch extract functionaliteiten

26 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 K.U.Leuven/FGEN webforms - workflow Local admin creëert form, doet rechtenbeheer, koppelt form aan gebruikers webform verschijnt in takenlijst van student; online editing + save as draft student vervolledigt form en zendt deze naar een (specifieke) mentor voor review mentor ontvangt via de takenlijst een request en behandelt de webform: handtekenen of feedback student kan webform opslaan in het portfolio (bv. pdf-download) item 1 item 2 here comes some text item 3 item 1 item 2 here comes some text item 3 item 1 item 2 here comes some text item 3 here comes some text item 1 item 2 item 3 coördinator kan data afhalen via batch download en/of batch extract (Voorbeeld van taak-tegentaak situatie)

27 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 ! item 1 item 2 here comes some text item 3 item 1 item 2 here comes some text item 3 item 1 item 2 here comes some text Local admin creëert forms, doet rechtenbeheer, koppelt forms aan gebruikers Een ≠ webform verschijnt in takenlijst van student & begeleiders; online editing + save as draft Student moet zijn/haar form invullen voor deadline Begeleiders kunnen form student bekijken en dan hun form invullen, eveneens voor een deadline student kan alle webforms bekijken en evt. opslaan in het portfolio (bv. pdf- download); sommige begeleiders kunnen niet alle webforms bekijken coördinator kan data afhalen via batch download en/of batch extract (Voorbeeld van taak-deadline situatie) HUB/Handel webforms - workflow item 1 item 2 here comes some text item 1 item 2 here comes some text item 3 item 1 item 2 here comes some text item 3 item 1 item 2 here comes some text ! item 1 item 2 item 3 item 1 item 2 item 3 item 1 item 2 item 3

28 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Webforms - which way to go? Bb-learn en/of Bb-CMS of …? is Bb-technologie te (her)gebruiken? online editing multi-attempt multi-user (rechtenbeheer) rapportering … waar ligt deze use case op Bb-roadmap? consultancy: mogelijke oplossing via Bb-technologie (Bb9.1SP6) - goed inzicht in wat er herbruikt kan worden en wat zelf ontwikkeld moet worden

29 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Vragen voor jullie! 1.Volledig afgewerkt subsysteem/ meerdere rudimentaire subsystemen 2.Kunnen jullie je vinden in dit project? Ja ? Laat het ons/de Associatie weten Of hebben we iets fundamenteels over het hoofd gezien? 3.Prio voor elk van jullie? Wij: 1. evaluatie (+feedback +upload); 2. webforms

30 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011

31 Toekomstvisie Iteratief uittesten subsystemen bij testpubliek Concepten verder uitdenken/ontwikkelen: o.a. visualisatietools (spinnenweb, Gausscurves, staafdiagramma, …) voor snel, overzichtelijk inzicht mbt 1 student/ studentengroep/ studentenpopulatie/ eindtermen Uitwerken educatieve implicaties + PF handleiding met instituutspecifieke voorb. Disseminatie projectresultaten + uitschrijven aanbevelingen voor vervolg trajecten


Download ppt "OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 OOF Project 2010/17 Portfolio- en competentiegestuurd onderwijs binnen de Toledo leeromgeving (PCOO)"

Verwante presentaties


Ads door Google