De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prinsjesdag 2013 Afdeling Auto’s Amsterdam, 18 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prinsjesdag 2013 Afdeling Auto’s Amsterdam, 18 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Prinsjesdag 2013 Afdeling Auto’s Amsterdam, 18 september 2013

2 BPM BPM inkomsten 2013 geraamd op € 1.186 miljard, 2014 € 1.147 miljard. Uitgangspunt was € 2,1 miljard. Geen tussentijdse aanpassingen om streefgetal alsnog te halen. BPM volledig gebaseerd op CO 2 uitstoot van auto. De CO 2 -schijfgrenzen worden jaarlijks aangepast. Deze aanpassingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van oorspronkelijke Belastingplan 2012 De benzine- en dieselgrenzen groeien langzaam naar elkaar toe tot gelijke waarden in 2015. Tarieven niet gewijzigd ten opzichte van oorspronkelijke Belastingplan 2012. Inflatiecorrectie van 1,7% voor 2014. Deze komt bovenop inflatiecorrectie 2013 van 2,2%. De dieseltoeslag bedraagt in 2014 € 72,93. De benzinekorting is in 2014 niet meer van kracht. Auto’s die rijden op aardgas worden in de autobelastingen behandeld als auto’s die rijden op benzine. Geldt voor zowel de grenswaarden, de tarieven als de franchise. BPM overgangstermijn van 2 maanden van toepassing. Voor auto’s waarvan het blanco kenteken tot en met 31 december 2013 wordt aangevraagd en die voor 1 maart 2014 worden geregistreerd, geldt het BPM tarief uit 2013.

3 BPM zuinigheidsgrenzen en tarieven 2014 * Bedragen inclusief 1,7% inflatiecorrectie Benzine, CNG, LPG, E85dieselTarief* Vrijgesteld≤88≤85€ 0 1e schijf89-12486-120€ 105 2e schijf125-182121-175€ 126 3e schijf183-203176-197€ 237 4e schijf≥204≥198€ 474 BPM zuinigheidsgrenzen en tarieven Uitstoot CO 2 gr/km

4 Bijtelling Maatregelen ingaande per 1 januari 2014 Met ingang van 1 januari 2014 zijn personenauto’s met een uitstoot van 50 gram CO 2 of minder niet langer vrijgesteld van bijtelling. Voorstel dat vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 auto’s met een CO 2 uitstoot van 0 gram CO 2 per kilometer in een 4% bijtellingscategorie vallen Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 vallen auto’s met een CO 2 uitstoot van 1 tot en met 50 gram CO 2 per kilometer in een 7% bijtellingscategorie. De grenzen van de 14%- en het 20%-bijtellingstarieven worden met ingang van 1 januari 2014 naar beneden aangepast. Auto’s houden het tarief voor een periode die gelijk is aan de standaard leaseperiode, rekenend vanaf het moment dat de auto voor het eerst op kenteken is gesteld. Het ministerie van Financiën heeft de standaard leaseperiode bepaald op 60 maanden.

5 Bijtellingsgrenzen 2014 BijtellingsgrenzenUitstoot CO 2 gr/km Benzine, CNG, LPG, E85diesel 4% bijtelling00 7% bijtelling1-50 14% bijtelling51-8851-85 20% bijtelling89-11786-111 25% bijtelling> 117> 111

6 Motorrijtuigenbelasting Maatregelen ingaande per 1 januari 2014 De vrijstelling voor zuinige auto’s vervalt per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als bestaande personenauto’s. MRB vanaf 2014 alleen nog op gewicht gebaseerd. Personenauto’s met een CO 2 -uitstoot van niet meer dan 50 gram CO 2 -uitstoot per kilometer worden tot en met 2015 vrijgesteld van MRB. Verschillende tarieven voor de verschillende brandstofsoorten. De dieseltoeslag in de MRB-tarieven blijft van kracht. Auto’s die rijden op aardgas worden behandeld als auto’s die rijden op LPG. Oldtimerregeling: vanaf 1 januari 2014 vrijstelling van MRB voor alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s rijdend op benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s die op 1 januari 2014 ouder zijn dan 26 jaar maar nog geen 40 jaar. Kwarttarief in de MRB met een maximum van € 120 (€ 30 per kwartaal) mits er in december t/m februari niet van de openbare weg gebruik wordt gemaakt. Voor dieselauto’s en auto’s met een ingebouwde LPG-installatie geldt geen overgangsregeling, personenauto’s en bestelauto’s rijdend op diesel of met een ingebouwde LPG installatie jonger dan 40 jaar betalen het volle MRB-tarief. Minimale schorsingstermijn voor MRB wordt verkort van drie maanden tot een maand.

7 KIA, MIA, VAMIL Doelstelling is om meest zuinige en innovatieve technologieën te stimuleren. KIA wordt afgeschaft voor personenauto’s VAMIL niet meer van toepassing op personenauto’s MIA meer gericht op (semi)-elektrische auto’s Per investering in MIA wordt maximumbedrag ingesteld

8 Accijns en subsidie Diesel, naast inflatiecorrectie: + 3 cent/liter LPG, naast inflatiecorrectie: + 7 cent/liter Voor LNG: gedeeltelijke teruggaaf van accijns, zijnde een vast bedrag van € 125 per 1000 kg, over een periode van vijf jaar zonder toepassing van de jaarlijkse inflatiecorrectie Euro 6 subsidie voor dieselpersonenauto’s stopt per 1 januari 2014

9 Behandeling Belastingplan 2014 24 september: Technische briefing Tweede Kamer over Belastingplan 10 oktober: Tweede Kamer leden leveren de schriftelijke vragen in 28 oktober: Wetgevend overleg – eerste termijn. 4 november: Wetgevend overleg – tweede termijn December: behandeling Belastingplan 2014 in de Eerste Kamer


Download ppt "Prinsjesdag 2013 Afdeling Auto’s Amsterdam, 18 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google