De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleidingsplan in beweging Frank Smeenk (longarts, CZE) Bianca van Veggel (aios longgeneekunde, JBZ) Annette van Kuijk (revalidatiearts Tolbrug) Marieke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleidingsplan in beweging Frank Smeenk (longarts, CZE) Bianca van Veggel (aios longgeneekunde, JBZ) Annette van Kuijk (revalidatiearts Tolbrug) Marieke."— Transcript van de presentatie:

1

2 Opleidingsplan in beweging Frank Smeenk (longarts, CZE) Bianca van Veggel (aios longgeneekunde, JBZ) Annette van Kuijk (revalidatiearts Tolbrug) Marieke Bolk (onderwijskundige, FMS)

3 Wat gaan we doen? 1.5 min: Kennismaking 2.10 min: Inventarisatie: ingrediënten opleidingsplan 3.15 min: Toelichting handreiking opleidingsplan 4.20 min: Presentatie en reactie plan Revalidatiegeneeskunde 5.20 min: Presentatie en reactie plan Longgeneeskunde 6.5 min: Conclusies en afsluiting

4 Basisingrediënten voor een werkbaar landelijk opleidingsplan Definitie: ‘Een door een wetenschappelijke vereniging opgesteld en door het CGS vastgesteld plan dat de structuur en inhoud van de opleiding tot medisch specialist beschrijft’. Opdracht: 1.Wat moet erin? 2.En wat moet er niet in?

5 Individualisering en opleidingsplannen: samenvatting animatie

6 Landelijk opleidingsplan: Wat? Hoe op hoofdlijn Regionaal Opleidingsplan: planning, organisatie curriculum: Hoe? Wie? Waar? Wanneer? Lokaal opleidingsplan: planning, organisatie, curriculum: Hoe? Wie? Waar? Wanneer? Specifiek besluit: Juridisch/regels Kaderbesluit: Juridisch/regels details

7 RIO: Stand van zaken revisie opleidingsplannen Nog van start Aan de slag Pilottests EPA’s en opleidingsplan nog aanpassen Pilottests onderdelen en opleidingsplan ± klaar Opleidingsplan en besluit bij CGS Psychiatrie Revalidatie MMB Klinische genetica Plastische chirurgie Radiotherapie Urologie Neurochirurgie MDL Neurologie KNO Orthopedie Pathologie Geriatrie, Cardiothoracaal Cardiologie Dermatologie Revalidatie MMB Klinische genetica Plastische chirurgie Radiotherapie Urologie Neurochirurgie MDL Neurologie KNO Orthopedie Pathologie Geriatrie, Cardiothoracaal Cardiologie Dermatologie Interne Anesthesiologie Interne Anesthesiologie Kinder Klinische chemie Kinder Klinische chemie Long NB. Heelkunde heeft zelf e.e.a. ontwikkeld Al EPA-gebaseerd opleidingsplan: Oogheelkunde Radiologie + RIO-ondersteuning E-pf: Gynaecologie Reumatologie Al EPA-gebaseerd opleidingsplan: Oogheelkunde Radiologie + RIO-ondersteuning E-pf: Gynaecologie Reumatologie

8 Handreiking opleidingsplan Aanleiding en waarom? 1.Intern toetsingskader CGS landelijk opleidingsplan: voor CGS om nieuwe/aangepaste plannen te toetsen 2.RIO Handreiking opleidingsplan: tips voor wv’n uitwerking en presentatie van een landelijk plan dat voldoet aan de CGS-criteria, individualisering faciliteert en werkbaar is Hoe te gebruiken?

9 Handreiking: kernelementen opleidingsplan: 2.Inhoud en eindkwalificaties O.a.:  Bouwstenen  Verhouding bouwstenen  Onderwerpen profilering en actualiteit 3.Vormgeving O.a.:  Fasering  Planning  Profileringsruimte 4.Voortgang monitoren en toetsen O.a.:  Gesprekscyclus, IOP, portfolio  Toetsplan, incl. toetsinstrumenten 1.Uitgangspunten en verantwoording O.a. link beroeps (competentie) profiel Individualisering 5.Beoordelen en bekwaam verklaren O.a.:  Beoordelingsprocedure  Protocol bekwaam verklaren  Richtlijnen vrijstellen, EVC, SVC 7.Kwaliteit en duurzaamheid BIJLAGEN 6.Regionale/lokale vertaling

10 Opdracht: 1.Bestudeer kort (samenvatting van) de handreiking 2.Luister ‘vanuit de checklist’ naar de presentaties (het ontwikkelproces) over opleidingsplan Revalidatie en Longgeneeskunde 3.Bepaal: of en hoe kernelementen in het plan zijn verwerkt 4.Bedenk: vragen voor presentatoren

11 EPA’s revalidatie: ICF en rondje langs de velden Kernteam: Annette van Kuijk Rutger Dahmen Sigrid van Haaster project RIO: Fedde Scheele Marieke Bolk Utrecht, Mei 2016

12 Opbouw opleidingsplan 3 lijnleerthema’s Klinisch redeneren Communicatie & organisatie Kennis & wetenschap 8 blokleerthema’s Niet aangeboren hersenletsel Myelum en perifeer zenuwletsel Progressieve neurologische aandoeningen Amputatie en prothesiologie Aandoeningen van het spierskeletsysteem Chronische pijn en orgaanaandoeningen Traumatische aandoeningen Aandoeningen bij kinderen, jeugdigen en adolescenten Toetsing: KPB van 25 Kritische beroepssituaties

13 Waarom revisie opleidingsplan? Medisch handelen Communicatie Samenwerking Kennis en wetenschap Maatschappelijk handelen Organisatie Professionaliteit

14 THEMA KAART

15 Opbouw opleidingsplan 3 lijnleerthema’s 8 blokleerthema’s 25 Kritische beroepssituaties 3 lijnleerthema’s 54 concept EPA’s

16 Rondje langs de Velden Uitleg EPA & Proces Feedback gevraagd ‘Hulptroepen’ geworven Geoefend met beschrijven van EPA’s

17 Opbrengst 15 concept EPA’s Intercolle- giale consult- voering Polikliniek draaien Toepassen ICF model Poliklinisch consult NAH Behan- delen spasticiteit / Botox Trauma- tische aandoe- ningen Runnen klinische afdeling Adviseren loophulp middelen: schoen/ orth. Blaas- beleid bepalen Multidsci. teambespr eking leiden Interdisci. Teambe- spreking leiden Brieven (opstellen) Weten- schap Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Onder wijs Beleid & manage ment

18 Hoe verder? feb-sep 2016: indikken/beschrijven EPA’s (expertgroep) & toetsinstrum. (kernteam) Okt ‘16- mrt ‘17 Pilottest EPA’s i.d. praktijk & analyse Beter 2.0 Nov. ‘17 Presentatie def. EPA-set en Beter 3.0 Eind ‘17 Voorleggen RGS Jan. 2018 Invoering 9 mrt: kickoff 23 mrt: vervolg 15 jun: slot Begin ‘17 Evaluatie en revisie

19 54 EPA’s 24 EPA’s

20 Basis: Basis med. Zorg, ICF, Team1 6 maanden Themastage : 6 mnd, ½ wk Themastage 4 maanden Themastage 4 maanden Themastage : 6 mnd, ½ wk Jaar 3 Themastage 4 maanden Themastage 4 maanden Themastage 4 maanden Themastage 4 maanden Differentiatiegebied 1, 6 maandenDifferentiatiegebied 2, 6 maanden Jaar 1 Jaar 2 Jaar 4 EPA’s

21 1ICF toepassen 2Runnen klinische afdeling en dienst doen 3Teambespreking leiden 4Poliklinisch spreekuur draaien -organisatorisch 5Poliklinisch spreekuur draaien – breed diagnostisch 6Intercollegiale consultvoering en overleg 7Voeren van complexe gesprekken 8Opstellen decubitus- en blaas-darmbeleid 9Adviseren en stimuleren tot gezonde leefstijl en ‘healthy aging’ 10Prognosticeren en indiceren behandeling cognitief functioneren 11Prognosticeren en indiceren behandeling communicatief functioneren 12Prognosticeren en indiceren behandeling loopvaardigheid incl. advies hulpmiddelen

22 EPA’s 13 Prognosticeren en indiceren behandeling hand-armvaardigheid incl. advies hulpmiddelen 14 Prognosticeren en indiceren behandelen rompstabiliteit i.r.t. zitten & transfers incl. advies hulpmiddelen 15 Diagnosticeren, prognosticeren en indiceren behandeling ontwikkelingsproblematiek 16Diagnosticeren, prognosticeren en indiceren behandeling spasticiteit 17Begeleiding geven bij seksuele dysfuncties 18Leveren van (lifelong) nazorg 19Long, oncolo, hart en diabetes 20Behandelen van spasticiteit 21Uitvoeren schoen & technisch spreekuur 22Leiding geven en organiseren 23Onderwijs & opleiding verzorgen 24Wetenschap bedrijven

23 Schoen & technisch spreekuur draaien. Beschrijving: Zelfstandig spreekuur draaien met schoenmaker/instrumentmaker: Hulpvraag, Diagnostiek uitvoeren, Behandelplan maken Opstellen adequaat (schoen)recept, Bewaken van het proces, Overleg/tripartiet overleg bij zowel nieuwe als vervolgpatiënt Patiënteducatie Wat nodig? Kennis: Ziektebeelden/anatomie functioneel, Basiskennis schoentechnische mogelijkheden, Medische kennis, Biomechnica, Technische kennis Vaardigheden: Voetonderzoek, Interpretatie röntgen, Vertaalslag maken van probleem + hulpvraag pt naar adequaat schoeisel, In begrijpelijke taal kunnen uitleggen aan patiënt, Professionele communicatie met instrumentenmaker en pt Gedrag: Professioneel gedrag Informatiebronnen: KPB (Schoen)recept Video-opname v/h spreekuur 360-graden feedback schoenmaker Cursus? Literatuur Boek

24 Vragen ??? en opmerkingen

25 Workshop ‘Het landelijk opleidingsplan in beweging’ Vb: Longziekten en tuberculose Bianca van Veggel (aios, longgeneeskunde JBZ) Frank Smeenk (opleider, longarts CZE)

26 Longgeneeskunde 2 jaar interne geneeskunde  1 jaar zaal  1 jaar stages cardiologie Keuzestage (IC) Keuzestage

27 Longgeneeskunde 4 jaar longgeneeskunde  1 jaar zaal  6-12 maanden beschouwende consulten  6-12 maanden ‘snijdende’ consulten  1 jaar polikliniek  4 maanden longfunctie en slaap  4 maanden IC  4 maanden behandelkamer  Uitwisseling 3-12 maanden met (niet) academische opleiding

28 Thema’s binnen de longgeneeskundeThema’s binnen de longgeneeskunde

29 Thema’s en relatie met stagesThema’s en relatie met stages

30 Vaardigheden

31 Overzicht

32 Problemen aios?Problemen aios? Praktische toepasbaarheid themakaarten Ontbreken verplichte oncologiestage Wens tot meer afgebakende stages Wens tot verdieping Weinig aandacht voor generieke vaardigheden Weinig aandacht voor superviserende taken AIOS Toetsing

33 Doelen AIOSDoelen AIOS Vastomlijnd opleidingstraject (IOP) Afgebakende stages/onderdelen Toenemende zelfstandigheid Ruimte voor verdieping Evt korting op stages Verdiepingsstages (evt in andere kliniek) Voldoende ruimte voor verrichtingen

34 Problemen opleiders?Problemen opleiders? Implementatie thema’s Verkorting opleidingsduur Verder gaande specialisatie/verdieping van longgeneeskunde Oncologie Slaap, etc.  Aandachtsgebieden

35 Nieuwe ontwikkelingenNieuwe ontwikkelingen Verkorting van de opleidingsduur  Schakeljaar  Eerder verworven competenties  Versneld traject EPAs Bekwaamverklaringen Discipline overstijgende thema’s Teamwork Scherpbier 2.0 Ontwikkelingen van eigen vakgebied Opleiding in verschillende ziekenhuizen - opleidingsgroepen

36 Ontwikkeling LOP - 2016Ontwikkeling LOP - 2016 Wie: Bestuur, concilium, aios, oude lid voormalige WG Globale structuur Duur IG? Duur LG? Basis longgeneeskunde = ? Diagnostische breed; therapeutisch eventueel smaller

37 Ontwikkeling LOP - 2016Ontwikkeling LOP - 2016 Invulling EPAs – Concensus Betrokkenheid van Werkgroepen aandachtsgebieden (Terugkoppeling in Concilium / Vergadering landelijke opleiders / WV NVALT)

38 EPAs 1.Klinische (pulmonologische) werkwijze. 2.Diagnostiek en behandeling van de patiënt met chronisch hoesten. 3.Diagnostiek en behandeling van de patiënt met dyspnoe. 4.Diagnostiek en behandeling van de patiënt met (massale) hemoptoë. 5.Diagnostiek en behandeling van de patiënt met astma. 6.Diagnostiek en behandeling van de patiënt met COPD. 7.Diagnostiek en behandeling van de patiënt met een pulmonale infectieziekte. 8.Diagnostiek en behandeling van de patiënt met (verdenking op) een thoracale maligniteit. 9.Diagnostiek en behandeling van de patiënt met een slaapgerelateerde ademhalingsstoornis. 10.Diagnostiek en behandeling van de patiënt met een pleurale aandoening. 11.Diagnostiek en behandeling van de patiënt met een interstitiële longziekte. 12.Diagnostiek en behandeling van de patiënt met een vasculaire longziekte.

39 Aandachtsgebieden: Ernstig astma 3 de lijnslongrevalidatie Oncologie Respiratoire infectie ziekten Vasculaire pathologie/pulmonale hypertensie ILD IC Slaapgebonden ademhalingstoornissen Bijzondere inverventies

40 Aanpassingen: Algemene thema’s Doelmatigheid Patiënt veiligheid Leiderschap Onderwijs en opleiding Ouderenzorg

41 Verrichtingen Pleurapunctie, zowel diagnostisch (10 of meer) als therapeutisch (10 of meer); Thoraxdrainage (10 of meer); Flexibele bronchoscopie (100 of meer) en hieraan gerelateerde procedures, zoals het nemen van bronchusbiopten: Broncho-alveolaire lavage (BAL) ten behoeve van immunologisch/infectiologisch onderzoek; Transbronchiale longbiopten 1 ; Transbronchiale puncties (TBNA) 1 ter evaluatie van lymfadenopathie dan wel mediastinale processen; Echo thorax

42 Overzicht

43 Voorbeeld van een EPA Chronisch hoesten

44

45 Schermafbeelding 2016-05-06 om 16.28.33

46

47 Toetsmatrix

48 Positieve punten voor AIOSPositieve punten voor AIOS Korting op vooropleiding Verplichte stages –Ruimte voor individuele doelen –Evt korting per stage –Aandacht voor toenemende zelfstandigheid Epa’s lijken beter aan te sluiten bij de praktijk Generieke vaardigheden concreet omschreven Supervisie ondergebracht bij leiderschap Verdiepingsstages

49 Aandachtspunten AIOSAandachtspunten AIOS Implementatie in de praktijk –Faciliteren van afgebakende stages –Ruimte voor verrichtingen Aandacht voor individuele leerdoelen –Balans tussen verdiepen en werken Basis vrij marginaal, noodzaak tot verdiepen Toetsing Waken voor teveel registratie –Format individueel opleidingsplan –Uniform portfolio

50 Vragen en opmerkingen?

51 Wil je meer weten over de individualisering van de opleidingsduur en de gevolgen daarvan voor onderwijs, toezicht en bedrijfsvoering? Kijk dan op www.specialistenopleidingopmaat.nl Conclusies en afsluiting


Download ppt "Opleidingsplan in beweging Frank Smeenk (longarts, CZE) Bianca van Veggel (aios longgeneekunde, JBZ) Annette van Kuijk (revalidatiearts Tolbrug) Marieke."

Verwante presentaties


Ads door Google