De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EINDPRESENTATIE WERKGROEP DORPSVISIE: 14 maart 2016 Dorpsvisie Zuidwolde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EINDPRESENTATIE WERKGROEP DORPSVISIE: 14 maart 2016 Dorpsvisie Zuidwolde."— Transcript van de presentatie:

1 EINDPRESENTATIE WERKGROEP DORPSVISIE: 14 maart 2016 Dorpsvisie Zuidwolde

2 Programma deze avond 1Welkom 2Presentatie uitkomsten gesprekken en actiepunten door PBZ (Nico Schutte) 3Korte presentatie werkgroep Energie 4Pauze 5Korte presentatie werkgroepen Zorg, Verkeer en Groen 6Stickers plakken op actiepunten. Uitleg VGD (NV) 7Uitkomst van het stickeren 8Einde

3 Dorpsvisie Zuidwolde Dorpsvisie, de definitie: Plan voor de toekomst van het dorp, over leefbaarheid in de breedste zin van het woord, door het dorp zelf ontwikkeld voor de middellange termijn (ongeveer 10 jaar), gericht op uitvoering. Wens PB Zuidwolde: plan gericht op uitvoering.

4 Dorpsvisie Zuidwolde Stappenplan Dorpsvisie 1.Voorbereiding 2.Inventarisatie 3.Terugkoppeling 4.Realisatie

5 Uitkomsten gesprekken Sterkste punt volgens de deelnemers: Voorzieningen in de buurt. Een echt dorp. Rust en ruimte alom. Positief met elkaar aan de slag: Samen een dorpsvisie maken, leuk!

6 Uitkomsten gesprekken Wonen en Zorg wonen Vraag en het aanbod voor doelgroep starters en de doelgroep ouderen sluit niet goed aan. Probleem: betaalbaarheid en levensloopbestendigheid. Oplossingen: nieuwbouw van huurwoningen en/of op gang brengen verhuisbeweging binnen de bestaande bebouwing. Clustering van woningen in combinatie met zorgvoorzieningen voor ouderen.

7 Uitkomsten gesprekken Wonen en Zorg zorg Liever hulp bieden dan vragen Vraag en aanbod niet duidelijk. Aanbod niet alleen voor ouderen. Welke vorm voor het opzetten van burenhulp? Aansluiten bij wat er al is Duidelijke scheiding met de professionele zorg. Centrale rol voor nieuwe website bij het bereiken van vragers en aanbieders.

8 Uitkomsten gesprekken Voorzieningen (1) Het belang van een ontmoetingsplek voor het hele dorp is groot. Discussie over kansen rondom de locatie van die ontmoetingsfunctie in de toekomst. Het bestuur van De Kern betrekken bij alle mogelijke opties. Binnen het dorp streven naar een gezamenlijk standpunt ten aanzien van de toekomstige locatie voor de ontmoetingsfunctie.

9 Uitkomsten gesprekken Voorzieningen (2) De huisarts is een zeer waardevolle voorziening die een betere huisvesting behoeft. Het draineren van de ‘Speulakker’ is een zeer grote wens Voor het winkelaanbod is de stad dichtbij maar zijn er in Zuidwolde ook nog een paar waardevolle winkelvoorzieningen beschikbaar.

10 Uitkomsten gesprekken Verkeer Zuidwolde is goed bereikbaar, pluspunt Veiligheid een voorwaarde. Er valt nog veel te verbeteren, want er gaat relatief veel verkeer door het dorp Zuidwolde. Vele suggesties voor verbeterings maatregelen, moeten nader worden bekeken. Werkgroep Verkeer staat in de startblokken

11 Uitkomsten gesprekken Omgeving en aanzien van het dorp Zuidwolde kan mooier. Bewoners willen zelf energie in steken in het verbeteren van het aanzien. Ligplaats- en steigerbeleid door de gemeentes, tegen wildgroei steigers en meer boten in het Boterdiep Het dorp kan zijn voordeel doen met meer groen. Ook werkgroep Groen begint zich te vormen

12 Uitkomsten gesprekken Duurzame Energie Er is inmiddels een werkgroep actief, die de mogelijkheden onderzoekt voor samen energie besparen en eventueel samen energie produceren. De Werkgroep Duurzame Energie presenteert zich straks zelf

13 Uitkomsten gesprekken Saamhorigheid/dorpsactiviteiten Best veel aanbod, organisaties en actieve mensen in Zuidwolde. Enkele mensen, met uitzondering van de middelbare school jeugd, geven aan wat te missen. Het ontbreekt aan goede trekkers in het dorp. Meer toenadering tot nieuwe inwoners in het dorp gewenst. Betere informatievoorziening over alle voorzieningen en verenigingen (nieuwe site PBZ) Oproep vrijwilligersbank

14 Uitkomsten gesprekken Ontbrekende onderwerpen Asielzoekers opvangen in Zuidwolde. Wellicht meer kleinschalige opvang mogelijk in Zuidwolde? Consequenties van de Gemeentelijke Herindeling. Straks is Bedum het stiefkind van Delfzijl, Appingedam of de stad Groningen.


Download ppt "EINDPRESENTATIE WERKGROEP DORPSVISIE: 14 maart 2016 Dorpsvisie Zuidwolde."

Verwante presentaties


Ads door Google