De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Heroriëntatie landschap Lennart Graaff 7 oktober 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Heroriëntatie landschap Lennart Graaff 7 oktober 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Heroriëntatie landschap Lennart Graaff 7 oktober 2011

2 Servicenet Nationale Landschappen

3

4

5

6 Een paar jaar geleden…

7 Vraagstuk: Thema’s Natuur en Landschap: Strategische opzet van het overleg gesprekspartners. Versimpeling opzet. Andere structuur, maar zonder partijen tekort te doen. Provincie Noord-Holland

8 Een aantrekkelijk Noord-Hollands landschap voor ecologie en economie voor zowel bewoners als bezoekers van onze Provincie. Inrichting landelijk gebied NatuurLandschap Recreatie en toerisme Aansturing integrale gebieds- programma’s landelijk gebied Promoten en stimuleren waterrijk Noord-Holland Beheer en ontwikkeling bestaande recreatiegebieden Realiseren recreatieve voorzieningen dicht bij huis Realiseren Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Behoud en ontwikkeling samenhang, diversiteit en identiteit landschap Behoud en beheer van natuur Natuurbeheer Sanctiestrategie Ruimtelijke bescherming Soortenbeleid Vergunningen en handhaving Beheer terreinen Subsidiering beheer Waddenzeegebied NL Groene Hart en Laag Holland Groene Uitweg ILG gebieds- programma’s Aankoop/inrichting recreatiegebieden Part. natuurontwik- keling en beheer Provinciale EHS Verwerven en inrichten natuur Coord. iepziekte bestrijding Subsidieregeling / landschapsvo. Beleidskader land- schap cult.historie Openstellingsverg. Boerenlandpaden Subsidies oplossen knelpunten RR Kwal.verbetering ondernemerschap Efficiency beheer en innovatie Uitv.pr. Marketing en Promotie Deelname in recreatieschappen Strat. visie recreatiegebieden

9 Een aantrekkelijk Noord-Hollands landschap voor ecologie en economie voor zowel bewoners als bezoekers van onze Provincie. Inrichting landelijk gebied NatuurLandschap Recreatie en toerisme Aansturing integrale gebieds- programma’s landelijk gebied Promoten en stimuleren waterrijk Noord-Holland Beheer en ontwikkeling bestaande recreatiegebieden Realiseren recreatieve voorzieningen dicht bij huis Realiseren Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Behoud en ontwikkeling samenhang, diversiteit en identiteit landschap Behoud en beheer van natuur Natuurbeheer Sanctiestrategie Ruimtelijke bescherming Soortenbeleid Vergunningen en handhaving Beheer terreinen Subsidiering beheer Waddenzeegebied NL Groene Hart en Laag Holland Groene Uitweg ILG gebieds- programma’s Aankoop/inrichting recreatiegebieden Part. natuurontwik- keling en beheer Provinciale EHS Verwerven en inrichten natuur Coord. iepziekte bestrijding Subsidieregeling / landschapsvo. Beleidskader land- schap cult.historie Openstellingsverg. Boerenlandpaden Subsidies oplossen knelpunten RR Kwal.verbetering ondernemerschap Efficiency beheer en innovatie Uitv.pr. Marketing en Promotie Deelname in recreatieschappen Strat. visie recreatiegebieden

10 Een aantrekkelijk Noord-Hollands landschap voor ecologie en economie voor zowel bewoners als bezoekers van onze Provincie. Inrichting landelijk gebied NatuurLandschap Recreatie en toerisme Aansturing integrale gebieds- programma’s landelijk gebied Promoten en stimuleren waterrijk Noord-Holland Beheer en ontwikkeling bestaande recreatiegebieden Realiseren recreatieve voorzieningen dicht bij huis Realiseren Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Behoud en ontwikkeling samenhang, diversiteit en identiteit landschap Behoud en beheer van natuur Natuurbeheer Sanctiestrategie Ruimtelijke bescherming Soortenbeleid Vergunningen en handhaving Beheer terreinen Subsidiering beheer Waddenzeegebied NL Groene Hart en Laag Holland Groene Uitweg ILG gebieds- programma’s Aankoop/inrichting recreatiegebieden Part. natuurontwik- keling en beheer Provinciale EHS Verwerven en inrichten natuur Coord. iepziekte bestrijding Subsidieregeling / landschapsvo. Beleidskader land- schap cult.historie Openstellingsverg. Boerenlandpaden Subsidies oplossen knelpunten RR Kwal.verbetering ondernemerschap Efficiency beheer en innovatie Uitv.pr. Marketing en Promotie Deelname in recreatieschappen Strat. visie recreatiegebieden

11 Een aantrekkelijk Noord-Hollands landschap voor ecologie en economie voor zowel bewoners als bezoekers van onze Provincie. Inrichting landelijk gebied NatuurLandschap Recreatie en toerisme Promoten en stimuleren waterrijk Noord-Holland Beheer en ontwikkeling bestaande recreatiegebieden Realiseren recreatieve voorzieningen dicht bij huis Realiseren Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Behoud en ontwikkeling samenhang, diversiteit en identiteit landschap Behoud en beheer van natuur Natuurbeheer Sanctiestrategie Ruimtelijke bescherming Soortenbeleid Vergunningen en handhaving Beheer terreinen Subsidiering beheer Aankoop/inrichting recreatiegebieden Part. natuurontwik- keling en beheer Provinciale EHS Verwerven en inrichten natuur Coord. iepziekte bestrijding Subsidieregeling / landschapsvo. Beleidskader land- schap cult.historie Openstellingsverg. Boerenlandpaden Subsidies oplossen knelpunten RR Kwal.verbetering ondernemerschap Efficiency beheer en innovatie Uitv.pr. Marketing en Promotie Deelname in recreatieschappen Strat. visie recreatiegebieden Aansturing integrale gebieds-programma’s landelijk gebied Groene UitwegNL Groene Hart en Laag HollandWaddenzeegebiedOverige gebieden

12 1. Eerst bepalen doelen (strategisch en operationeel) 2. Van daaruit vastleggen sturingsmodel Provincie Noord-Holland

13 Coalitieakkoord 2011

14

15 Natuur

16 Recreatie

17 Natuur Recreatie Landschap

18 Ambitie

19 Veel partijen hebben minder of geen geld meer te besteden. Geen reden om ambities niet te (blijven) formuleren. Aanpak: combineer lange termijn strategie met korte termijn (HAALBARE) doelen. Maak dat tot inzet gesprek ‘ZAV’-partners. Crisis?

20 Van: Draagvlak (overheidsgestuurd) Naar: Raakvlak (‘ZAV’-partners)

21

22

23 En de organisatie dan?

24 Eerst een (robuuste) visie (structure follows strategy). ‘Zero-based’ organizing. Organiseer een klein, slagvaardig regiebureau. Die - in plaats van praten met belangenorganisaties -... Vanuit de robuuste visie zaken doet met partners die willen… Organisatie

25 Een week geleden…

26 “Unaniem: de organisatie rond landschap moet anders!” Drie aandachtsvelden: 1.Het organiseren van centrale sturing voor het Metropolitane Landschap, vanuit een visie op het landschap. 2.Het re-organiseren van bestaande verbanden, op een manier waarbij het goede van het huidige systeem behouden wordt. Denk aan vrijwilligers verbonden aan organisaties als Landschap Noord-Holland. 3.Het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen waarbij recht wordt gedaan aan lokale belangen en bevoegdheden, binnen de visie van het Metropolitane Landschap. Denk aan de ontwikkelstrategie voor de Amstelscheg en de bufferzone Haarlem-Amsterdam (Spaarnwoude). MRA Conferentie

27 Wie wil?


Download ppt "Heroriëntatie landschap Lennart Graaff 7 oktober 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google