De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 5 voor 30 april 2016. Er heerst een oorlog tussen onzichtbare machten in de Bijbel die in het boek Mattheüs wordt beschreven. Die oorlog wordt soms.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 5 voor 30 april 2016. Er heerst een oorlog tussen onzichtbare machten in de Bijbel die in het boek Mattheüs wordt beschreven. Die oorlog wordt soms."— Transcript van de presentatie:

1 Les 5 voor 30 april 2016

2 Er heerst een oorlog tussen onzichtbare machten in de Bijbel die in het boek Mattheüs wordt beschreven. Die oorlog wordt soms zichtbaar. Deze week hebben bestudeerd: De onzichtbare strijd: Satan versus Christus. De zichtbare strijd: het geval van Johannes de Doper De gewonnen strijd: Overwinning is verzekerd.

3 “Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt.” (1 Johannes 5:19) Jezus werd ervan beschuldigd dat hij genas door de kracht van “Beëlzebub, de heerser van de demonen.” Jezus greep de kans aan om te spreken over de strijd tussen de twee koninkrijken, dat van God en die van de Duivel (Mattheüs 12:24-30). De twee koninkrijken bestaan echt, hoewel wij ze niet kunnen zien. Ons probleem is dat wij op dit moment op het grondgebied van de vijand leven. Wij behoren toe aan Gods koninkrijk, wij staan aan de kant van Christus. Daarom, worstelen wij niet tegen vlees en bloed, maar … tegen geestelijke machten van het kwaad.” (Efeziërs 6:12).

4 “En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het.” (Mattheüs 11:12) Na gevangen genomen te zijn, stuurde Johannes twee discipelen om zich ervan te verzekeren dat Jezus de huidige Messias was. Jezus toonde zijn “Messiaanse geloofsbrieven” aan de discipelen en moedigde Johannes aan om Hem te vertrouwen. He bood niet aan om hem uit de gevangenis te bevrijden. Daarna prees Jezus Johannes voor het publiek. De grootste profeet kon niet genieten van het Koninkrijk der Hemel die Jezus predikte, omdat hij gevangen zat; anderen genoten wel. Daarom zei Jezus, “wie de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is groter dan [is meer bevoorrecht dan Johannes].” (Mattheüs 11:11).

5 “En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het.” (Mattheüs 11:12 HSV) Jezus beëindigde zijn rede over Johannes door het uiten van deze raadselachtige woorden in Mattheüs 11:12. Wat bedoelde Jezus? Laat ons vergelijken hoe die zin naar het Nederlands is vertaald in verschillende bijbelversies:

6 Krachtig voortgaan Krachtige mannen Gelovigen die sterk overtuigd zijn, maken dat het Koninkrijk machtig uitbreidt Gewelddadige mannen Het Koninkrijk gaat krachtig voort, maar gewelddadige mannen verhinderen het Geweld ondergaan Krachtige mannen Het Koninkrijk lijdt onder geweld en alleen degenen met een sterke overtuiging kunnen het bereiken Gewelddadige mannen Het Koninkrijk lijdt onder geweld van gewelddadige mannen

7 Ongeacht hoe wij die tekst interpreteren, een ding is zeker: er is een ware oorlog en wij zijn erbij betrokken. Het verhaal van Johannes de Doper is een ander hoofdstuk in deze oorlog. Wij zijn in deze oorlog ook levende hoofdstukken. Getrouw zijn aan Koning Jezus is nooit eenvoudig geweest op deze aarde. Er veldslagen van deze oorlog die dagelijks in onze harten plaatsvinden. De vijand dreigt onze beslissingen en handelingen te beïnvloeden. “Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.” (Mattheüs 10:34)

8 “Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen.” (Hebreeën 2:14) Het einde van deze strijd is aan het Kruis beslecht. Jezus’ overwinning was zeker. Satan is de verslagen prins. Hij is zich daarvan bewust, daarom is hij “nedergedaald…. in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.” (Openb. 12:12). Hij is een “briesende leeuw” (1Petr. 5:8) die nog steeds pijn kan doen. Hij gebruikt subtiele verleidingen om onze loyaliteit te stelen en ons het eeuwig Koninkrijk kwijt te laten raken. De kern vraag is: “Aan welke kant staat u”?

9 “De verleidingen van Satan stellen aardse zaken voor, die alles opslokkend en aantrekkelijk worden voorgesteld, zodat de hemelse werkelijkheden worden verduisterd en er eerst een band met de wereld wordt gemaakt. En dit is zo’n grote kracht geworden dat alleen Goddelijke Almacht het kan verdrijven. Het is Satans werk om de zintuigen aan deze wereld te ketenen. Christus kwam naar deze wereld om de satanische betovering te verbreken, het werk van Satan tegen te gaan, en de geest te voeren van het aardse naar het hemelse. Hij alleen is in staat om de betovering te verbreken… Met eeuwige realiteiten in het vooruitzicht, zullen wij doorgaans gedachten cultiveren van de aanwezigheid van God. Dit zal een schild zijn tegen het indringen van de vijand.” E.G. White (Our High Calling, 6 oktober)


Download ppt "Les 5 voor 30 april 2016. Er heerst een oorlog tussen onzichtbare machten in de Bijbel die in het boek Mattheüs wordt beschreven. Die oorlog wordt soms."

Verwante presentaties


Ads door Google