De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Koninkrijk van God.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Koninkrijk van God."— Transcript van de presentatie:

1 Het Koninkrijk van God

2 Het Koninkrijk van God Doel van deze ‘leerpreek’: helderheid geven over: Wat is dat Koninkrijk nu precies? Waar is het? Hoe kom je er in of er bij? Ben jij/ik er al burger van? Waaraan kan ik dat weten? Enz. Motivatie of belang: In de Bijbel draait het om Gods Koninkrijk. Helderheid hierover maakt de Bijbel eenvoudiger. Geloven wordt begrijpelijker en beter uit te leggen.

3 Waar is het op aarde werkelijkheid?
Het Koninkrijk van God ‘Het hemelse Koninkrijk’ is in de hemel. Maar op aarde? Waar is het op aarde werkelijkheid?

4 Waar is het op aarde werkelijkheid?
Het Koninkrijk van God ‘Het hemelse Koninkrijk’ is in de hemel. Maar op aarde? Waar is het op aarde werkelijkheid? Gods Koninkrijk is overal, waar mensen God als hún goede hemelse Vader en Koning erkennen, Hem vertrouwen en in alles willen gehoorzamen (= geloven)

5 Was Gods Koninkrijk realiteit
Het Koninkrijk van God Was Gods Koninkrijk realiteit In het paradijs ? Na de zondeval (Kaïn en Abel) ? In de tijd van Noach ? In de tijd van Abram ? Na de redding uit Egypte (in de woestijn) ? In de tijd van de Rechters ? In de tijd van David / Salomo ?

6 Het Koninkrijk van God Was Gods Koninkrijk realiteit
In de tijd van de koningen ? In de tijd van de ballingschap ? In de 400 jaar na de ballingschap ? In de tijd van Jezus ? Wat verkondigde Johannes de Doper ? Lezen: Mat 3:1-12 Wat verkondigde Jezus? Lezen: Mat 4:17,23 ‘Nabij’ in tijd of in afstand?

7 Het Koninkrijk van God Jezus verkondigt de manier van leven die bij Gods Koninkrijk hoort in o.a. de Bergrede (Mat 5-7). Lezen: Matt 5:3,8-10 5:13 5:20,21v Hoog hemels niveau levenstijl (hemelse liefde en trouw). Jezus doet er niets van af, maar handhaaft het hoge! Lezen: Matt 7:21 7:24ev * Dit alles geldt ook voor Jezus zelf (mensgeworden!)

8 Het Koninkrijk van God Jezus kwam om dit echte hemelse Koninkrijk te bouwen. Hoe ? Hij zal van zondige mensen echte koninkrijksmensen maken! Hij zal het Koninkrijk onderwijzen en eerst zelf in alles God erkennen, vertrouwen en in alles gehoorzamen, zelfs in zware angsten / moeiten / beproevingen (Golgotha). Zo zal Hij onze Koning (2e Adam) en redder worden om als Koning Gods Koninkrijk te gaan bouwen.

9 Het Koninkrijk van God Op Golgotha overwint Jezus satan en dood.
Liever lijden en sterven dan zondigen. Jezus vertrouwt /gehoorzaamt God tot het uiterste. Hij blijft liefdevol en trouw naar God en mensen. Zijn liefde en trouw zijn 100%! Dáárom ontvangt Hij van God alle macht om als Koning Gods Koninkrijk te gaan bouwen.

10 Het Koninkrijk van God Hoe bouwt Jezus het Koninkrijk van zondige mensen? Hoe werkt Hij dan? Lezen: Matt 3:11 Joh 3:3,5,6 Hand 2:33

11 Het Koninkrijk van God Hoe bouwt Jezus het Koninkrijk van zondige mensen? Hoe werkt Hij dan? Lezen: Matt 3:11 Joh 3:3,5,6 Hand 2:33 Wat doet de Heilige Geest? Die brengt het bloed van Jezus (= zijn leven) in ons. Dit is de wedergeboorte – hierdoor ga je leven voor God. Wedergeboorte is dan ook eenvoudig herkenbaar Lezen: 1 Johannes 3:9,10

12 Het Koninkrijk van God Allerlei punten nu helder:
Ben jij wedergeboren? Dit kun je nagaan bij jezelf (en bij elkaar). Symboliek van het Avondmaal: je eet en drinkt Jezus in je. Geef je je dagelijks over aan de leiding van Jezus als jouw Koning? Zo grijp en krijg je de wedergeboorte en hoor je bij Gods Koninkrijk. Het Koninkrijk van de hemel is dichtbij – je kunt er in stappen en er uit stappen – het is een keus. Heb jij werkelijk gekozen?

13 (eventueel: tonderuiter@Jezusinons.nl)
Het Koninkrijk van God M’n boodschap helder? Mogelijk vragen? (eventueel: Boek: Jezus in ons

14 Het Koninkrijk van God Doel was: helderheid geven over:
Wat is dat Koninkrijk nu precies? Waar is het? Hoe kom je er in of er bij? Ben jij/ik er al burger van? Waaraan kan ik dat weten? Enz. Motivatie of belang was: In de Bijbel draait het om Gods Koninkrijk. Helderheid hierover maakt de Bijbel eenvoudiger. Geloven wordt begrijpelijker en beter uit te leggen.

15 Het Koninkrijk van God Een lied wat onze keus vorm geeft in een gebed: Opw. 126 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. Kom met uw kracht o Heer, en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons. Maak ons een volk Heer, heilig en rein, dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

16


Download ppt "Het Koninkrijk van God."

Verwante presentaties


Ads door Google