De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

= spelen met vuur in een cultuur van eer

Verwante presentaties


Presentatie over: "= spelen met vuur in een cultuur van eer"— Transcript van de presentatie:

1 = spelen met vuur in een cultuur van eer
Pinksteren = spelen met vuur in een cultuur van eer

2

3 Leren omgaan met kracht…
Jezus traint heel anders dan wij verwachten; Hij vertrouwt heel veel kracht toe aan mensen die daar ‘nog helemaal niet klaar voor waren’ (denken wij). Wij neigen naar controle om te voorkomen dat er fouten gemaakt worden erger ongelukken gebeuren

4

5

6 Johannes 15:1-3 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman.
Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, zodat die meer vrucht dragen zal. Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u.  Reiniging = Discipline = Lering! door Jezus woord worden wij rein! Blijf in mij; in gesprek met Jezus blijven is noodzaak!

7 Lucas 9:1-2 & Markus 1:18-20 Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen. En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen. … Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Het wat = Autoriteit, komt met de Commissie.  Het hoe = Kracht en macht, komt met de ontmoeting met Jezus.

8 Praktijk #1: Lucas 9:45-48 Er kwam ook een overlegging bij hen op, wie van hen de meeste was. Maar Jezus kende de overlegging van hun hart, en Hij nam een kind en plaatste dat bij Zich, en Hij zeide tot hen: Een ieder, die dit kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij: en een ieder, die Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Want wie onder u allen de minste is, die is groot. Wanneer ontstaat discussie: nadat Jezus ze heeft uitgezonden met deze Macht en autoriteit (precies waar wij bang voor zouden zijn). Meest fascinerend is dat Jezus ze niet vermaant op het verlangen om groot te zijn. Hij veranderd alleen de definitie van wat grootheid is. 

9 Praktijk #2: Lucas 9:49-50 Johannes antwoordde en zeide: Meester, wij hebben iemand in uw naam boze geesten zien uitdrijven en wij wilden het hem beletten, omdat hij niet met ons U volgt. Jezus zeide tot hem: Belet het niet, want wie niet tegen u is, is voor u.  Alsof Johannes zegt wij zijn dan in ieder geval wel beter dan zij... Jezus schept een cultuur die eert en aanmoedigt maar tegelijk bereid is tot werkelijke confrontatie als dat nodig is.

10 Snoeien Jezus schiep zo'n cultuur van vrijheid dat zijn staf daadwerkelijk durfden te denken en fantaseren. Ze ervaren zelfs de ruimte om het (elk) idee op te voeren bij Jezus. De discipelen hadden zelfs een hoofdstuk en een vers, de geest van Elia… m.a.w. dit is legaal, het staat in de Bijbel Opnieuw komt Jezus woord: er is nu een andere geest / zalving. 'De zoon is gekomen om leven te brengen / te redden.’ We moeten NieuwTestamentische profeten leren te profeteren uit hoop (de derde hemel).

11

12

13 Genade cultuur Een genade cultuur eert mensen voor wie zij al zijn en struikelt niet over wat ze nog niet zijn.  In de fabricage is het doel nul defecten. Als je dit doel op de ontwikkel afdeling toepast dan ontwikkel je nooit een iphone. Het verhaal van Lucas 9 ziet er voor vrijwel elke voorganger uit als een massieve mislukking. Wat doet Jezus daarna: Hij benoemt nog eens 70 anderen die nog minder tijd met Hem hebben doorgebracht, en Hij geeft hen dezelfde opdracht en macht…

14 Praktisch Pinksteren vieren = Heilige Geest ontvangen
De opdracht / commissie aanvaarden Aan het werk (vrucht dragen): Met een R&D houding = moedig en nederig Plannen voorleggen en vragen stellen aan de commissioner (zoals een aannemer aan de opdrachtgever)

15


Download ppt "= spelen met vuur in een cultuur van eer"

Verwante presentaties


Ads door Google