De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De functionele reken-wiskundemethode. de functionele reken-wiskundemethode.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De functionele reken-wiskundemethode. de functionele reken-wiskundemethode."— Transcript van de presentatie:

1 de functionele reken-wiskundemethode

2 de functionele reken-wiskundemethode

3 Rekensprong Plus 3 Waarom Rekensprong Plus? Rekensprong Plus is een hedendaagse reken- wiskundemethode die inspeelt op de evolutie in onderwijs en maatschappij. Het is een functionele methode: ze streeft naar een hoge mate van efficiëntie zodat de leerlingen de leerstof snel en blijvend kunnen toepassen. Daarvoor zijn goed doordachte leerstappen nodig. Rekensprong Plus bundelt die stappen in adequate leerlijnen doorheen de hele lagere school.

4 Sommige zaken moet je kind paraat ‘kennen’ om ze te ‘kunnen’. Zo moeten bv. de maal- en de deeltafels heel goed gekend zijn om succesvol te kunnen rekenen in het derde leerjaar. We besteden veel aandacht en tijd aan standaardprocedures, omdat ze een houvast betekenen voor elk kind. Een standaardprocedure wordt dan een instrument. Rekensprong Plus 3

5 Met zaken als ‘cijferhemdjes’ spelen we in dit leerjaar in op de fantasie van je kind. We maken het rekenen daardoor extra aantrekkelijk en toegankelijk. Rekensprong Plus 3

6 Kernaspecten Regelmatig herhalen en inoefenen is de basis voor het vlot beheersen van de rekenvaardigheden. ‘Standaardprocedures’ zijn belangrijke ‘instrumenten’ die je kind vertrouwen geven. Automatiseren, van bv. de tafels, is en blijft belangrijk. Nieuw in het derde leerjaar is het cijferrekenen. Met kloklezen gaan we tot op de minuut. In het eerste leerjaar rekenden de kinderen tot 20, in het tweede leerjaar tot 100; in dit leerjaar gaan we tot 1 000. Rekensprong Plus 3

7 Vormgeving De materialen ogen mooi, fris en zijn bovenal kindvriendelijk en doelgericht. Wibbel is het zwerffiguurtje dat doorheen de hele methode mee groeit met je kind. Wibbel is de ‘coach’. De vormgeving stimuleert het leren: het functionele kleurgebruik, de flappen aan de werkschriften, de structuur van de werkbladen, het opzet van het neuze- neuzeboekje … Rekensprong Plus is ontwikkeld door een uitgeverij met kennis van zaken. Kortom, Rekensprong Plus is voor ons het middel om kwaliteitsvol rekenonderwijs voor je kind te realiseren. Rekensprong Plus 3

8 Rekensprong Plus biedt meer dan rekenen. Je kind leert al leren van in de kleuterafdeling en wordt zich daar meer en meer bewust van. Dat bewustwordingsproces verloopt individueel en is niet vanzelfsprekend. Sturing is dus nodig. In Rekensprong Plus wordt het ‘leren leren’ actief gestuurd, onder andere door:  het doordachte gebruik van pictogrammen in het materiaal voor de leerlingen;  het leren stellen van de juiste vragen bij problemen;  het leren gebruiken van het stappenplan: Wat ga ik doen? Hoe ga ik het doen? Ik doe het. Ben ik klaar en wat vind ik ervan?  het zelfstandig leren uitvoeren van opdrachten.

9 Rekensprong Plus 3 Ook het sociale wordt niet vergeten. Zo is er bv. geregeld aandacht voor aspecten als: het ontwikkelen van een kritische houding; zorg opbrengen voor iets of iemand anders; samenwerken; het werk van anderen leren waarderen; de situatie van iemand anders goed inschatten; … Het ‘leren leren’ en de sociale vaardigheden komen dagelijks aan bod. Software voor in de klas en een online oefeningenaanbod voor thuis via bingel.be (met gratis toegang voor elke Rekensprong Plus-gebruiker) bieden je kind optimale inoefenkansen.

10 Rekensprong Plus 3 Materialen 4 werkschriften a: september en oktober b: november en december c: januari tot maart d: na de paasvakantie (vooral inoefening en herhaling) een toetsschrift een Map van Wibbel: extra materiaal voor inoefenen en automatiseren, remediëren en verrijken een neuze-neuzeboekje: een handig opzoekboekje voor de kinderen dat ook informatie voor ouders bevat

11 Rekensprong Plus 3 Wat moet je kind leren? Op het einde van elke sprong is er een herhalingsles die voorbereidt op de toets. Die herhaling maken we samen in de klas. Zo is je kind klaar voor de toets. Na de toets krijgen de kinderen remediëring op maat of verrijking aangeboden, vanuit de zorg om alle kinderen kansen te geven.

12 Rekensprong Plus 3 Hoe kun je je kind helpen? Geef je kind de kans om te vertellen wat het geleerd heeft. Bij het inoefenen van bv. de tafels, kloklezen e.d. bereik je vaak meer door regelmatig 5 tot 10 minuten te oefenen dan door dat maar af en toe een uur aan een stuk te doen. De oefeningen in het werkschrift met het pictogram, kan je kind zelfstandig oplossen. Maar bovenal: moedig je kind aan. Een positief zelfbeeld is de belangrijkste schakel in het opgroeien.

13 Het neuze-neuzeboekje helpt je als ouder je kind gericht te begeleiden. Het bevat heel wat informatie en reikt leertips aan. Het geeft aan wat je kind leert, hoe je kind het leert, wanneer je kind het leert, en wat je kunt doen om ‘mee te rekenen’. Rekensprong Plus 3 Hoe kun je je kind nog helpen?

14 de functionele reken-wiskundemethode Daarom kozen we voor je kind …


Download ppt "De functionele reken-wiskundemethode. de functionele reken-wiskundemethode."

Verwante presentaties


Ads door Google