De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom, introductiebijeenkomst Logo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom, introductiebijeenkomst Logo"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom, introductiebijeenkomst Logo
Welkom, introductiebijeenkomst Logo. Vanmiddag de tijd om jullie te informeren over Logo 3000 en wegwijs te maken in alle nieuwe materialen.

2 Agenda Waarom Logo? Wat is Logo? Werken met Logo! Logo 3000
Programma in 3 delen: waarom Logo? We weten dat woordenschatontwikkeling voor kinderen belangrijk is. Met Logo 3000 krijg je kant en klaar materiaal in handen om kinderen (alle kinderen) een goede woordenschat mee te geven. Dat is van het allergrootste belang voor de verdere schoolcarriere. We zetten nog even op een rijtje waarom het zo belangrijk is om met woorden in de weer te gaan. Vervolgens duiken we in de materialen. Het zijn veel spullen en vanmiddag laten we zien hoe alles in elkaar zit. Het doel van deze bijeenkomst is je wegwijs te maken in LOGO. Tenslotte gaan we meteen aan de slag met de voorbereiding voor de inzet van het materiaal. We laten zien hoe je woorden voor de komende weken kunt inplannen. Zodat je na vanmiddag meteen kunt gaan starten.

3 Waarom? Kinderen moeten voldoende woorden kennen om
succesvol mee te kunnen doen op school! Communicatie (luisteren, spreken, lezen en schrijven) Betrokken en actief meedoen op school (meedenken en meepraten) Incidenteel meer woorden leren (meer kennis) Woordkennis vergroten is zowel het doel als ook het middel voor alle leerlingen! (W. Navy, Teaching Vocabulary to Improve Reading Comprehension 1988) Logo 3000 is ontwikkeld omdat woordkennis de basis is voor schoolsucces. Zonder woorden geen onderwijs. Kinderen moeten voldoende woorden kennen om op school mee te kunnen komen... etc.

4 Welke woorden? 3000 Basiswoorden
En het mooie is: we weten precies welke woorden tot die Basiswoordenschat behoren. (Laat BAK-placemets zien). De BAK bevat de 3000 meest gebruikte woorden. Dít zijn veelgebruikte woorden die kinderen moeten kennen. Even tussendoor …… Hier korte opdracht woorden inschatten.

5 Alle 3000 BAK-woorden Labels Netwerk- + Betekenisopbouw
Praatplaten Netwerk- + Betekenisopbouw Clusters: woordwebben + leerkrachtkaarten Kalenderwoorden Logo 3000, de naam zegt het al, heeft een doorgaande lijn alle Basiswoorden uitgewerkt. Op een leuke en speelse manier. Zo kun is het behapbaar om elk kind de basiswoorden in goede structuren aan te leren. Zonder overspannen te raken. Dus stel kinderen komt met 0-nederlandse woorden binnen dan kun je ze met het materiaal alle 3000 woorden aan bod laten komen. Om te beginnen heeft LOGO, woorden verdeeld over clusters, praatplaten en kalender woorden. De meeste woorden zijn logisch geclusterd, om te werken aan een goede netwerkopbouw. Er zijn kant-en klare woordwebben (map laten zien), met voor leerkrachten bijbehorende kaarten waar voor de clusters precies de 4-takt tot op de letter is uitgewerkt. Zo werk je aan een logische structuur en betekenisopbouw. Verder zijn er praatplaten en kalender woorden. Op de praatplaten (map laten zien) zijn woorden thematisch geordend en van plaatjes voorzien, de kalender woorden zijn woorden als ‘eindelijk’ en ‘goedemorgen’. Maar laten we eerst eens inzoemen op de clusters.

6 Logo 3000: de praatplaten Een praatplaat ziet er zo uit.

7 Logo 3000: de woordwebben Bij de woordwebben herken je kastjes, trappetjes en parachuutjes: zodat de woorden meteen in logische clusters aan bod komen. Die komen zo op de woordmuur te hangen.

8 Logo 3000: de leerkrachtkaarten
Voorkant: - voorbewerken/semantiseren Bij elk woordweb hoort een leerkracht kaart. Daarop is de 4-takt helemaal ingevuld. Aan de voorkant het voorbewerken/semantiseren. Bovenaan zie je de 3 uitjes en een kant-en-klaar script. Als je het prettig vindt, kun je voor je 2-minuten uitleg precies het script volgen.

9 Logo 3000: de leerkrachtkaarten
Achterkant: - consolideren/controleren Aan de achterkant de interactieve verwerking en zo veel mogelijk ideeën om te consolideren/controleren.

10 Logo 3000: de kalenderwoorden
En dit is een voorbeeld van een woordkalender. Het gaat om een woord van de week dat je zoveel mogelijk gebruikt in duidelijke contexten. Op de kalender zijn voorbeelden gegeven. Bv. (voorlezen, met steeds veel accent op het woord EINDELIJK)……..

11 Logo 3000: de spelletjes (kopieerbladen)
Om te helpen bij het consolideren zijn kopieerbladen met spelletjes en..

12 Logo 3000: de liedjes en versjes
(kopieerbladen) CD’s met liedjes en versjes. Het bijzondere van de liedjes en versjes is dat ze bijna alleen woorden uit de Basiswoordenlijst bevatten. Ze zijn simpel maar leuk (liedje laten horen). Op de kopieerbladen vind je de uitgeschreven teksten. Die kunnen kinderen mee naar huis nemen.

13 Logo 3000 Voor elke pedagogisch medewerker/leerkracht
Complete Voorraadkamer Duizenden plaatjes; Kant en klare woordclusters; Logisch opgebouwde structuur; Registratielijsten; Speel-/leerbladen + CD’s Kant en klaar uitgeschreven recepten LOGO 3000 is dus geen methode. Het is eigenlijk bedoeld als voorraadkamer met kant en klare recepten. Om het jullie gemakkelijk te maken. Compleet uitgewerkte 4-takt; Tips en ideeën voor verwerkingsvragen; Tips en ideeën voor herhaling.

14 Logo 3000: per week cluster kalender praatplaten peuters 1 1 1
groep per 2 weken groep per 2 weken Per week is dat omgerekend: ……Om het overzichtelijk te maken hebben we de aantallen per groep in 4 tijdvakken verdeeld: zomer, herfst, winter en lente. Elk tijdvak herken je aan z’n eigen kleur. In de handleiding vind je registratielijsten.

15 Logo 3000: de tijd Tijdsbesparing .
- voorbereiding: alles is kant en klaar - ‘les’tijd: korte/krachtige instructie /herhaling Tijdsinvestering - overleg/voorbereiding: inplanning per tijdvak - ‘les’tijd: 10 minuten extra per dag voor extra woorden Ter afsluiting: de voorraadkamer van materialen geeft tijdsbesparing. Maar we hebben gezien dat er meer woorden moeten worden aangeboden en dat betekent tijdinvestering: voorbereidingstijd voor inplanning (maar met 3-traps stappenplan gaat dat snel) en tijd in de groep. We rekenen 10 minuten extra per dag; en gezien het belang van woordenschat is dat zeker niet te veel. Zo kun je immers de neerwaarste spiraal voor kinderen omzetten in een opwaarste lijn naar schoolsucces.

16 Nogmaals waarom? “Orally tested vocabulary was a significant
Onderzoek naar woordenschat wijst uit: - er zijn grote verschillen tussen kinderen - die verschillen zijn van grote invloed op de onderwijsprestaties Er zijn grote verschillen tussen kinderen, de groep kinderen zoals Asli komt op school met minder woorden en minder woordkennis en een minder goed gestructureerd woordenkennis netwerk. We dit heeft voor de onderwijsloopbaan verreikende gevolgen. “Orally tested vocabulary was a significant predictor of reading comprehension ten years later ” (Cunningham and Stanovich, 1997)

17 Elk kind verdient een goede start!
Basiswoordenschat: 3000 woorden Goede betekeniskennis Gestructureerd netwerk Dus wat staat ons te doen om kinderen, àlle kinderen, een goede woordenschatontwikkeling te geven. In de onderbouw moeten we dus keihard inzetten op: ….

18 reacties van leerkrachten
Logo 3000: reacties van leerkrachten Het is leuk; kinderen vragen om nieuwe woordjes Meer bewustwording en focus op woorden Kinderen gaan de woorden gebruiken Impact van woordwebben in de klas (op kinderen/ouders en onszelf) Makkelijk en effectief


Download ppt "Welkom, introductiebijeenkomst Logo"

Verwante presentaties


Ads door Google