De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huisvesting voor overlastgevers Jan-Willem Kluit, Deventer, 25 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huisvesting voor overlastgevers Jan-Willem Kluit, Deventer, 25 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Huisvesting voor overlastgevers Jan-Willem Kluit, Deventer, 25 oktober 2012

2 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 2 Wie is Stadgenoot ? Amsterdamse woningcorporatie. Fusie van AWV en het Oosten (1 juli 2008) 34.000 vhe’s, 400 fte Voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben: lage inkomensgroepen (huur <€550) en middeninkomens (€550-900), starters (studenten), zorgbehoevenden Afdelingen Wonen (Verhuur, Huurzaken, Gebiedsbeheer), Commercieel Maatschappelijk Vastgoed (BOG, Parkeren, Verkoop), Vastgoed, Projectontwikkeling; Stadsgoed, Zichtbaar en aanwezig in de buurt, kwaliteit, innovatief (solids, buurtentree), actief sociaal beheer, aandacht voor zorg

3 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 3 Focusgebieden Stadgenoot

4 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 4 Solids Ijburg

5 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 5

6 6 Overlastaanpak Stadgenoot Inzet huismeesters, gespecialiseerde medewerkers zorg & overlast, huurschuld- medewerkers; sociale vaardigheids-trainingen, Geluidsmeter Huurovereenkomst, Verhuurdersverklaring (2004), screening, woonbegeleidingscontracten, bijlages Buurtbemiddeling (2005), mediation Thuiszorg inkopen (Leger des Heils), samenwerking met zorginstellingen, Stichting Present Inhuur gezinscoach (2006)  VIG-traject  OMPG-aanpak Laatste kansbeleid, Skave huse: combinatie van dwang, drang en verleiding

7 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 7 7

8 88 Belangrijkste vormen van overlast  70% geluidsoverlast (muziek, luid praten, woon- en leefgeluiden)  Conflicten, burenruzies, treiteren  A-sociaal of onaangepast gedrag  Psychiatrische of psychosociale problemen, verstandelijke beperkingen  Verslavingsproblemen  Verschil in leefpatronen  Vervuiling Of een combinatie van genoemde oorzaken Circa 500 officiële overlastmeldingen per jaar

9 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 9 Korte historie corporaties en probleemhuishoudens Amsterdam rijke traditie van herhuisvesting en heropvoeding Asterdorp, Zeeburgerdorp, A-dorpen, woninginspectrices, Bemoeizorg (revival) Terminologie: onmaatschappelijken, ontoelaatbaren, kansarmen, overlastgevers, degradatiewoning (1998), aso- woning/hufterwoning/tokkiewoning (2006) 1993: 1 e meldpunt overlast Amsterdam 1998: Laatste kansbeleid Amsterdam 2003: de Tokkies 2005: Diamantbuurt-rel 2007: Skaeve Huse en Beilen 2009: Overlastgevende multiprobleemgezinnen (OMPG) 2012: Treiteraanpak en afkoelwoningen

10 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 10 Woonscholen in Nederland

11 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 11 Locatie Skaeve Huse Amsterdam

12 Artist impression locatie

13 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 13 Skaeve Huse Westerpark voorkant

14 Indeling wooncontainer

15 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 15 Skaeve Huse

16 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 16 Huismeester, woonbegeleider en Anton

17 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 17 Kosten skaeve huse 6 containers€ 90.000 (35m2) Architect€ 11.000 Aanneemsom€220.000 Meerwerk€ 20.000 Adviseurs€ 23.000 Aansluitkosten € 40.000 Totaal circa€425.000 Corporaties: kosten infra, huisvesting, beheer HVO-Querido: kosten begeleiding Gemeente/stadsdeel: faciliteert

18 Organisatie en beheer Begeleidingsteam (woonbegeleider HVO en 2 medewerkers sociaal beheer Stadgenoot/de Key) Beheergroep (Idem + 2 huismeesters Stadgenoot/de Key, 1 buurtregisseur politie, 2 buurtbeheermedewerkers stadsdeel en 3 omwonenden) Communicatiegroep (communicatiemedewerkers Stasdgenoot, de Key, HVO, stadsdeel) Stuurgroep Skaeve Huse: Stadgenoot, de Key, HVO, stadsdeel (op directieniveau)

19 Communicatie en publiciteit Communicatiewerkgroep (communicatiemedewerkers AWV, Key, HVO, stadsdeel) Stadsdeel leidend in besluitvormingsfase; initiatiefnemers in beheerfase Mailing aan ca. 3000 buurtbewoners; twee inloopbijeenkomsten Nulmeting en halfjaarmeting Persbeleid

20 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 20

21 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 21 Laatste kans woning 2

22 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 22 Laatste kans woning 3

23 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 23 Multiprobleemgezin

24 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 24 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 24 De casus Groen —Overlast. Omwonenden verhuisd —Geen regie, geen plan, ontbreken van escalatiemodel, geen resultaatgerichtheid, 8 instellingen in gezin —Onzichtbaarheid zorginstelling; geen woonbegeleiding op woning —Wat zegt dit over instrumentarium van meldpunt, ggd, politie, corporatie, zorginstellingen? —Screening of zelfredzaamheidsscan bij eerste verhuur? —Laatste kans aanbod: eerder inzetten —Nazorg/preventie langdurig inzetten

25 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 25 Portiekplan Stadgenoot en Spirit 2008-2010 Laatste kans voor drie MPG-4-gezinnen in Nieuw West (een of meerdere OTS-zaken) Drang en dwang als vrijwilligheid niet werkt: 1) alsnog ontruiming 2) korting op uitkering 3) uithuisplaatsing kinderen Ervaren wooncoach (VIG) ondersteund door huismeester; gevoel van 24-uurstoezicht Beperkingen in bezoek; aansluiting bij bestaande voorzieningen in de wijk Start juli 2009 Voorbeeld: Woonschool Radar Rotterdam

26 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 26 Radar Woonschool Rotterdam

27 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 27 Behoefte aan nieuw woon- zorgconcept Crisisopvang HVO-Roggeveen: van groot naar kleinschalig Analyseteam West e.a.: tegengaan van terugvallen Jeugdzorg: probleem groot aantal uithuisplaatsingen door tekort aan langdurige voorzieningen Eigen Kracht Conferenties: woningen voor startende risicogezinnen (tienermoeders) Philadelphia/Cordaan: voorzieningen voor LVB gezinnen

28 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 28 Droombeeld woonschool Kleinschalig samenhangend systeem (max. 6-10 woningen rondom een centrum) Centrum met voorzieningen primair gericht op ontwikkeling van het kind Woningen zijn naar buiten gericht; geen gemeenschappelijke ruimte Wooncoach heeft toegang tot woningen Optimale integratie maatschappij: voorzieningen in de buurt en voor ambulante woningen Eigen kracht krijgt een plaats

29 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 29 Laatste kans woning 1

30 Verander deze tekst bij kop en voettekst (headers and footers) 30

31


Download ppt "Huisvesting voor overlastgevers Jan-Willem Kluit, Deventer, 25 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google