De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de Open Dag Het Hooghuis Stadion WelkomWelkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de Open Dag Het Hooghuis Stadion WelkomWelkom."— Transcript van de presentatie:

1

2 Welkom op de Open Dag Het Hooghuis Stadion

3 WelkomWelkom

4

5

6

7

8

9 Algemene begrippen VMBO: voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs. MAVO: middelbaar algemeen vormend onderwijs. Leerwegen VMBO: 4 niveaus - basisberoepsgerichte leerweg - kaderberoepsgerichte leerweg - gemengde leerweg - theoretische leerweg

10 Voortgezet onderwijs in Nederland 6 5 4 3 2 VwoHavoTL/GL KBL KBLBBLPro dak

11 Het Hooghuis locatie Stadion De enige school in Oss voor de gemengde én theoretische leerweg Heeft als doelgroep vmbo-theoretisch, dit is daarmee tevens onze specialiteit. Maakt werk van talentontdekking en beroepsoriëntatie. Is de school voor vmbo-t plus! 7 theorievakken. Iedere leerling volgt een praktijkvak (achtste vak)

12 Dakpanklas Dakpanklas T/K. Dit is een brugklas voor leerlingen waarbij er twijfel is tussen de theoretische leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg.  Volgen het theoretische leerweg-programma  Maken kennis met zowel locatie Zuid als locatie Stadion.  Alleen in leerjaar 1.  Docenten van Stadion en Zuid geven les.  Aanmelding via locatie Stadion.

13 Aanmelding 9 en 10 maart is er een gezamenlijk aanmelding van de scholen in Oss. Voor Stadion een vmbo-theoretisch advies of een vmbo-kader advies aangevuld met een 2 e advies tl Toelatingscommissie beoordeelt iedere aanmelding apart. Leerlingen krijgen na aanmelding een screening (voor hen die dit nog niet hebben gedaan). Alle aangemelde en geschikte leerlingen die 1 e voorkeur hebben voor Stadion, worden geplaatst.

14 Het Hooghuis locatie Stadion Maakt werk van talentontdekking en beroepsoriëntatie. Wie ben ik? Wat wil ik later worden? Wat heb ik daarvoor nodig?

15 Wat zijn onze uitgangspunten Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Ontwikkeling van uw kind! Contact leerling-docent is basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Goede resultaten. Goede organisatie. Prettige schooltijd.

16 Tijd voor Kennis Vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, lich.oef., muziek, drama, tekenen. Leergebieden: mens en maatschappij; natuur en gezondheid; natuur en techniek Projecten en andere vormen: talentklassen, taal en rekenen, rt, mentorles

17 Tijd voor Kennis Het behalen van een diploma dat waarde heeft: - vervolg naar HAVO - niveau 4 MBO Gedegen vakonderwijs door bevoegde docenten. 80% van de tijd op school wordt besteed aan kennisonderwijs.

18

19

20 Wat zijn onze uitgangspunten Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Ontwikkeling van uw kind!talentontwikkeling Contact leerling-docent is de basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Goede resultaten. Goede organisatie. Prettige schooltijd.

21 Tijd voor talentontwikkeling Richtinggevend Talent is richtinggevend voor een vervolgopleiding! Wij zorgen ervoor dat uw kind zich ontwikkelt en in aanraking komt met meerdere interesses. Betere aansluiting MBO, minder opleidingswisselingen Talent Talent uit zich via: Hobby Interesse Passie Talentmiddag In leerjaar 1 en 2 besteden we hier twee uur in de week. Doel: Ervaren Ontdekken Voorbereiding leerjaar 3 + 4

22 Talent: meervoudig intelligentie Welk talent heb jij en hoe kom je hier achter?

23 Tijd voor talentontwikkeling leerjaar1 en 2 Sport De jonge ondernemer Theater (podiumkunst) Mens & Gezondheid Natuur Wetenschap & Techniek Creativiteit

24 Van talentontwikkeling naar beroepsoriëntatie Talentontwikkeling in leerjaar 1 en 2 Kiezen wat bij je past; 7 talenten Oriëntatie op interesses + talent Op Stadion, Zuidwest + buiten 2 uren per week 4 periodes van 9 weken Voorbereiding op leerjaar 3 + 4 Keuze vakkenpakket en praktijk oriëntatie Beroepsoriëntatie in leerjaar 3 en 4 Kiezen wat bij je past Brede oriëntatie in sectoren Op Stadion, Zuidwest + buiten 4 uren per week 4 periodes van 9 weken Voorbereiding op vervolgopleiding Keuze van vervolgopleiding

25 Tijd voor beroepsoriëntatie in leerjaar 3 + 4 Sector techniek Sector zorg en welzijn Sector economie Sector landbouw/ groen

26 Mogelijkheden in leerjaar 3+4 Oriënteren 6 theorievakken Praktijkvak Oriënteren Ontdekken. verdieping in je passie Creatief Sport Theater Oriënteren + Verdiepen 7 theorievakken Praktijkvak Oriënteren Ontdekken Wie ben ik? Wat wil ik? Wat heb ik nodig?

27 Brede beroepsoriëntatie: het praktijkvak Dienstverlening & Producten (D&P) keuzedeel (enkele voorbeelden) (leerlingen maken 4 keuzes) Robotica Podium Geüniformeerde dienstverlening Ondernemen Gastheerschap Dagbesteding Procestechniek Motorsystemen 3d vormgeving en realisatie Groene vormgeving en styling profieldeel (alle leerlingen) Organiseer een activiteit Maak een multimediaal product

28


Download ppt "Welkom op de Open Dag Het Hooghuis Stadion WelkomWelkom."

Verwante presentaties


Ads door Google