De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Haalbaarheidsonderzoek Project Bossche Poort 8 maart 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Haalbaarheidsonderzoek Project Bossche Poort 8 maart 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Haalbaarheidsonderzoek Project Bossche Poort 8 maart 2007

2 Plangebied

3 Doelen van het project Realisatie Cultuurcentrum Zaltbommel Versterking ruimtelijke kwaliteit Versterking economische dragers zuid-as

4 Realisatie Cultuurcentrum Vernieuwing huisvesting culturele en maatschappelijke instellingen Samenwerking volgens kulturhus- gedachte Uitbreiding voorzieningen voor jongeren Plus koppeling met en uitbreiding van Maarten van Rossummuseum

5 Versterking ruimtelijke kwaliteit Verbetering van parkeervoorzieningen Tegengaan verloedering en verbeteren veiligheidsbeleving Omhoeken Verbetering entree Boschstraat en de Omhoeken Consoliderend herstel stadsmuur

6 Versterking economische dragers ‘Zuid-as’ Toevoeging van specifieke functies zoals mogelijk horeca en een buurtsuper. Aantrekkelijker voor het doortrekken van winkels vanuit Boschstraat naar stadswal

7 Haalbaarheidsonderzoek het onderzoek naar draagvlak voor een kulturhusorganisatie, het opstellen van een programma van ruimten voor het cultuurcentrum en het onderzoeken van de exploitatie van het cultuurcentrum op de lange termijn het ontwikkelen van een financieel haalbaar stedenbouwkundig concept voor de herontwikkeling van het plangebied het peilen van het maatschappelijk draagvlak

8 Resultaten Ontwikkeling Cultuurcentrum BeSeF-rapportage: programma van ruimten op grond gebruikers 16 december Intentieovereenkomst tussen de partijen gesloten Grote bereidheid tot samenwerking Gebruiksruimte 6000 m2 op grond van visie eindgebruikers 7,5 miljoen euro excl. BTW

9 Stedenbouwkundig concept

10 Stedenbouwkundig concept (1) de realisatie van een cultuurcentrum met een bruto vloeroppervlak van ca 6000 m2 bvo met inpandige laad- en losruimte de uitbreiding van het Maarten van Rossummuseum met ca 400 m2 bvo een horecavoorziening in directe relatie met de museumuitbreiding huisvesting van CWI (inclusief sociale zaken gemeenten Maasdriel en Zaltbommel) met ca 800 m2 bvo in het kloostergebouw van het Poorterijcomplex (thans bibliotheek en ROC)

11 Stedenbouwkundig concept (2) realisatie van een buurtsuper met een oppervlakte van ca 1150 m2 bvo, met inbegrip van een inpandige laad- en losruimte de bouw van 114 woningen (hoofdzakelijk meergezinswoningen), waarvan 25 % in de sociale sector een ondergrondse parkeergarage voor 210 voertuigen bovengrondse parkeervoorzieningen voor in totaal 30 voertuigen een vervangende locatie voor de stadskwekerij tussen Oliemolen en Omhoeken Consoliderend herstel stadsmuur

12 Financiële haalbaarheid Sluitende grondexploitatie –2 miljoen naar jaarexploitatie cultuurcentrum –Optimalisaties mogelijk –Risico archeologie (600.000) Jaarlast 605.734 cultuurcentrum –Huidige exploitatieruimte 431.000 Jaarlijkse exploitatie parkeergarage –Tarief een euro en bezettingsgraad 55%

13 Maatschappelijk draagvlak Veel draagvlak cultuurcentrum (toevoeging functies) Geen positief beeld Omhoeken en achterkant Poorterij Parkeren verdeelde visies Woningbouw mogelijk indien passend binnen beschermd stadgezicht Commerciële activiteiten wisselend gedacht (o.a. buurtsuper)

14 Besparingsopties cultuurcentrum Verhogen opbrengsten horeca Verhogen opbrengst uit grondexploitatie Verkleinen cultuurcentrum Verhogen opbrengst commerciële verhuur Besparen op inrichtingskosten Aanpassen managementstructuur

15 Debatthema’s cultuurcentrum Koppeling ruimtebehoefte aan financiën –Eindgebruikersmodel uitgangspunt –7,5 miljoen excl. BTW > leidend vervolg traject Eigendoms en beheersconstructie –Grond en gebouw eigendom gemeente –Stichting: facilitair beheer, programmamanagement en exploitatie

16 Debat thema Museumuitbreiding Uitbreiding met 400m2 (575.000 euro) te bekostigen uit grondexploitatie Sluitende jaarexploitatie nog niet uitgekristaliseerd –Te verwachten groei bezoekers (15.000). –Managementstructuur en aantal medewerkers

17 Debatthema woningbouw Van de 114 woningen is 25% aangemerkt als sociale woningbouw. Vraag is in hoeverre het, als het om tot een realiseerbaar plan te komen nodig is het aantal woningen te beperken, verantwoord wordt gevonden om binnen het plangebied Bossche Poort af te zien van realisatie van sociale woningbouw.

18 Wel of geen parkeergarage Ruimtelijke kwaliteit versus ingreep bodemarchief –Risico kosten archeologie –Alternatief buiten plangebied Sluitende exploitatie Parkeertarief –Koppeling parkeerbeleid binnenstad

19 Wel of geen buurtsuper Mogelijke behoefte door vertrek AH en Super/deBoer Vermindering te verhuren oppervlak Alternatief van winkeltjes aan een passage Effect op binnenstad?

20 Verhogen bijdrage uit Bovenwijkse voorzieningen Gecalculeerde bijdrage is nu 300.000 euro Verhoging subsidie mogelijk bij tariefsverhoging voor fonds bovenwijks.

21 Integrale afweging maken Invulling commerciële ruimten Aantal woningen Parkeeroplossingen Financiële realiseerbaarheid

22 Vervolgtraject 8 maart presentatie en vraagverheldering 15 maart debat over keuzes en randvoorwaarden 12 april voorstel voor vervolgtraject 26 april besluit over vervolgtraject


Download ppt "Haalbaarheidsonderzoek Project Bossche Poort 8 maart 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google