De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E EN VERSTANDELIJKE BEPERKING … TOCH NAAR DE “ GEWONE ” BASISSCHOOL. Een kans of een bedreiging?

Verwante presentaties


Presentatie over: "E EN VERSTANDELIJKE BEPERKING … TOCH NAAR DE “ GEWONE ” BASISSCHOOL. Een kans of een bedreiging?"— Transcript van de presentatie:

1 E EN VERSTANDELIJKE BEPERKING … TOCH NAAR DE “ GEWONE ” BASISSCHOOL. Een kans of een bedreiging?

2

3 E EN VERSTANDELIJKE BEPERKING : WAAR PRATEN WE OVER ?? syndroom van Downsyndroom van Angelman fragile-X syndroom syndroom van Hunter Rett-syndroom

4 E EN VERSTANDELIJKE BEPERKING ; W AAR PRATEN WE OVER ? reguliere ZMLK: 35 < IQ < 55 ZMLK-MG: IQ < 35 ZMLK-LVG+: 55< IQ < 70 met bijkomende problematiek Voor alle drie de groepen geldt dat ouders kunnen kiezen voor regulier onderwijs met een rugzakje.

5 ministerie van onderwijs ministerie van volksgezondheid regulier speciaal AWBZ onderwijs - zorgarrangementen zorg inkopen in Onderwijs centrale indicatiestellig ouders moeten aanvragen: zorg verdelen tussen thuis en school

6 W AT HELPT MIJ BIJ EEN GOED ONDERWIJSAANBOD ? Aangeven van een uitstroomprofiel Werken met leerlijnen Klassenmanagement Inzet rugzakje Inzet extra ondersteuning vanuit zorg

7 K IJKWIJZER UITSTROOMPROFIELEN SO 18 JUNI 2009 LEER - ROUTECOGNITIEFDIDACTISCHREDZAAMHEIDSOCIAAL - EMOTIONEEL LEREN U ITSTROOMNI - VEAU CED V IJF - WIJZER IQ <35 VEELAL SPRAKE VAN BIJKOMEN - DE PROBLEMEN - COMMUNICATIE - SPEL - EXPRESSIE - MOTORIEK - IS BEPERKTE ZELFREDZAAM - IS COMMUNICATIEF MET ONDERSTEUNING VEEL AANSTURING VEELAL EXTRA ONDERSTEUNING - ZELFONTPLOOIIN G - MAAKT WENSEN KENBAAR - DEELT AANDACHT EN ERVARINGEN - WERKT MET DAGRITMESCHE MA - WERKT MET EENVOUDIG STAPPENPLAN - MAAKT KORTE OPDRACHTEN - WEET WELKE MATERIALEN NODIG ZIJN INDIVIDUELE AANPASSINGEN <2 HOOG IQ >60 - LEERT VIA COGNITIEVE LEERSTIJL - LEERT NIEUWE ZAKEN IN CONTEXT - IS ZELF -, SOCIAAL EN MAATSCHAPPELI JK REDZAAM - COMMUNICEERT ZELFSTANDIG - GEBRUIKT ZELFSTANDIG COMMUNICATIE MEDIA - KENT ZIJN / HAAR STERKE EN ZWAKKE KANTEN - KAN VOOR ZICHZELF OPKOMEN EN KAN DIT VERWOORDEN - IS WEERBAAR - KAN WERK PLANNEN - MAAKT ZELFSTANDIG MEERVOUDIGE OPDRACHTEN - KAN SAMENWERKEN - VRAAGT INDIEN NODIG OM HULP - KAN OP WERK REFLECTEREN CED 7/8/9

8 WERKEN MET EEN LEERLIJN Voor ZMLK-MG: De Vijf Wijzer Voor ZMLK: Leerlijnen, ontwikkeld door het CED

9 I NZET AMBULANTE BEGELEIDING

10 Z ORG IN ONDERWIJS : Naast een indicatie voor onderwijs, is het mogelijk om zorg in te zetten in het onderwijs. Voor zorg moet een aparte indicatie aangevraagd worden. Indicatie kan op 3 gebieden aangevraagd worden: Verpleging Verzorging begeleiding

11 W ET - EN REGELGEVING AWBZ-zorg Aanvulling op de zorg en begeleiding in het (speciaal) onderwijs Moet geheel ten goede komen aan de leerling die voor de zorg geïndiceerd is

12 W ET - EN REGELGEVING Methodiek indicatiestelling Ouders (m.b.v. --) inventariseren benodigde zorg CIZ beoordeelt de indicatieaanvraag CIZ bepaalt  voorliggende voorziening  controleert de afgegeven CvI-indicatie

13 H OE NU VERDER ?? Welke keuzes zijn al gemaakt Welke keuzes moeten nog gemaakt worden? Uitzetten van een meerjaren plan: wat kun je al, wat wil je in de toekomst kunnen? Wie neemt welke taken op zich? Welke afspraken wil je nu al maken?


Download ppt "E EN VERSTANDELIJKE BEPERKING … TOCH NAAR DE “ GEWONE ” BASISSCHOOL. Een kans of een bedreiging?"

Verwante presentaties


Ads door Google