De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Future of Healthcare care anywere care networking care customisation Eric Dishman, Intel, 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Future of Healthcare care anywere care networking care customisation Eric Dishman, Intel, 2013."— Transcript van de presentatie:

1 1 Future of Healthcare care anywere care networking care customisation Eric Dishman, Intel, 2013

2 E-consult Demo van een pilootproject

3 Principe e-consulting

4 Een e-contact tussen huisarts en nefroloog online: beveiligde omgeving obv Hector software gebruik makend van eHealthBox kanaal mbv gestructureerd dataset automatisch inlezing SUMEHR mogelijkheid tot plakken van labo’s en technische onderzoeken vrije vraagstelling Scherpbier ND, Medisch Contact, 2011 4

5 eConsult Individuele ZorgverstrekkersZiekenhuis eHealthBox EMDHector Unified Messaging Core Systems X Inkomende berichten rechtstreeks geadresseerd aan de arts, via de eHBox van de arts, op de PC in de praktijk van de arts. Inkomende berichten geadresseerd aan het ziekenhuis al dan niet ter attentie van een arts of een afdeling, via de eHBox van het ziekenhuis. My Hector Inbox/Outbox Ziekenhuis Inbox/Outbox Centraal adresboek Inkomende berichten kunnen indien mogelijk doorstromen naar de interne mailbox van de arts en/of naar het EPD.

6 e-consult Baxter Award

7 Waarom E-consult?

8 Waarom initiatief tot e-consult? Problematiek CNI: ingewikkeld en complex doorverwijzing nodig? doorverwijzing niet nodig? Vele patiënten met CNI zijn (hoog)bejaard: minder mobiel Voor “simpel” nefrologisch advies, geen fysieke RDPL nodig Quid meerwaarde van consultatie via e-mail? cave: geen medische info te versturen via gewone e-mail e-consult is succes in landen met minder toegankelijke tweede lijn en “remote area” specialist opbellen is niet altijd simpel 8

9 Toepassingsgebied ZNA project 9

10 Toepassingsgebied In testfaze: Voorbereiding voorafgaand aan eerste raadpleging vervanging raadpleging bij de nefroloog voor patiënten die nooit zullen opdagen bij nefroloog louter informatieverstrekking voor patiënten, reeds gevolgd bij de nefroloog, oa patiënten in zorgtraject oplossen specifieke problemen, waarvoor geen visite nodig is aanpassen dosis EPO specifieke groep: patiënten gevolgd in nierfalenkliniek Scherpbier-de Haan, Annals of Family Medicine, 2013 Stoves J, Qual Saf Health Care, 2010 … 10

11 Toepassingsgebied PILOOT-PROJECT Is dit toepassingsgebied realistisch? realiseerbaar? bestendigbaar? data-collectie 11

12 voor – en nadelen

13 Voordelen Laagdrempelig mogelijkheid tot asynchrone behandeling snelle en beveiligde interactie tussen huisarts en nefroloog pilootproject in België 13

14 Nadelen gebrek aan honorering gebrek aan juridisch / deontologisch kader in België (voorlopig) pilootproject in België 14

15 Werking Huisarts

16 Huisarts Huisarts opent Hector en selecteert in de catalogus het Nefrologie formulier 16

17 Huisarts Huisarts selecteert het vragenformulier 17

18 Huisarts Vervolgens typt hij de vraag aan de arts: 18

19 Huisarts In de tabbladen patientgegevens staat de info uit de sumehr die hij nog kan uitvinken indien nodig: 19

20 Huisarts Na invullen : 20

21 Huisarts Ook de bloeddruk kan ingegeven worden (met validatie van de velden) 21

22 Huisarts Alles ingevuld 22

23 Huisarts Formulier wordt verstuurd naar Departement Nefrologie 23

24 Departement Nefrologie ZNA

25 Formulier komt binnen in Unified Messaging en is zichtbaar in de afzonderlijke mailbox van de leden van het departement. Binnen Departement Nefrologie ZNA worden afspraken gemaakt wie op welke dagen de berichten opvolgt. Zodanig dat binnen de 24u a 48u een antwoord kan opgesteld worden aan de huisarts 25

26 Departement Nefrologie ZNA Nefroloog ziet in zijn persoonlijke mailbox het bericht 26

27 Departement Nefrologie ZNA Inhoud van het bericht wordt weergegeven in UM 27

28 Departement Nefrologie ZNA Antwoord wordt geformuleerd in UM en verzonden naar de betrokken huisarts, vanuit departement Nefrologie. In verzonden items kan men het antwoord opnieuw nalezen (ook de andere nefrologen) 28

29 Departement Nefrologie ZNA Een aanduiding wordt weergegeven in UM of het bericht reeds behandeld is, om te voorkomen dat het bericht dubbel wordt behandeld. 29

30 Tussentitel 5

31 31


Download ppt "1 Future of Healthcare care anywere care networking care customisation Eric Dishman, Intel, 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google