De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Raadscommissie SOB Valkenburg aan de Geul 15-10-2013 Léon Jongen, Gebiedscoördinator Zuid-Limburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Raadscommissie SOB Valkenburg aan de Geul 15-10-2013 Léon Jongen, Gebiedscoördinator Zuid-Limburg."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Raadscommissie SOB Valkenburg aan de Geul 15-10-2013 Léon Jongen, Gebiedscoördinator Zuid-Limburg

2 IKL in het kort Onafhankelijke stichting Beheer natuur, landschap en erfgoed In samenwerking met vele partijen Doel presentatie vandaag Politiek informeren: IKL, werk en partners Toelichten koerswijziging IKL Toelichten resultaten Valkenburg a/d Geul Gedachtenwisseling: wat vindt u?

3 Opbouw presentatie Belang natuur, landschap, erfgoed en betrokken burgers Wie is IKL? – hoe en met wie werken wij? Wat doet IKL in Valkenburg aan de Geul? Toekomstplannen Vragen en discussie

4 Belang natuur, landschap, erfgoed en betrokken burgers Wie is IKL? – hoe en met wie werken wij? Wat doet IKL in Valkenburg aan de Geul? Toekomstplannen Vragen en discussie

5 Belang natuur, landschap en erfgoed Groene, gezonde leefomgeving Respect voor aanwezige waarden Aantrekkelijk wonen, leven, werken, vestigingsklimaat Karakteristiek landschap: recreatieve aantrekkelijkheid Biodiversiteit, o.a. – geelbuikvuurpad, door gemeente geadopteerd – vroedmeesterpad – rosse sprinkhaan  Behoud en beheer zijn noodzakelijk!

6 Belang betrokken burgers Mensen hebben het landschap mede gevormd, in de toekomst zal dit niet anders zijn Mensen ontlenen identiteit aan hun leefomgeving Mensen voelen zich verbonden met hun omgeving Mensen willen actief bijdragen aan hun omgeving Partijen als overheden scheppen stimulerende randvoorwaarden Algemene tendens: besef waarde burgerparticipatie groeit  Valkenburg aan de Geul: zelfsturing

7 Bron: Dagblad De Limburger Waarom komen mensen naar Zuid-Limburg? Bron: www.zuidlimburg.nlwww.zuidlimburg.nl Landschap bij Molsberg, Simpelveld Bron: Dagblad De Limburger

8 Waarom komen mensen naar Zuid-Limburg? Bron: www.zuidlimburg.nlwww.zuidlimburg.nl Bron: Dagblad De Limburger Landschap bij Molsberg, Simpelveld Landschap en cultuurhistorie als verbindende factoren

9 Belang natuur, landschap, erfgoed en betrokken burgers Wie is IKL? – hoe en met wie werken wij? Wat doet IKL in Valkenburg aan de Geul? Toekomstplannen Vragen en discussie

10 Wie is IKL en wat doen wij? Vier taakvelden: landschapsbeheer soortenbescherming cultuurhistorie / aardkunde / archeologie vrijwilligerswerk / burgerparticipatie Drie rollen: uitvoerder kenniscentrum landschapsmakelaar Onafhankelijke stichting voor beheer van natuur, landschap en erfgoed

11 Voorbeelden landschapsbeheer Knotten van bomen

12 Voorbeelden landschapsbeheer Snoeien van hoogstamboomgaarden

13 Soms ook natuur laten begaan Solitaire boom die weinig onderhoud behoeft

14 Voorbeelden soortenbescherming Aanleg van poelen

15 Voorbeelden soortenbescherming Vroedmeesterpad overwintert bij u

16 Voorbeelden soortenbescherming Muggenorchis typisch voor kalkgrasland

17 Voorbeelden cultuurhistorie / aardkunde / archeologie Veldkruis als onderdeel van het erfgoed

18 Voorbeelden cultuurhistorie / aardkunde / archeologie Het verhaal achter het monument

19 Voorbeelden cultuurhistorie / aardkunde / archeologie Het beeld bij de Romeinse geschiedenis Bron: Dagblad De Limburger

20 Voorbeelden vrijwilligers- werk / burgerparticipatie Uw monument en erf educatief verantwoord?

21 Voorbeelden vrijwilligers- werk / burgerparticipatie Snoeicursus

22 Voorbeelden vrijwilligers- werk / burgerparticipatie Uw klus te groot? Samen zijn we sterk!

23 Het einde der tijden … Landschapsbeheer is van alle tijden Pieter Brueghel, 1565 Werkdag Graaf Huyn College, 24-08-2012

24 Koerswijziging stichting IKL Van … Competent in landschapsbeheer Naar … IKL laat landschapsdromen uitkomen

25 Koerswijziging stichting IKL Van … De stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, IKL, werkt provinciebreed aan de zorg voor een zichtbaar, ecologisch en cultuurhistorisch waardevol landschap in de Limburgse buitengebieden.

26 Koerswijziging stichting IKL Naar … We zorgen voor een springlevend landschap als basis voor een gezonde en welvarende samenleving. Door mensen te helpen, te inspireren en te stimuleren, door kansen te signaleren en landschap op het netvlies te brengen. Voor iedereen die leeft in en van het Limburgse landschap.

27 Hoe werken wij?  - Belang van natuur, landschap en erfgoed staan voorop -IKL werkt samen met een groot aantal partijen Drie soorten werk: werk o.b.v. jaarprogramma-constructie werk o.b.v. betaalde opdrachten samenwerking binnen projecten IKL is stichting zonder winstdoelstelling bedrijfsmatig / zakelijk werken is randvoorwaarde

28 Hoe werken wij? Drie soorten werk (vervolg): werk o.b.v. jaarprogramma-constructie  structurele samenwerking met bijna alle gemeenten werk o.b.v. betaalde opdrachten  vaak in samenwerking met derde partijen samenwerking binnen projecten, b.v.:  Interreg IV project Sociale Innovatie Religieus Erfgoed, project Schin op Geul in het Groen, belevingsboomgaard Vilt, Meer ommetjes rond stad/dorp, pilot IKL-LBM, gebiedsontwikkeling Imstenrade / Benzenrade  Sleutelbegrippen: - maatwerk - integraliteit: koppelen van doelen en partijen

29 Hoe werken wij? IKL als: uitvoerder kenniscentrum landschapsmakelaar

30 Hoe werken wij? IKL als uitvoerder IKL als kenniscentrum:  IKL kan iedereen van deskundig advies voorzien, o.b.v. 30 jaar ervaring IKL denkt, praat en doet mee:  o.a. regio-overleg natuurorganisaties, klankbordgroepen bestemmingsplan buitengebied / groenstructuurvisies, jaarlijkse snoeicursus, veldloket GBD-regeling, Maastricht Culturele Hoofdstad 2018

31

32

33 Hoe werken wij? IKL als landschapsmakelaar:  IKL brengt partijen samen en verbindt hen, b.v. aanpak Schin op Geul in het Groen IKL als uitvoerder IKL als kenniscentrum:  IKL kan iedereen van deskundig advies voorzien, o.b.v. 30 jaar ervaring IKL denkt, praat en doet mee:  o.a. regio-overleg natuurorganisaties, klankbordgroepen bestemmingsplan buitengebied / groenstructuurvisies, jaarlijkse snoeicursus, veldloket GBD-regeling, Maastricht Culturele Hoofdstad 2018

34 Met wie werken wij? gemeente Valkenburg aan de Geul vele lokale partijen, al of niet vertegenwoordigd in Technische Commissie  Overlegorgaan dat lokale kennis inbrengt, prioriteiten stelt en uitvoering werk monitort

35 Met wie werken wij? Partijen in Technische Commissie Valkenburg a/d Geul: Gemeente Valkenburg aan de Geul IVN Valkenburg LLTB afdeling Mergelland Vereniging Natuurmonumenten Stichting het Limburgs Landschap Staatsbosbeheer Stichting IKL In toekomst: lokale kernen welkom Daarnaast samenwerking met partijen buiten TC, zoals Landschapsbeheer Mergelland en ZLSM

36 Belang natuur, landschap, erfgoed en betrokken burgers Wie is IKL? – hoe en met wie werken wij? Wat doet IKL in Valkenburg aan de Geul? Toekomstplannen Vragen en discussie

37 Wat doet IKL in Valkenburg aan de Geul? reeds jarenlange samenwerking gemeente - IKL 2005: meerjarenprogramma Zorg voor natuur en landschap in de gemeente Valkenburg aan de Geul jaarlijkse doorvertaling ambities en wensen vanuit TC naar jaarprogramma jaarprogramma gaat over particuliere gronden

38 Wat doet IKL in Valkenburg aan de Geul? omvang programma 2013:€ 23.488 gemeentelijke bijdrage:€ 11.744 overige inbreng via IKL, o.a. op basis van pMJP-afspraak met provincie Limburg, projecten, eigen bijdrage eigenaren verdubbelingsfactor via IKL in toekomst: mogelijk wijziging naast jaarprogramma ook werk binnen betaalde opdrachten en projecten  in 2012 > € 10.000

39 Financiering / prioritering werk financiering via jaarprogramma IKL algemeen maatschappelijk belang individueel belang financiering door eigenaar (groeiende) rol Technische Commissie

40 Wat doet IKL in Valkenburg aan de Geul? Bron: IKL-jaarprogramma 2013

41 Wat doet IKL in Valkenburg aan de Geul? Een greep uit activiteiten 2013: knotten 5 knotbomen scheren 4 heggen (640 m.) aanplant heg (190 m.) aanplanten 2 hoogstamboomgaarden (18 bomen) snoei 11 hoogstamboomgaarden (384 bomen) werkzaamheden voortplantingswateren geelbuikvuurpad aanleg poel vroedmeesterpad

42 Wat doet IKL in Valkenburg aan de Geul? begeleiding vrijwilligersgroepen met ZLSM adoptieproject basisschool Berg provincie brede coördinatie Landelijke Natuurwerkdag snoeigroep hoogstam Schin op Geul: instructie + uitbreiding? provincie brede coördinatie paddenoverzetacties organisatie klachtenafhandeling vleermuizen / steenmarters onderhouden netwerk geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad (5 leefgebieden in Valkenburg a/d Geul, 80 locaties / poelen, 4 vrijwilligers)

43 Wat doet IKL in Valkenburg aan de Geul? ondersteuning vrijwilligers openstelling erfbeplantingsregeling beheer onder subsidieregeling IKL (41 poelen) veldloket provinciale Groenblauwe diensten regeling algemene advisering specifieke advisering communicatie

44 Wat doet IKL in Valkenburg aan de Geul? Uitsnede IKL-jaarprogramma 2013

45 Welke kansen liggen in Valkenburg aan de Geul? Slimme koppelingen ideeën, mogelijkheden en financieringsbronnen: landschapsbeheer, soorten- bescherming, cultuurhistorie / erfgoed Zelfsturing door burgers – IKL wil graag faciliteren Vraaggestuurd / maatwerk  Ideeën welkom  Inzet, enthousiasme en middelen nodig

46 Belang natuur, landschap, erfgoed en betrokken burgers Wie is IKL? – hoe en met wie werken wij? Wat doet IKL in Valkenburg aan de Geul? Toekomstplannen Vragen en discussie

47 Toekomstplannen Uitvoering programma 2013 loopt, voorbereiding 2014 idem Graag voortzetting samenwerking provincie en gemeente: mogelijk meer projectmatig Doorvertaling strategische heroriëntatie IKL: – IKL en partners blijven ideeën ontwikkelen – meer ruimte voor initiatief vanuit gebied –meer uitvoering door en met anderen Nieuwe partners zijn welkom Nog veel kansen – mits wij samen blijven investeren!

48 Belang natuur, landschap, erfgoed en betrokken burgers Wie is IKL? – hoe en met wie werken wij? Wat doet IKL in Valkenburg aan de Geul? Toekomstplannen Vragen en discussie

49 Samen bereiken we meer dan alleen!

50 Contact: Stichting IKL T0475-386430 Eikl@ikl-limburg.nl Iwww.ikl-limburg.nl Postbus 154 6040 AD Roermond


Download ppt "Presentatie Raadscommissie SOB Valkenburg aan de Geul 15-10-2013 Léon Jongen, Gebiedscoördinator Zuid-Limburg."

Verwante presentaties


Ads door Google