De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opvoeden is: Een nieuwe generatie proberen te vullen met de eigen vooroordelen! Simon Carmiggelt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opvoeden is: Een nieuwe generatie proberen te vullen met de eigen vooroordelen! Simon Carmiggelt."— Transcript van de presentatie:

1 Opvoeden is: Een nieuwe generatie proberen te vullen met de eigen vooroordelen! Simon Carmiggelt

2 (Over) de grenzen van straffen en belonen! Programma: -presentatie CJG (Centrum Jeugd en Gezin) -enkele praktijkvragen (discussie) -wat te doen! -afsluiting met beloning

3 Thema avond ‘(over) de grenzen van straffen en belonen’ 14 april 2016 Marcel Wolda CJG Den Haag

4 Wat is een CJG Verplicht in elke gemeente sinds 2012 Een laagdrempelig inlooppunt; Voor iedereen die te maken heeft met jeugdigen van (-9 maanden) 0 tot 23 jaar; Voor alle vragen over opgroeien en opvoeden.

5 Drie belangrijke pijlers: Informatie en advies Jeugdgezondheidszorg Gezinsbegeleiding

6

7 Informatie & Advies Voor allerlei opvoed- & opgroei vragen! Speel-o-theek Opvoedsteunpunt Themabijeenkomsten Cursussen Doel: preventie & voorlichting

8 Kindersymfonie+

9 Inhoud van de lessen  Kinderen & slapen  Regels & grenzen  Kinderruzies, pesten en agressie  Ouderbetrokkenheid  Interactief voorlezen & taalontwikkeling  Positief & waardevol opvoeden  Opvoeden in twee culturen  Kinderen en vrijetijd  Veilig opgroeien

10 Voor wie is de cursus? Alle ouders of oma’s en opa’s met kinderen tussen de 0 en 6 jaar van de Carolusschool en van de Schabergschool.

11

12 Wat doet de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)? Preventief gezondheidsonderzoek 1e jaar: 9 x 2e jaar: 3 x 3 jaar 4 jaar 5,5 jaar groep 2 10 jaar groep 7 2e klas Voortgezet Onderwijs + Vaccinaties

13

14 Aanmelding van gezin: Door school Rechtstreeks door een ouder Door externen

15 De Jeugdteams Bureau Jeugdzorg w.o. AMK, JeugdReclassering, JeugdBescherming etc Jeugdformaat gedragstherapeuten, pedagogen, ambulante hulpverleners Jutters & Golfbreker jeugd GGZ, psychiaters, ontwikkelingspsychologen, therapeuten School Maatschappelijk Werk MEE mensen met een beperking Leger Des Heils, Intramurale zorg (24u zorg) Middin Banjaard Zijn allemaal gezinscoaches

16 Gezinsbegeleiding huur achterstand, idem gas, licht en water / uithuiszetting / overlast/vandalisme / vervuiling / te klein wonen / gebrek aan noodzakelijke / inrichting / (langdurige) werkloosheid school verzuim / geen uitzicht op / startkwalificatie / overlast / vandalisme / geen deelname aan verenigingsleven pedagogische onmacht / huiselijk geweld scheiding/overlijden / verblijf gevangenis ouders met eigenstandige problematiek ongezonde levensstijl taalontwikkelingsachterstand (licht)verstandelijke beperking / handicap psychiatrische stoornis / eetprobleem gezin gezondheidonderwijs, opvang en vrijetijd opvoeden en samenleven wonen en werk

17 Vragen?

18 ‘(over) de grenzen van belonen en straffen’ -Enkele voorbeelden. Wat vindt u?! -Belonen -Straffen

19 Wat doet u?! Film

20 Voorbeeld 2 Bram is tien (10) jaar oud. Speelt op de iPad Vader zegt dat hij moet stoppen. Bram wil dat niet en wordt boos. Vader pakt iPad af. Bram wordt boos en scheldt vader uit. Gooit met speelgoedauto. Vader stuurt hem naar zijn kamer. Na tien (10) minuten komt Bram terug en gaat met vader spelletje doen.

21 Voorbeeld 3

22 Grenzen Wanneer wordt er over de grens van belonen gegaan ? Wanneer wordt er over de grens van straffen gegaan? en……… Wanneer is er sprake van kindermishandeling?

23 Definitie: Wat is kindermishandeling? "Kindermishandeling is elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel."

24 informatie Sites: www.onderwijsenkindermishandeling.nl www.vooreenveiligthuis.nl www.kindermishandeling.nl/ Cijfers: http://www.nji.nl/Kindermishandeling-Probleemschets-Cijfers Veilig Thuis: 0800-2000

25 Volgende dia’s zijn optioneel:

26 Belonen en straffen -Leren door de gevolgen -Gedrag verandert door bekrachtiging of straf Twee soorten bekrachtigers: positieve en negatieve Positieve bekrachtigers: Er wordt iets toegevoegd (b.v. beloning) Negatieve bekrachtigers: Er wordt iets negatiefs weggelaten (als je dit eet hoef je niet al je spruitjes te eten) Twee soorten straffen: positieve en negatieve Positieve straf: Toedienen van iets onaangenaams (bijvoorbeeld straf geven) Negatieve straf: Wegenemen van iets aangemaans ( inhouden zakgeld of negeren)

27 Belonen Gewenst gedrag Verschillende soorten beloning: Activiteit: het doen van een activiteit of krijgen van een privilege Sociaal: samen iets doen met een ander, dus met je kind Materiële beloning: het krijgen van een voorwerp Kinderen zijn gevoeliger voor beloning dan voor straf!

28 Complimenteren ‘Er is één middel waarmee je positief en effectief gedrag van mensen kunt veranderen: met complimenten ’ – Dr. Rietdijk, docent gedragswetenschap pen ‘Er is één middel waarmee je positief en effectief gedrag van mensen kunt veranderen: met complimenten ’ – Dr. Rietdijk, docent gedragswetenschap pen Een vorm van positieve aandacht Versterkt band tussen uw kind en u Versterkt zelfbeeld van uw kind Zorgt voor meer zelfvertrouwen, meer durven, meer doen Een gericht compliment helpt kennis van regels versterken Doel = gedrag te versterken dus daarmee de kennis van de geldende regels Positief gedrag (nieuw gedrag) wordt aangeleerd in verhouding 4:1

29 Straffen, maar hoe!? Ongewenst gedrag: Negeren Niet overal op reageren Standje geven/ corrigeren Gedrag afkeuren en uitleggen hoe je het wel wilt zien HOE VAAK?! Waarschuwen/ corrigeren Geef aan waar de grens ligt. Als opvoeder heb jij de taak kinderen te leren waar deze ligt. Natuurlijk kan je niet altijd waarschuwen en dien je soms direct te straffen. Straf geven Bij een straf is het van belang dat: - De straf in verhouding staat met wat er voorgevallen is. - De straf op tijd is; een vierjarige straf je direct, een ouder (bovenbouw) kind mag bijvoorbeeld ’s avonds geen tv kijken als hij ’s ochtends iets misdaan heeft). - Er uitleg gegeven wordt over waarom er straf gegeven wordt. Dit geeft een kind inzicht Tips: Straal uit wat je zegt Wees consequent Bedenk dat het ook om het signaal gaat, niet om de duur van de straf Bedenk vooraf wat passende consequenties zijn voor negatief gedrag Over met je partner – 1 lijn trekken Tips: Straal uit wat je zegt Wees consequent Bedenk dat het ook om het signaal gaat, niet om de duur van de straf Bedenk vooraf wat passende consequenties zijn voor negatief gedrag Over met je partner – 1 lijn trekken

30 Voor straf naar bed of kamer Dit moet een veilige, prettige plek zijn en blijven Veel straffen Het effect gaat weg, kinderen worden immuun Als je kind al oprecht spijt heeft, niet straffen H ij beseft al dat het gedrag ongewenst was Loze dreigementen ‘Dit is de laatste keer, want anders….. ?’ (En niks doen) Kind fysiek aanraken - Hiermee leer je aan dat fysiek worden kan / gerechtvaardigd kan worden - Door eerder genoemde consequenties toe te passen leer je normen/waarden en grenzen aan  schadelijk - Is verboden in Nederland Straffen, maar hoe niet!? Tip : Realiseer je waarom je straft: uit onmacht, uit emotie of is het echt verdiend? Vooral bij pubers straffen ouders vaak uit angst om de greep op hun puber te verliezen. Beter kan je accepteren dat je niet alles (meer) in de hand hebt


Download ppt "Opvoeden is: Een nieuwe generatie proberen te vullen met de eigen vooroordelen! Simon Carmiggelt."

Verwante presentaties


Ads door Google