De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Detailhandelsvisie Teylingen. Opbouw avond Introductie - belangrijkste conclusies laten zien - belangrijkste actiepunten laten zien Uitwerken - belangrijkste.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Detailhandelsvisie Teylingen. Opbouw avond Introductie - belangrijkste conclusies laten zien - belangrijkste actiepunten laten zien Uitwerken - belangrijkste."— Transcript van de presentatie:

1 Detailhandelsvisie Teylingen

2 Opbouw avond Introductie - belangrijkste conclusies laten zien - belangrijkste actiepunten laten zien Uitwerken - belangrijkste conclusies en actiepunten uitwerken - per conclusie/actiepunt mening peilen - samenvatting actiepunt

3 Conclusies 1 Teylingen heeft relatief beperkt winkelaanbod. Komt omdat er veel alternatieven dichtbij zijn (Leiden, Haarlem, Hoofddorp, Den Haag, Amsterdam). Ten opzichte van omliggende gemeenten doen we het goed. MAAR….

4 Conclusies 2 Niets doen leidt tot verslechtering. Houdt rekening met krimp in fysieke winkeloppervlakte tot 30%. Drie heldere keuzes zijn nodig: 1. Nieuwe ontwikkelingen moeten waarde toevoegen; uitgangspunt is krimp in plaats van groei, maar met ruimte voor vernieuwing. 2. Clustering winkels nodig; onderscheid maken in kernwinkelgebied en aanloopstraat; nieuwe ontwikkeling in kernwinkelgebied. Er is onder- scheid tussen detailhandel en horeca/dienstverlening/ambachten. 3. Winkelgebieden in Teylingen moeten elkaar gaan versterken, het reeds ontstane onderscheid in functie verder versterken: Sassenheim compleet winkelaanbod; Voorhout dagelijkse en basis niet dagelijks; Warmond dagelijks en op toerisme.

5 Aktiepunten Verkennen mogelijkheden tot oprichting en financiering centrummanagement als trekker van de ontwikkelingen. Verenigen eigenaren in een klankbordgroep per kern en zo structureel overleg met deze groep opzetten over de te maken keuzes. Ontwikkelplan per kern uitwerken met aandacht voor: - openbare ruimte en inrichting - verkeerscirculatie en parkeren - veiligheid - promotie en evenementen - online winkelen - aanpak leegstand - draagvlak koopzondagen Uitwerken en handhaven.

6 Koopzondag Verzet tegen koopzondag elke week tegen heug en meug opgeven. Reden: is niet tegen te houden zie ontwikkelingen om ons heen en wensen gemeente. In onderling overleg vorm geven op een Teylingse manier door gezamenlijke afspraken op welke zondagen de winkels open zijn en dat dan ook actief promoten (zo’n vijf per jaar; per centrum afspreken).

7 Conclusies uitgewerkt Niets doen leidt tot verslechtering. Houdt rekening met krimp. Immers andere plaatsen zitten ook niet stil. De groei van de internetwinkels is nog lang niet voltooid; de fysieke winkels en de gemeente dienen hun beleid hierop verder aan te passen. Onderschrijven we deze conclusies???

8 Heldere keuzes 1 Nieuwe ontwikkelingen moeten waarde toevoegen; uitgangspunt is krimp in plaats van groei, maar met ruimte voor vernieuwing. Betekent: met pandeigenaren gaan kijken welke winkels toegevoegde waarde hebben voor de centra en die actief gaan benaderen om hier te gaan vestigen; verzinnen hoe je dat soort winkels naar ons centrum kan lokken. Betekent: met gemeente afspraken maken om kleinschalige detailhandel in de buitengebieden, ook als onderdeel van grootschalige detailhandel te ontmoedigen (denk aan Intratuin). Onderschrijven we deze conclusie ???

9 Heldere keuzes 2 Clustering winkels nodig; onderscheid maken in kernwinkelgebied en aanloopstraat; nieuwe ontwikkeling in kernwinkelgebied. Ook deze discussie voeren samen met pandeigenaren en ook gemeente; er is in de voorbereidingsgroep wel over gesproken maar er zijn geen keuzes gemaakt; moet in het vervolg wel. Onderschrijven we deze conclusie ???

10 Heldere keuzes 3 Winkelgebieden in Teylingen moeten elkaar gaan versterken, het reeds ontstane onderscheid in functie verder versterken. - Sassenheim alle drie de functies: boodschappen doen, winkelen en recreëren, doelgerichte aankopen. - Voorhout: boodschappen doen (dagelijks en niet dagelijks - basis). - Warmond: basis en toerisme. Betekent met de verschillende kernen om tafel zitten en de onderscheiden functies nogmaals onder de loep nemen en daar afspraken over maken. Onderschrijven we deze conclusie ???

11 Aktieplannen 1 Verkennen mogelijkheden tot oprichting en financiering van onafhankelijk centrummanagement als trekker van de ontwikkelingen. Dit betekent: - voordragen van een kwartiermaker die het onderzoek gaat doen. - kwartiermaker onderzoekt of er draagvlak is en welke vorm van financiering daarbij past. - vaststellen in welke organisatorische vorm het centrummanagement gegoten wordt. - conclusies omzetten in beleid en uitvoering. Onderschrijven we dit actiepunt???

12 Aktieplannen 2 Het verenigen van de pandeigenaren in een klankbordgroep per kern en zo structureel overleg met deze groep opzetten over de te maken keuzes. Dit betekent in samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente: - opstellen bestand vastgoedeigenaren per kern - benaderen voor overleg over visie en verkenning centrummanagement - het verkennen van de mogelijkheden voor het oprichten van een overlegplatform per kern - deelname in centrummanagement - verkennen mogelijkheden vastgoedfonds voor uit de markt halen van panden voor de detailhandel Onderschrijven we dit actiepunt???

13 Aktieplannen 3 Per kern uitwerking maken in samenwerking centrummanagement. Daarin aandacht voor - verbeterpunten ten aanzien van locaties - internettoepassingen/het nieuwe winkelen - beoordeling winkeliers en toekomstplannen - vaststellen kerngebied en aanloopstraten - beleid ten aanzien van ambulante handel - gewenst brancheprofiel en welke winkels passen daarbij - openbare ruimte, veiligheid en voorzieningen ter verbetering winkelklimaat - verkeerscirculatie en parkeren - invulling koopzondag - hoe samenhang centrum vergroten (door winkeliers, horeca & voorzieningen) Onderschrijven we dit actiepunt??

14 Actieplannen 4 Uitwerken en handhaven - beleid omzetten in aanpassing bestemmingsplannen - vergunningen controleren - sturen op voorkomen nieuwe detailhandel buiten kernwinkelgebied - faciliteren verplaatsingen naar kernwinkelgebied - etc. Onderschrijven we dit actiepunt??

15 Koopzondag Vrijgeven tegen heug en meug. Op Teylingse manier gaan uitvoeren door: - per jaar een aantal gemeenschappelijke koopzondagen per kern vast te stellen (nu ongeveer 5 per jaar in Sassenheim) - dit te promoteren - acties organiseren om de beleving van de koopzondag te vergroten

16 Vervolg Donderdag 16 januari is er een inspraakmogelijkheid bij de commissie van de gemeenteraad. Belangrijkste conclusies van vanavond worden daar gepresenteerd. Na commissie moet gemeenteraad de visie vaststellen. Daarna kunnen we aan de slag met de kwartiermaker.

17 Einde


Download ppt "Detailhandelsvisie Teylingen. Opbouw avond Introductie - belangrijkste conclusies laten zien - belangrijkste actiepunten laten zien Uitwerken - belangrijkste."

Verwante presentaties


Ads door Google