De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Stadsherstel Vlaardingen. Aanleiding Leegstand in historische binnenstad Eenzijdige branchering en lage kwaliteit Overbewinkeling Relatief hoge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Stadsherstel Vlaardingen. Aanleiding Leegstand in historische binnenstad Eenzijdige branchering en lage kwaliteit Overbewinkeling Relatief hoge."— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Stadsherstel Vlaardingen

2 Aanleiding Leegstand in historische binnenstad Eenzijdige branchering en lage kwaliteit Overbewinkeling Relatief hoge huurprijzen en kleine panden Lage kwaliteit uitstraling panden Stimuleren wonen boven winkels Versnipperd eigendom Geringe investeringsbereidheid Gebrekkige handhaving Operationaliseren VB/beschermd stadsgezicht

3 Waarom een Stichting Stadsherstel actieve aanpak: verbinden en versnellen Kwaliteitsverbetering binnenstad Breed draagvlak en langdurige betrokkenheid Inzet middelen FSV – marktinvesteringen Mobiliseren van kennis en netwerken Combineren economie en vastgoed Versterken, aantrekken ondernemingen Bouwhistorie van de stad Aantrekken externe financieringsbronnen

4 Missie en doelstelling Burgers en bezoekers een aantrekkelijke en verassende binnenstad bieden door een gevarieerd winkelaanbod en betere uitstraling van historische panden In stand houden van beeldbepalende panden en het aanpakken van verwaarloosde panden door verwerving, renovatie en beheer waardoor historisch aanzien wordt verbeterd, leegstand aangepakt en gevarieerdere branchering wordt bereikt.

5 Visie op de Hoogstraat Hoogstraat noord: wonen en dienstverlening Hoogstraat Midden en Zuid (onderdeel kernwinkelgebied): kleinere winkels couleure locale en wonen boven winkels Combineren van functies Versterken kwaliteit panden Verbinden Liesveld en oude binnenstad

6 Stand van Zaken Hoogstraat WinkelsWoningenLeegstandTotaal Hoogstraat Noord 27101754 Hoogstraat Midden 212225 Hoogstraat Zuid 185629 Totaal661725108

7 Verwerving Pand ligt in het historische centrum Eigenaar zie geen (financiële) mogelijkheden voor renovatie en/of verkoop Toekomstvisie op het pand en exploitatiemogelijkheden Verwervings- en renovatiekosten projectmanagementkosten

8 Pand- en gevelrenovatie Uitgangspunt is beeldkwaliteitsplan Huidige staat pand, eigendomssituatie, reden van aanvraag Bouwtekeningen Vereiste vergunningen Kostenopstelling Cofinanciering

9 Huursuppletie Vaststellen actuele huurwaarde Huurcontract op basis van max. 2 jaar Relatie huur – omzet Overleggen winst- en verliesrekeningen van de afgelopen 2 jaar Voorstel van verhuurder en ondernemer over huurniveau na 2 jaar. Coaching ondernemers Gewenste branchering, locatie

10 Organisatie Stichtingsbestuur: A. Fontijne (vz), R. Eman (secr.), T van der Steen (PM), W. den Breems, D. Bokx, W. Houdijk (leden) Ontwikkelingsmanager (P. Smolders) Ondersteuning: gemeente, initiatiefnemers, marktpartijen, kennisnetwerken Doorlooptijd: 4 jaar

11 Huidige stand van zaken 14 aanvragen pand- en gevelrenovatie 4 huursuppleties 3 nieuwe ondernemers Onderhandelingen Leski-pand Presentatie Hoogstraat en SSV op 8 oktober

12 Resultaten na 4 jaar 9 panden verworven en 4 verkocht Pandrenovatie: 45 eigenaren Huursuppletie: 30 ondernemers


Download ppt "Stichting Stadsherstel Vlaardingen. Aanleiding Leegstand in historische binnenstad Eenzijdige branchering en lage kwaliteit Overbewinkeling Relatief hoge."

Verwante presentaties


Ads door Google