De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Dynamiek Leiderschap Cultuur Samenwerking / teamplay Communicatie Sfeer 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Dynamiek Leiderschap Cultuur Samenwerking / teamplay Communicatie Sfeer 2."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 Dynamiek Leiderschap Cultuur Samenwerking / teamplay Communicatie Sfeer 2

3 Inhoud Belang van samenwerking Onderwijs Ondernemers Hoe het komt dat dát allemaal níet vanzelf goed gaat, maar wél vanzelf fout Wat je kunt doen om het wél goed te laten gaan Wat je vooral níet moet doen Dat je dat eigenlijk allemaal allang weet Waarom deze lezing niet zou moeten plaatsvinden 3

4 Maatschappelijk context  Waar onze wereld / maatschappij zich heen beweegt  Welke kansen dat met zich meebrengt  Welke vraagstukken opgelost moeten worden om de kansen te verzilveren  Wat dat vraagt van de kennis, kunde en vaardigheden van werkend Nederland  Wat dat vervolgens vraagt van het onderwijs 4

5 De beweging VanNaar Industriële samenlevingKennis – Informatie samenleving Industriële revolutieDigitale revolutie Industrie en productieDiensten en innovatie 5

6 Ambitie Nederland 6

7 Topsectorenbeleid Nederland 9 topsectoren waarin hogere economische groei wordt verwacht t.o.v. het overige deel van de economie 7

8 Kennismaatschappij / economie –Creativiteit –Ondernemingszin –Kritisch denken –Probleemoplossend vermogen –Samenwerken –ICT geletterdheid 21 ste eeuwse vaardigheden: Onderzoekend en ontwerpend leren in een integrale context van wetenschap & technologie 8

9 9

10 Probleemsignaal 10 Werkloosheid (hoog)opgeleide jongeren Ondernemingen: te kort aan W&T-talenten

11 Onderliggende factoren Versnelling van maatschappelijke ontwikkelingen Scheiding rol onderwijs – bedrijfsleven Onderwijsvormen sluiten onvoldoende aan op de actuele situatie –Kennisoverdracht versus kennisconstructie Ontbreken van beroepsbeelden bij jongeren Lagere interesse β bij onderwijzend personeel Pabo en PO Gebrekkige begeleiding van keuzeprocessen 11

12 Co-creatie 12

13 Gezamenlijk optrekken Tijd Inspanning Hand-over Onderwijs Bedrijven 13

14 Waarom zou het bedrijfsleven meedoen? Hoe makkelijk is het om jonge talenten in huis te halen die: –Beschikken over de juiste kennis –Beschikken over de juiste competenties –Beschikken over de juiste werkhouding Gaat dat in de toekomst makkelijker of juist moeilijker worden? 14

15 Gebruik van ‘state of the art’ infrastructuur: – Kennis en toegepast onderzoek. Creëren van een aantrekkelijke leeromgeving –Trekt studenten aan = potentiële arbeidscapaciteit –Invloed op niveau van uitstroom studenten –Ontmoeten van je toekomstig personeel Toegepast onderzoek is de sleutel Belangen bedrijfsleven 15

16 Publiek-Privaat Co-creëren Gaat niet vanzelf Cultuurverschillen –Typerend gedrag, houding, omgang –Onderliggende tradities en overtuigingen –Verschil in dynamiek –Verschillen in ideeën, inzichten en tradities over hóe tot resultaat te komen –Verschil in taal/woordgebruik 16

17 Grote verschillen in:  Oriëntatie  Voorkeur werk- en gedragsstijlen  Nature & Nurture 17

18 - 18 - De kunst van communiceren Is zo dicht mogelijk langs elkaar heen te praten

19 Verschillen tussen Publiek en Privaat Publiek HOEstaat centraal De manier waarop bepaalt het resultaat Aanbod gestuurd Inside out Wat zijn de beperkingen en hoe gaan we daar mee om Behoedzaam, zorgvuldig Beter toestemming vooraf dan vergiffenis achteraf ? Privaat WAAROM staat centraal Het resultaat bepaalt de manier waarop Behoefte/vraag gestuurd Outside in Wat zijn de kansen en hoe gaan we die benutten Grofmazig (80/20), tempo Beter vergiffenis achteraf dan toestemming vooraf ? 19

20 Goed nieuws ! Groot verschil = Hoog potentieel Veel wrijving = Veel glans. Tegen je grenzen aanlopen = Je ontwikkelpunt vinden. Never a dull moment!! - 20 -

21 Grote verschillen in: Oriëntatie Voorkeur werk en gedragsstijlen Nature & Nurture 21

22 We hebben al aardig wat ervaring opgedaan in omgaan met grote verschillen - 22 -

23 - 23 -

24 - 24 - Begrip versus oplossingen Kaartlezen Ruimtelijk inzicht (inparkeren) Angst voor binding Shoppen WC Brillen Schoenen Voetbal Carrière Meerdere dingen tegelijk doen Pijn verdragen Risico’s nemen In de spiegel kijken Organiseren en structureren Communicatie Omgang Auto’s DHZ - Bouwmarkten

25 Wat hebben we daar van geleerd? - 25 - Wat nemen we daarvan mee?

26 Outside-in is key in samenwerking Verschillen kennen, erkennen en accepteren De oversteek maken naar de stijl van de ander De werkelijkheidsbeleving van de ander onderzoeken Het eigen referentiekader tijdelijk op de achtergrond kunnen zetten Vertragen; beeldvorming - oordeelsvorming 26

27 27

28 Ontwikkeling cultuur van inside-out naar outside-in Tegennatuurlijk; mensen zijn inside-out georiënteerd No pain, no gain; behoefte aan lijdensdruk Privaat: outside-in / vraag gestuurd / behoefte gestuurd is een kwestie van overleven –Privatisering, NMA; de lijdensdruk organiseren die nodig is om organisatie outside-in georiënteerd te maken en houden Publiek: heeft die lijdensdruk moeten ontberen  achterstand in ontwikkeling naar outside-in Verschil in ontslagrecht publiek versus privaat 28

29 - 29 - De oversteek maken naar de ander Vaardigheid –basale communicatieve vaardigheden (LSD) –juiste vragen te stellen en helpen met vraag- articulatie Grondhouding –Jouw succes is mijn succes –Eigen belangen uitstellen –Oprechte interesse –Onbevooroordeeld

30 Motivatie houding en gedrag 30 Willen Kunnen Durven Onzeker – Angst

31 Vooral doen: Werkelijk met elkaar in gesprek raken Zoek samen naar het juiste vraagstuk 31

32 Vooral niet doen: 32

33 Belangrijke conclusie 33

34 Meer weten 34 Rapport: Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap Bevindingen en Aanbevelingen Onderzoek naar “zachte” succesfactoren in publiek-private samenwerking andre@brodeconsulting.nl


Download ppt "1. Dynamiek Leiderschap Cultuur Samenwerking / teamplay Communicatie Sfeer 2."

Verwante presentaties


Ads door Google