De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsvoorstellen Noord-Zuid Vormings- en uitwisselingsavonden Oost-Vlaanderen, een solidaire provincie We maken er samen werk van !

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsvoorstellen Noord-Zuid Vormings- en uitwisselingsavonden Oost-Vlaanderen, een solidaire provincie We maken er samen werk van !"— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsvoorstellen Noord-Zuid Vormings- en uitwisselingsavonden Oost-Vlaanderen, een solidaire provincie We maken er samen werk van !

2 19.30u: Welkom, start en kennismaking 19.45u: Inhoud deel 1 : Beleidsvoorstellen Noord-Zuid : de tijdslijn 20.00u: Inhoud deel 2 : Beleidsvoorstellen Noord-Zuid : de 5 Lokale Doelen Toelichting lokaal doel – ambitieniveaus – instrumenten Zoomsessies 21.00u:Pauze 21.10u: Vervolg lokale doelen 21.50u: Terugkoppeling ’ De 4 minuten van …’ 22.15u: Afronding Verloop van de avond

3 Kennismaking Naam en gemeente op je sticker? Groene en rode stickertjes bij de hand! Aantal vragen: –Ja: links + geel bolletje –Nee: rechts + rood bolletje

4 Vraag 1 Heeft je stad/gemeente een GROS?

5 Vraag 2 Is jouw stad/gemeente een Fair Trade Gemeente?

6 Vraag 3 Heeft jouw stad/gemeente minimum een halftijdse Noord-Zuidambtenaar?

7 Vraag 4 Heeft jouw stad/gemeente een beleidsnota ontwikkelingssamenwerking?

8 Vraag 5 Heeft jouw gemeente/stad een convenant algemene/directe samenwerking? (met of zonder samenwerking?)

9 Vraag 6 Heeft jouw GROS een subsidiereglement?

10 Beleidsvoorstellen Noord-Zuid De tijdslijn: Wat te doen tot na de verkiezingen?

11 Vanaf 1 jan 2013  Realisatie beleidsplan / mjp  Werk-en actieplan GROS 15/10 tot 31/12/12  Invloed op beleidsplannen 14 oktober : verkiezingen Najaar 2012:  Publieke acties  Doe mee aan de actieweek 10-17/09 Voorjaar 2012:  Invloed op lokale partijprogramma’s  De lokale en regionale pers Begin 2012:  Evaluatie 2006-2012  Eigen speerpunten Wat tot eind 2012?

12 Begin 2012:  Evaluatie 2006-2012  Eigen speerpunten Evaluatie:  Welke doelstellingen werden bereikt? Wat is er de voorbije 6 jaar gerealiseerd?  Waar staat de gemeente nog niet ver?  Welke behoeftes leven er? 5 lokale Noord-Zuiddoelen ? ambitieniveau Eigen memorandum  krachtige speerpunten  leg linken  zoek bondgenoten

13 Voorjaar 2012:  Invloed op lokale partijprogramma’s  De lokale en regionale pers  Invloed op de lokale partijprogramma’s: vraag inventaris op van de lokale partijen ga een gesprek aan met de partijen: individueel of collectief  Lokale en regionale pers Adressen opvragen Persbericht met 1 krachtige eis ? + geplande acties Voorbeelden op www.11.be/gemeente

14 Najaar 2012: Publieke acties Doe mee aan de actieweek 10-17/09 Tijd voor actie ! Debat tussen pol partijen en NZ-beweging Persconferentie Filmavond met interview politicus Actie voor/na een gemeenteraad Eigen verkiezingsaffiche Noord-zuidcharter op de markt … 1 actieweek: 10 tot 17 september

15

16 15/10 tot 31/12/12 :  Invloed op beleidsplannen Overtuig het nieuwe bestuur ! GROS gaat in dialoog met bestuur Samen de beleidsprioriteiten bekijken ‘Waar wil de bevoegde schepen werk van maken?’ Noord-Zuid krijgt een volwaardige plaats in de beleidsplannen

17 BBC : een woordje uitleg… BBC, MJP, planlastverlaging en OS :  De Beleids- en beheerscyclus (BBC) : vanaf 2013 planning; instappen in 2014 prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid  Convenantendecreet afgeschaft door planlastendecreet Subsidies via documenten BBC-systeem Minder eisen, minder verantwoording, 3 jaar zekerheid Vlaamse beleidsprioriteiten : activiteiten, prestaties en effecten Betrokkenheid GROS voorwaarde voor subsidie  Denkgroep is bezig met ontwerp impulsbeleid gem OS OS in regulier beleid Sensibilisering Bestuurskrachtversterking – voor gevorderden

18 Enkele voorbeelden… Antwerpen Gent Kortrijk Rumst Beernem

19

20

21

22 Rumst

23 Voorbeeld: memorandum van Beernem in 2006. Regelmatige acties bij gemeenteraad 2006: halftijdse ambtenaar

24 Beleidsvoorstellen Noord-Zuid Deel 2: De 5 lokale doelen

25

26 Zoomsessies in werkgroepen Mindmapping: een mindmap is een diagram opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties en/of plaatjes, die zijn geordend in de vorm van een boomstructuur rond een centraal thema. Basis: 5 lokale doelen In werkgroep beslissen: –Welke doelen prioritair, hoe formuleren, hoe actie voeren, etc. –Ben je een “fictieve gemeente”, of neem je een gemeente van je werkgroep als voorbeeld om rond te werken? Terugkoppeling op einde: –Mini-memorandum : beperkt aantal eisen formuleren –Interessante pistes die je wil meegeven –Maximaal 4 minuten tijd Inspiratie uit andere gemeentes

27 Lokaal Doel 1 : Communicatie en sensibilisering

28

29 Er is weinig tot geen (beleid rond) mondiale vorming en sensibilisering Inventariseer Stimuleer en ondersteun Spreek aan : –Ambtenaar/schepen –Provincie => ondersteuning en aanbod

30

31 Extra stimulansen nodig Noordwerking Communiceer Breek uit en werk samen

32

33

34

35

36 Partnerschap met lokaal bestuur in het Zuiden

37 Zoomsessie

38 Lokaal Doel 2 : Klimaat

39

40 Engagementen voor het klimaat Sensibiliseren zuiddimensie Milieu – landbouw en NZwerking Duurzaam organiseren Project -criterium

41 Engagementen voor het klimaat Aankoopbeleid Fedesco klimaatneutraal

42

43 Zoomsessie

44 Lokaal Doel 3 : Fair Trade

45

46 FTGemeente nog niet actief Inventariseer contacteer Kom samen Mogelijkheden criteria

47 FTG actief – titel nog niet bereikt criteria Nodige acties - Link met GROS Trekkers- dagen?

48 Titel behaald Versterk criteria Communicatie Andere acties

49 Zoomsessie

50 Pauze

51 Lokaal Doel 4 : De mensen en de middelen

52

53 Geen middelen, geen ondersteuning Ad-hoc ondersteuning Actieplan voor ondersteuning Noord-zuidkaart Buurgemeentes Lijst met noden - doelstellingen petitie

54

55

56 Te weinig ondersteuning en visie Subsidiereglement Actieplan voor groeipad

57 Nog een stapje verder? Geïntegreerde werking Overleg samenwerking

58 Zoomsessie

59 Lokaal Doel 5 : Inspraak en participatie

60 Noord-Zuid in je gemeente : Samen denken Samen plannen Samen doen

61 2. Rol van de GROS of werkgroep 1.adviseert de de gemeente over thema’s die betrekking hebben op de Noord-Zuid problematiek. / samen het nz-beleid maken 2.ondersteunt de activiteiten van de betrokken plaatselijke verenigingen. 3.organiseert activiteiten rond Noord-Zuid. + sensibiliseert de bevolking betreffende thema’s rond ontwikkelingssamenwerking. –DUS: 3 doelgroepen: Adviseren tav gemeente Ondersteunen tav leden Organiseren en sensibiliseren tav bevolking

62 groeien tot een volwaarige speler Inventariseer – breng samen Instrumenten uitbouwen Jaarplanning –actieplan Zichtbaarheid en samenwerken NZ op de politieke agenda

63

64

65

66 Zoomsessie

67 De 4 minuten van … Na de zoomsessies… Belangrijkste speerpunten en/of pistes uit het groepswerk Gespreksleider

68 Meer info? www.11.be/gemeente Fiches: gemeentelijk beleid Praktijkbundel: “Noord-Zuid in je gemeenten, laat je inspireren” Brochure en vormingsaanbod: “Beleidsvoorstellen Noord-Zuid”. Steunpunt Lokaal Noord-Zuidbeleid ann.martens@11.be ann.martens@11.be Provincie Oost-Vlaanderen noord-zuid@oost- vlaanderen.be www.vvsg.be/internationaal www.vierdepijler.be


Download ppt "Beleidsvoorstellen Noord-Zuid Vormings- en uitwisselingsavonden Oost-Vlaanderen, een solidaire provincie We maken er samen werk van !"

Verwante presentaties


Ads door Google