De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Laat ons het St-Annabos! Geen slibstort of werfzone voor Oosterweelverbinding in stadsbos op Antwerpse Linkeroever!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Laat ons het St-Annabos! Geen slibstort of werfzone voor Oosterweelverbinding in stadsbos op Antwerpse Linkeroever!"— Transcript van de presentatie:

1 Laat ons het St-Annabos! Geen slibstort of werfzone voor Oosterweelverbinding in stadsbos op Antwerpse Linkeroever!

2 Natuurpunt WAL gaat 1978 voor natuurbehoud op Linkeroever Sinds 1978 beschermt Natuurpunt WAL open ruimten en natuurgebieden op de Antwerpse Linkeroever. Dankzij honderden vrijwilligers werden Blokkersdijk (1979), Vlietbos (1980) en Het Rot-Middenvijver (1987) wettelijk beschermd. Goed voor 220ha. Na acties in 1979-1982 werd het St-Annabos uiteindelijk niet gerooid voor de Stormstuw in de Schelde. Nu alle open terreinen op Linkeroever worden ingenomen of volgebouwd (Regatta, Het Zand, Esmoreit, woonuitbreiding Middenvijver(?)) heeft het behoud van het St-Annabos topprioriteit i.f.v. biodiversiteit en recreatie!

3 Overheid ontkent ecologische en maatschappelijke waarde St-Annabos “Het St-Annabos heeft weinig ecologische waarde. Het werd aangeplant op verarmde, opgespoten zandgronden en bestaat voornamelijk uit canadapopulieren. Die populieren zijn kaprijp waardoor het bos, door de grote hoeveelheid dood hout, een gevaar vormt bij stormweer” zegt BAM… (uit Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, BAM; aanvraag Stedenbouwkundige vergunning Oosterweelverbinding)

4 “Het St-Annabos heeft weinig ecologische waarde” = FOUT ! Momentopname ‘Biodiversiteitsactie’ door Natuurpunt (23/05/2010) : 220 soorten geteld op 4 uur tijd door 4 medewerkers  17 bomen (soorten)  81 planten (3 orchideeën -soorten)  46 insecten  36 vogels  23 mossen  6 vlinders

5 “Het St-Annabos heeft weinig ecologische waarde” = FOUT ! Hoeveel soorten zouden 40 biologen op 40 dagen kunnen tellen? …. ?

6 “Het St-Annabos heeft weinig ecologische waarde” = FOUT ! Eerder vond Natuurpunt WAL: Spinnen: 67 soorten / 14 families / 5 Rodelijst soorten Broedvogels: minstens 40 soorten waaronder:  4 spechten: grote en kleine bonte, groene en zwarte  4 roofvogels: sperwer, buizerd, boomvalk, torenvalk  sterk bedreigde soorten: wielewaal, gekraagde roodstaart Paddenstoelen: 571 soorten (1/7 de van de 4000 Belgische!)  12 Rodelijst soorten : 7 (categorie kwetsbaar), 2 (bedreigd) en 3 (zeldzaam)

7 “Het St-Annabos heeft weinig ecologische waarde” = FOUT ! Eerder vond Natuurpunt WAL: dé ‘soort’ die wellicht het meeste voorkomt… de mens! Wandelaars, joggers, mountainbikers, paardrijders, … Jonge gezinnen, jeugdgroepen, verenigingen ‘Kansengroepen’ die zich geen vakantie kunnen veroorloven Op ‘topdagen’ meer dan 1000 mensen !

8 Kaalkap St-Annabos = Ramp Biodiversiteit!

9 “Kaprijp bos met veel dood hout vormt gevaar bij stormweer” FOUT ! Dood hout ≠ gevaar Dood hout = licht en ruimte = nieuw leven voor bomen, planten, insecten, vogels, vlinders, … Bos (aangeplant 1952) ‘verjongt’ zichzelf gratis, komt nu écht tot wasdom ! ‘Gevaarlijke’ bomen langs wandelpaden mogen gekapt Aanplant op ‘moeilijke’ delen kan Schat aan biodiversiteit nu wereldwijd elke 13 seconden 1 levenssoort uitsterft!

10 “Kaprijp bos met veel dood hout vormt gevaar bij stormweer” FOUT ! Waardevol St-Annabos is dé groene (linker)long van Antwerpen op 2.1 km van de Grote Markt !  buffer tussen industrie en bewoning (20.000 mensen!)  hét bos voor zachte recreatie: gratis en bereikbaar voor iedereen (ook voor kansengroepen…!) Er is geen (rechter)long in Antwerpen…

11 “Kaprijp bos met veel dood hout vormt gevaar bij stormweer” FOUT ! Overheid ‘praat’ al 20 jaar over ‘stads(rand)bossen’ die er niet of nauwelijks komen:  Antwerpen LO heeft 100 ha stadsbos en dat wordt gekapt!  elke dag verdwijnt 1.5 voetbalveld bos in Vlaanderen  waar blijven de 10.000 ha bos beloofd in het Ruimtelijk Structuur Plan Vlaanderen (RSV) ?  de bestemming van stadsbossen in RUP’s lukt met moeite, de aanplant helemaal niet…!

12 Overheid verleent milieuvergunning slibstort in St-Annabos maar… minister erkent waarde stadsrandbos Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege in haar toespraak voor afsluiting van de 32ste Week van het Bos (17/10/2010) : “Vlaanderen blijft streven naar bosuitbreiding (… ). Nog dit jaar zal ik het boscompensatiefonds activeren (…) voor integrale bebossingprojecten. De focus zal hierbij liggen op het ontwikkelen van stadsrandbossen en het versterken van lokale bosuitbreidinginitiatieven. Daarnaast heb ik de intentie om de zeer succesvolle 1 miljoen bomen- campagne in 2011 verder te zetten."

13 Minister erkent waarde van bos met veel dood hout ! Vlaams minister Joke Schauvliege in haar toespraak voor afsluiting van de 32ste editie van de Week van het Bos: “Wat de boskwaliteit aangaat, is er (…) op het vlak van diersoorten en oude bossoorten wel een positieve evolutie. De aandacht voor dood hout, dikke bomen en een gevarieerde soortenmenging, heeft onder andere op het vlak van vogels tot goede resultaten geleid. Heel wat vogels die in het bos leven, zijn de afgelopen decennia in aantal toegenomen.”

14 Besluit “Laat ons het St-Annabos”! Het is een uniek stadsrandbos maatschappelijk onmisbaar een noodzakelijke buffer tussen industrie en bewoning ecologisch waardevol een ‘schatkamer’ voor behoud biodiversiteit zo goed als gratis (overheid) en gratis (gebruikers) Overheid: er zijn alternatieven voor het slibstort! Duurzame mobiliteit = minder verkeer = minder wegen = geen Oosterweelverbinding = geen slibstort Meccano-Tracé Stortplaatsen in het havengebied Mechanische ontwatering van slib: AMORAS-project en GEOTUBES…

15 Besluit “Laat ons het St-Annabos”! Herinrichting hervormt het ‘oude’ natuurbos tot ‘parkbos’. 12ha bos worden omgezet in slik, schor en getijdenbos 7ha voor oostelijke helft wordt niet bebost Min. 10ha minder bos in zone west (tunnel, tolplein) TOTAAL= 30ha minder bos?

16 “Laat ons het St-Annabos”! www.natuurpuntwal.be


Download ppt "Laat ons het St-Annabos! Geen slibstort of werfzone voor Oosterweelverbinding in stadsbos op Antwerpse Linkeroever!"

Verwante presentaties


Ads door Google