De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Laat ons het St-Annabos! Geen slibstort voor Oosterweelverbinding in stadsbos op Antwerpse Linkeroever!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Laat ons het St-Annabos! Geen slibstort voor Oosterweelverbinding in stadsbos op Antwerpse Linkeroever!"— Transcript van de presentatie:

1 Laat ons het St-Annabos! Geen slibstort voor Oosterweelverbinding in stadsbos op Antwerpse Linkeroever!

2 Overheid ontkent ecologische en maatschappelijke waarde St-Annabos “Het St-Annabos heeft weinig ecologische waarde. Het werd aangeplant op verarmde, opgespoten zandgronden en bestaat voornamelijk uit canadapopulieren. Die populieren zijn kaprijp waardoor het bos, door de grote hoeveelheid dood hout, een gevaar vormt bij stormweer” zegt BAM… (uit Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, BAM; aanvraag Stedenbouwkundige vergunning Oosterweelverbinding)

3 “Het St-Annabos heeft weinig ecologische waarde” = FOUT ! Momentopname ‘Biodiversiteitsactie’ door Natuurpunt (23/05/2010) :  220 soorten geteld op 4 uur tijd door 4 medewerkers  17 bomen (soorten)  81 planten (3 orchideeën -soorten)  46 insecten  36 vogels  23 mossen  6 vlinders

4 “Het St-Annabos heeft weinig ecologische waarde” = FOUT ! Hoeveel soorten zouden 40 medewerkers op 40 dagen kunnen tellen? …. ?

5 “Het St-Annabos heeft weinig ecologische waarde” = FOUT ! Eerder vond Natuurpunt:  Spinnen: 67 soorten / 14 families / 5 Rodelijst soorten  Broedvogels: minstens 40 soorten waaronder:  4 spechten: grote en kleine bonte, groene en zwarte  4 roofvogels: sperwer, buizerd, boomvalk, torenvalk  sterk bedreigde soorten: wielewaal, gekraagde roodstaart  Paddenstoelen: 571 soorten (1/7 de van de 4000 Belgische!)  12 Rodelijst soorten : 7 (categorie kwetsbaar), 2 (bedreigd) en 3 (zeldzaam)

6 “Het St-Annabos heeft weinig ecologische waarde” = FOUT ! Eerder vond Natuurpunt: een ‘soort’ die het meeste voorkomt… de mens!  Wandelaars, joggers, mountainbikers, paardrijders, …  Jonge gezinnen, jeugdgroepen, kansengroepen  Op ‘topdagen’ meer dan 1000 mensen !

7 Kaalkap St-Annabos = Ramp Biodiversiteit!

8 “Kaprijp bos met veel dood hout vormt gevaar bij stormweer” FOUT !  Dood hout ≠ gevaar  Dood hout = licht en ruimte = nieuw leven voor bomen, planten, insecten, vogels, vlinders, …  Bos (aangeplant 1952) ‘verjongt’ zichzelf gratis !  ‘Gevaarlijke’ bomen langs wandelpaden mogen gekapt  Aanplant op ‘moeilijke’ delen kan  Schat aan biodiversiteit nu wereldwijd elke 13 seconden 1 levenssoort uitsterft!

9 “Kaprijp bos met veel dood hout vormt gevaar bij stormweer” FOUT !  Waardevol St-Annabos is dé groene (linker)long van Antwerpen op 2.1 km van de Grote Markt !  buffer tussen industrie en bewoning (20.000 mensen!)  hét bos voor zachte recreatie: gratis en bereikbaar voor iedereen (ook voor kansengroepen…!)  Er is geen (rechter)long in Antwerpen…

10 “Kaprijp bos met veel dood hout vormt gevaar bij stormweer” FOUT !  Overheid ‘praat’ al 20 jaar over ‘stads(rand)bossen’ die er niet of nauwelijks komen:  Antwerpen heeft 100 ha stadsbos en dat wordt gekapt!  elke dag verdwijnt 1.5 voetbalveld bos in Vlaanderen  waar blijven de 10.000 ha bos beloofd in het Ruimtelijk Structuur Plan Vlaanderen (RSV) ?  de bestemming van stadsbossen in RUP’s lukt met moeite, de aanplant helemaal niet…!

11 Overheid verleent milieuvergunning slibstort in St-Annabos maar… erkent waarde stadsrandbos Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege in haar toespraak voor afsluiting van de 32ste Week van het Bos (17/10/2010) : “Vlaanderen blijft streven naar bosuitbreiding (… ). Nog dit jaar zal ik het boscompensatiefonds activeren (…) voor integrale bebossingprojecten. De focus zal hierbij liggen op het ontwikkelen van stadsrandbossen en het versterken van lokale bosuitbreidinginitiatieven. Daarnaast heb ik de intentie om de zeer succesvolle 1 miljoen bomen- campagne in 2011 verder te zetten."

12 Overheid erkent waarde van bos met veel dood hout ! Vlaams minister Joke Schauvliege in haar toespraak voor afsluiting van de 32ste editie van de Week van het Bos: “Wat de boskwaliteit aangaat, is er (…) op het vlak van diersoorten en oude bossoorten wel een positieve evolutie. De aandacht voor dood hout, dikke bomen en een gevarieerde soortenmenging, heeft onder andere op het vlak van vogels tot goede resultaten geleid. Heel wat vogels die in het bos leven, zijn de afgelopen decennia in aantal toegenomen.”

13 Besluit “Laat ons het St-Annabos”! Het is:  een uniek stadsrandbos  maatschappelijk onmisbaar  een noodzakelijke buffer tussen industrie en bewoning  ecologisch waardevol  een ‘schatkamer’ voor behoud biodiversiteit Overheid: er zijn alternatieven voor het slibstort!  Meccano-tracé  Stortplaatsen in het havengebied  Mechanische ontwatering van het slib zoals in het AMORAS-project

14 “Laat ons het St-Annabos”! www.natuurpuntwal.be


Download ppt "Laat ons het St-Annabos! Geen slibstort voor Oosterweelverbinding in stadsbos op Antwerpse Linkeroever!"

Verwante presentaties


Ads door Google