De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Informatiesessie Specifieke lerarenopleiding Gedragswetenschappen SLO GW SLO GW: Iets voor jou?

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Informatiesessie Specifieke lerarenopleiding Gedragswetenschappen SLO GW SLO GW: Iets voor jou?"— Transcript van de presentatie:

1 1 Informatiesessie Specifieke lerarenopleiding Gedragswetenschappen SLO GW SLO GW: Iets voor jou?

2 2

3 Verschillen? … Maak zelf het verschil ;-) 33 3

4 Inhoud presentatie 4 Opleiding algemeen Programma Praktijkluik in detail Opleiding praktisch Vragen Portfolio

5 Opleiding algemeen 5 SLO Gedragswetenschappen o voor psychologen, pedagogen en masters educatieve studies o die leraar willen worden

6 Opleiding algemeen 6 Waar kom je terecht als afgestudeerde van de SLO GW SO: ASO, TSO, BSO, KSO Maar ook in het CVO en TKO Bekwaamheidsbewijzen Afhankelijk master-opleiding Voor master pedagogische wetenschappen en master psychologie gedragswetenschappen, opvoedkunde, pedagogie, praktijk toegepaste psychologie, sociale wetenschappen, toegepaste psychologie HO –Bijv: – Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs – Bachelor in de orthopedagogie – Bachelor in het sociaal werk – …

7 Opleiding algemeen 7 Doel: Goede leerkracht worden basiscompetenties van de beginnende leerkracht geordend in 10 functionele gehelen

8 OPVOEDERTJE

9 BEGELEIDT LEER- EN ONTWIKKELI NGSPROCES SEN

10 INHOUDELIJK EXPERT

11 ONDERZOEKT EN INNOVEERT

12 ORGANISEERT

13 PARTNER VAN OUDERS

14 LID VAN HET TEAM

15 GEMEENSCHAP

16 PARTNER VAN EXTERNEN

17 CULTUURPARTICIPERENDE

18 Opleiding algemeen 18 60 stp (dwz 1 jaar voltijdse studie) Verschillende trajecten mogelijk o In 1 jaar na de masteropleiding o Gespreid over verschillende jaren Deels ingedaald in de masteropleiding Naast of na de masteropleiding Max 3 jaar na elkaar inschrijven voor zelfde OPO

19 Programma 19 SLO GW 60 stp Theoretische component (30stp) Praktijkcomponent (30 stp)

20 Indaling mogelijk Programma 20 SLO GW Theoretische component (30stp) Algemeen Pedagogisch didactisch Leren en onderwijzen (5) Vrijstelling mogelijk Onderwijs, opvoeding en samenleving (3) Vrijstelling mogelijk Specifiek gedeelte Vakdidactiek gedragswetenschappen (4) Thema’s uit de vakdidactiek gedragswetenschappen (4) SLO overstijgend Praktijkoriëntatie (6) Keuze gedeelte Bijv tweede vakdidactiek Bijv didactiek van de lerarenopleiding Praktijk Component (30stp)

21 Programma Theoretisch luik 21 Vakdidactiek gedragswetenschappen o Specifieke toepassing van algemene didactiek op het domein GW o Eerste semester o Docent: A. Verburgh Thema’s uit de vakdidactiek gedragswetenschappen o Een uitdieping van een aantal thema’s uit de GW o Tweede semester o Groepsopdracht + individuele opdracht o Coördinator: M. Lacante

22 Programma Theoretisch luik 22 Praktijkoriëntatie o Leerkracht als onderzoeker en innovator o Onderzoeks- en reflectieopdracht o Jaarlijks wisselend thema (2014-2015: onderzoeksvaardigheden) o Thema wordt uitgewerkt in groepjes samengesteld uit studenten van de SLO GW, SLO Maatschappij- wetenschappen en filosofie en SLO economie o Afrondende studiedag in mei met presentaties o Jaarvak o Coördinator: M. Lacante

23 Programma 23 SLO GW Theoretische component (30stp) Praktijkcomponent (30 stp) Stage deel 1 (11)Instituutspractica (4)Schoolpractica (11)Stage deel 2 (11)Schoolpractica (11) Diversiteitstage (voor 4 kiezen) Universiteitsbrede diversiteitstage (4) Stage diversiteit gedragswetenschappen (4)

24 Programma volgtijdelijkheid/gelijktijdigheid 24 Leren en onderwijzen Stage deel 1 Thema’s uit de vakdidactiek GW Vakdidactiek GW Stage deel 2 Onderwijs, opvoeding en samenleving Diversiteitsstage

25 Praktijkluik in detail 25 Stage Deel 1, Stage Deel 2 en Diversiteitsstage o Jaarvakken o Begeleiding Vanuit KU Leuven: Persoonlijke praktijklector (zie verder) Stageplek: mentor

26 Praktijkluik in detail 26 Rode draad: POP o Persoonlijk (P) Ontwikkelen (O) tot leerkracht volgens eigen plan (P) o In het portfolio

27 Praktijkluik in detail 27 POP: o Uniek, hoogstpersoonlijk o Maar met verwachtingen: basiscompetenties

28 mijn POëziP...mijn POP begrijpt me, kent me, voelt me aan...een toevluchtsoord in tijden......waarop ik volop moet gaan... vaardig, competent, ontwikkelend......maar soms op mijn gezicht......dan grijp ik naar jou, mijn reddingsboei... mentor........ lector....... stagiair de afstand wordt...... GEDICHT...ik vergeet jou soms, maar jij mij ni......ik geef jou een naam... “mijn lievelingspop: TINY”

29 Praktijkluik in detail 29 Ondersteuning o Portfolio Bijhouden hoe je evolueert in je POP

30 Praktijkluik in detail 30 Ondersteuning o Trajectbegeleiding (in stage 1 en 2) Begeleiding van dezelfde praktijklector doorheen het volledige praktijkluik IndividueelCollectief Stage Deel 1Stage Deel 2 Individueel startgesprek over POP InstituutspracticaTerugkomsessie 1 Bijwonen stagelesTerugkomsessieTerugkomsessie 2 Individuele lesbespreking Toonmoment Individueel eindgesprek

31 Praktijkluik in detail 31 o Stage deel 1: Instituutspractica ‘Veilige plek om onveilige dingen te doen?’ 8 sessies van 3u – VHI (gespreid semester) (of 6 van 4u) max. 14 stagiairs duo praktijklectoren micro-teaching opstart POP 4 reeksen (3 in sem 1/ 1 in sem 2 – data op website) Inschrijven reeks: Begin semester via toledo

32 Praktijkluik in detail 32 Taken o Stage 1 en stage 2: Schoolpractica ‘Een onveilige plek om veilige dingen te doen?’ : Observatielessen 10 u -5 opdrachten Stagelessen 20u -Voorbereiden -Geven -Reflecteren Keuze microtaken (in functie van POP) -Bijv vragen stellen Mesotaken Keuze in functie van POP Bijv klasportret Stage Deel 1Stage Deel 2 MicrotakenPer stagedeel 10u observeren 5 opdrachten Microtaken20 (19+1) lesuren voorbereiden, geven en reflecteren per les 20 (19+1) lesuren Voorbereiden, geven en 5 reflecties Keuze microtaken4 taken (per stagedeel) Keuze in functie van POP Bijv vragen stellen Mesotaken4 taken (per stagedeel) Keuze in functie van POP Bijv klasportret

33 Praktijkluik in detail 33 Evaluatie stage 1 en stage 2 o Per stage deel o Formatieve evaluatie o Summatieve evaluatie o Basis: portfolio met POP / gesprekken/ stagementor o Door praktijklector (in samenspraak met de coördinator van de stages van de SLO)

34 Praktijkluik in detail Diversiteitsstage 34 Universiteitsbreed diversiteitsstage o Bijvoorbeeld Buddy project Tutor tweedekansonderwijs ASSistent o Interesse? Infosessie:24 september, 17u, AV01.12 www.kuleuven.be/slo/stage/studenten.htm o Contact voor het BUDDYproject of studieondersteuning eigen regio: nathalie.wolfs@soc.kuleuven.benathalie.wolfs@soc.kuleuven.be voor het tweedekansonderwijs: els.borgonie@wis.kuleuven.beels.borgonie@wis.kuleuven.be voor de overige projecten: freddy.mathyssen@arts.kuleuven.befreddy.mathyssen@arts.kuleuven.be

35 Praktijkluik in detail Diversiteitsstage 35 Diversiteitsstage in de gedragswetenschappen o Wat? Individuele opdrachten -Keuze in functie van POP -Bijv taalbeleid school – co-teaching Groepsopdrachten Onderwerp 1: Iedereen in beeld (Marije Bijnens)(link) link Onderwerp 2: Spreken over leerlingen in klassenraden (Mieke Moermans) Onderwerp 3: Leertrajecten in humane wetenschappen (Ellen Schepers) (Onderwerp 4: Differentiatie in ondersteuning (An Verburgh)) o Praktisch Inschrijven via toledo – tegen 3 oktober Opdracht uitwerken en op school presenteren Evaluatie in portfolio

36 Opleiding: Praktisch 36 Voorbeeld Weekschema – 60 stp in 1 jaar (Italics: moment ligt vast) Semester 1 (30stp)Semester 2 (30 stp) MaandagKeuzevak Praktijkoriëntatie Diversiteitstage DinsdagInstituutspracticaPraktijkoriëntatie WoensdagVakdidactiek GWStage activiteiten DonderdagLeren en onderwijzenStage activiteiten Diversiteitsstage VrijdagStage activiteitenThema’s vakdidactiek ZaterdagStage-activiteiten voorbereiden/afwerken ZondagStage-activiteiten voorbereiden/afwerken 750 studiebelastingsuren (15 weken: 50/week) (20 weken: 38u/week) 750 studiebelastingsuren (15 weken: 50/week) (20 weken: 38u/week)

37 Opleiding: Praktisch 37 Stagerooster o Niet zelf in de hand o Planning

38 Opleiding praktisch Wie wat waar waarom 38 Informatiebronnen o Website SLO: http://ppw.kuleuven.be/home/toekomstige- studenten/opleidingen/slo/index http://ppw.kuleuven.be/home/toekomstige- studenten/opleidingen/slo/index o Stagevademecum voor de student Op website + toledo o Toledo: Eén course alle informatie: O0A10a schoolpractica Andere vragen, problemen, opmerkingen o Eigen praktijklector o Administratieve vragen: Christophe Vandewoude (Christophe.Vandewoude@ppw.kuleuven.be) o Coördinatie stages: An Verburgh (an.verburgh@ppw.kuleuven.be)an.verburgh@ppw.kuleuven.be o Studietrajectvragen: Tine Huygh (tine.huygh@ppw.kuleuven.be) Voor SLO GW

39 Opleiding praktisch Stageplaats zoeken 39 Wanneer? o Tijdig: best voor de start van het academiejaar Welke scholen? o Om het even welke school o Stage 1: SO Hoe o Zorg dat je het stagevademecum hebt doorgenomen. o Raadpleeg de lijst met stagescholen die je op toledo vindt en neem via de gepaste procedure contact op met de stageschool. o Indien de stageschool waar je stage wenst te lopen niet in de lijsten voorkomt, neem je zelf contact op met de school. o Indien stagecoördinator, vraag hem/haar hoe je de vakmentor kan contacteren en hoe de stage wordt georganiseerd in de school o Toon zelf initiatief naar jouw vakmentor, geef aan wat er verwacht wordt vanuit de opleiding.

40 40

41 41

42 Portfolio 42 Een voorbeeld van een student: Stephanie Schelkens Aanpassingen dit jaar: rondleiding in portfolio

43 Portfolio dit jaar 43 Aanpassing toledo -> ook in portfolio systeem Aangepaste werkwijze o Zelf portfolio samenstellen Geen template Wel voorbeeld

44 Portfolio dit jaar Onderdelen Portfolio Basisinformatie over jezelf en je stageschool Je persoonlijke ontwikkelingsplan Stage 1: Documentatiecentrum Stage 2: Documentatiecentrum Stage 3: Documentatiecentrum Pages in het portfolio Afhankelijk van welke stagedelen je opneemt

45 Portfolio dit jaar Onderdelen portfolio Basisinformatie over jezelf en je stageschool o Administratieve informatie over mezelf o Mijn metafoor o Mijn stageschool voor Stage Deel 1 o Mijn planning – Stage Deel 1 o Mijn stageschool voor Stage Deel 2 o Mijn planning – Stage Deel 2 o Mijn stageschool voor de diversiteitsstage o Mijn planning – Diversiteitsstage Page o section

46 Portfolio dit jaar Onderdelen portfolio Je persoonlijke ontwikkelingsplan o Startversie van mijn POP- Stage Deel 1 o Tussentijdse overwegingen Stage Deel 1 o Mijn POP op het einde van Stage Deel 1 o Startversie van mijn POP – Stage Deel 2 o Tussentijdse overwegingen Stage Deel 2 o Mijn POP op het einde van Stage Deel 2 o Startversie van mijn POP – Diversiteitsstage in de GW o Tussentijdse overwegingen Diversiteitsstage in de GW o Mijn POP op het einde van Diversiteitsstage in de GW Tussentijdse overwegingen: optioneel Eind versie Stage Deel 1 en startversie stage Deel 2 kunnen samen worden genomen

47 Portfolio dit jaar Onderdelen portfolio Stage 1: Documentatiecentrum o Mijn taken o Individuele begeleidingsgesprekken o Collectieve sessies Stage 2: Documentatiecentrum o … Stage 3: Documentatiecentrum o … Basisvereiste: ordelijke weergave zodat alles gemakkelijk terug te vinden is

48 Portfolio dit jaar: View Page Bovenaan: opsomming pagina’s Pages Getoonde page Section Eventueel stijl aanpassen

49 Portfolio dit jaar: Uitleg Via toledo: o Met een aantal presentaties o In toledopedia: https://wiki.associatie.kuleuven.be/toledopedia/index.ph p/Portfolio%27s_in_Toledo%2B 2 hands-on sessies (vrijwillig) o Doel: vragen beantwoorden o Voorbereiding: al een paar zaken geprobeerd in het portfolio o Data: 8/10, 19-21u, VHI 01,22 16/10, 14-16u, VHI 01,22 49

50 Extra Informatie 50 Programma: http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/2014/opleidingen/n/SC_50630449.htm#cgs=507134 02&bl=all http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/2014/opleidingen/n/SC_50630449.htm#cgs=507134 02&bl=all Overgangsmaatregelen: http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/programma/progrwijzenovergangsmaatr/ overgangsmaatregelen1415/index http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/programma/progrwijzenovergangsmaatr/ overgangsmaatregelen1415/index Universiteitsbrede diversiteitstage www.kuleuven.be/slo/stage/diversiteitsstage.htm Facultaire website: http://ppw.kuleuven.be/home/toekomstige-studenten/opleidingen/slo/index http://ppw.kuleuven.be/home/toekomstige-studenten/opleidingen/slo/index Toledo |O0A10a| Schoolpractica |O0A10a| Schoolpractica AVL http://www.kuleuven.be/slo/ http://www.kuleuven.be/slo/BrochureSLO_2013.pdf (brochure ‘Hoe word je leraar?’) http://www.kuleuven.be/slo/ http://www.kuleuven.be/slo/BrochureSLO_2013.pdf Bekwaamheidsbewijzen: http://ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen


Download ppt "1 Informatiesessie Specifieke lerarenopleiding Gedragswetenschappen SLO GW SLO GW: Iets voor jou?"

Verwante presentaties


Ads door Google