De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie onderzoeken binnenluchtkwaliteit op VO-scholen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie onderzoeken binnenluchtkwaliteit op VO-scholen."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie onderzoeken binnenluchtkwaliteit op VO-scholen

2 Introductie Projectteam M. Heijnekamp S. van Kleef B. Tuip Projectteam T. Pardoen H. Konings

3 Doelstellingen Strukton Worksphere: Verkrijgen indicatie binnenklimaat VO-scholen bij verschillende ventilatiesystemen: Nadruk op analyse binnenluchtkwaliteit op basis van CO 2 -metingen. Analyseren andere belangrijke invloedsfactoren op binnenluchtkwaliteit als ramen en bezetting.

4 Inhoud presentatie Methodiek -Schoolselectie -Meetprocedure -Uitgangspunten analyse Resultaten -Temperatuur & Vochtigheid metingen -CO 2 metingen Conclusies

5 Methodiek: schoolselectie Schoolbestuur School 15 scholen gekozen uit 21 geïnteresseerden Geselecteerd op variatie in ventilatiesystemen

6 Methodiek: schoolselectie

7 15 scholen 61 leslokalen Verdeling ventilatiesysteem in leslokalen:

8 Methodiek: meetprocedure Algemeen Per school: 4 theorielokalen gemeten + 1 buitenmeting Meetperiode: 2 weken in periode december ‘09 - april ‘10 Meetinterval: 1 minuut Metingen per lokaal: Temperatuur (T) Relatieve Vochtigheid (RV) CO 2 concentratie Logboek, ingevuld door docenten per lesuur: Bezetting Open ramen/deuren

9 Methodiek: analyse Uitgangspunten CO 2 -metingen en logboeken verwerkt op lesuurniveau Bij analyse, per lesuur 2% hoogste waarden weggelaten (98 percentiel). Getoetst volgens richtlijnen ISSO 89, Binnenklimaat in scholen (2008) GGD, Gezondheidkundige toetswaarden voor ventilatie in scholen en kindercentra (2006)

10 ISSO 89 uitgangspunten luchtkwaliteit Bron: ISSO publicatie 89: Binnenklimaat in scholen, 2008 4 kwaliteitsklassen binnenklimaat: A,B,C,D. Omschrijving luchtkwaliteitsniveau per klasse: klasseCO 2 concentratie [ppm] TemperatuurBeschrijving luchtkwaliteit A<80020-22aangenaam, productiviteit bevorderend B<90020-23redelijk aangename C<120019-24redelijk D>1200 24slecht Klasse C voldoet aan Arbo-wet en kan gezien worden als wettelijk minimumniveau voor nieuwbouw (bouwbesluit)

11 GGD-uitgangspunten luchtkwaliteit Ventilatie- klasse CO 2 -gehalte, (98-percentiel) Omschrijving 0. zeer goed< 650 ppm streefniveau Nieuw gebouw ontwerpdoel bij nieuwbouw en renovatie I. goed650 – 800 ppm streefniveau bestaand gebouw overwegen optimalisatie door eenvoudige veranderingen, bijvoorbeeld ventilatiegedrag II. matig800-1000 ppmacceptabel maatregelen zijn wenselijk, vaak in ventilatiegedrag, maar ook door bouwkundige verbeteringen III. onvoldoende1000-1400 ppm Tijdelijk acceptabel zo spoedig mogelijk maatregelen nemen in ventilatiegedrag en zo nodig ook bouwkundige ingrepen IV. slecht>1400 ppmonacceptabelmeteen maatregelen nemen Bron: Gezondheidkundige toetswaarden voor ventilatie in scholen en kindercentra, 2006

12 Resultaten Temperatuur en vochtigheid CO 2 metingen -Voorbeeld van metingen -Totaalanalyse

13 Resultaten: temperatuur en vocht metingen Grenswaarden volgens klasse C, ISSO 89: Temperatuur: min. 19˚C max. 24 ˚C Relatieve vochtigheid: min. 30% max. 70% Definitie klasse C: Wettelijk minimum nieuwbouw Matig verwachtingspatroon kwaliteit binnenklimaat

14 Resultaten: temperatuur en vocht metingen Natuurlijke ventilatieMechanische afvoerMechanische toevoer

15 Resultaten: temperatuur en vocht metingen Bevindingen: -Resultaten sterk afhankelijk van meetperiode (zomer/winter) -Resultaten erg situatieafhankelijk (gebouw+installatie) -Vochtigheid moeilijk te beïnvloeden -Hoge temperaturen in deze periode vaak samengaand met slechte ventilatie

16 Resultaten: CO 2 -metingen Voorbeeldmeting: 1 week, 4 leslokalen en 1 buitenmeting

17 Resultaten: CO 2 -metingen Voorbeeldmeting: dagverloop, 4 leslokalen, 1 buitenmeting

18 Resultaten: maximale CO 2 -concentraties Lokalen gesorteerd op ventilatiesysteem: 19 lokalen, natuurlijk geventileerd 17 lokalen, mechanische afzuiging 25 lokalen, Mechanische luchttoevoer

19 Resultaten: CO 2 tijdens gebruiksperioden Lokalen gesorteerd op ventilatiesysteem: 19 lokalen, natuurlijk geventileerd 17 lokalen, mechanische afzuiging 25 lokalen, Mechanische luchttoevoer Leswisseling niet gefilterd uit analyse waardoor resultaat positiever beeld geeft dan werkelijke situatie…

20 Resultaten: CO 2, invloed open ramen CO 2 stijging per lesuurMax. CO 2 concentratie per lesuur

21 Resultaten: CO 2, invloed bezetting Maximale CO 2 concentratie uitgezet tegen m² vloeroppervlak per persoon

22 Conclusies Temperatuur en vocht -Minimale temperatuur en vochtigheidsgrenzen (volgens ISSO 89) in meeste lokalen overschreden. -Droogte veroorzaakt door lage buitentemperatuur tijdens meetperiode en afwezigheid bevochtigingsinstallaties. -Temperatuuroverschrijdingen erg situatieafhankelijk

23 Conclusies CO 2 metingen -Positieve invloed mechanische ventilatiesystemen duidelijk zichtbaar. 1 Goed:<800ppm, ² Onacceptabel: >1400ppm. VentilatiesysteemMaximale concentraties% van gebruikstijd Goed 1 Onacceptabel²Goed 1 Onacceptabel² Natuurlijke0%100%17%51% Mech. afvoer18%47%42%20% Mech. toevoer8%44%55%12% -Open ramen verbeteren situatie vooral bij mechanische afzuiging. Bij natuurlijke ventilatie effect ook zichtbaar maar beperkt -Minder studenten per m² kan luchtkwaliteit aanzienlijk verbeteren


Download ppt "Presentatie onderzoeken binnenluchtkwaliteit op VO-scholen."

Verwante presentaties


Ads door Google