De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jezus Hoe moet mijn kerk zich tot Jezus verhouden? Wie is Jezus voor mij? Kwaliteiten Heeft mijn kerk goede eigen- schappen? Wat doe ik volgens Jezus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jezus Hoe moet mijn kerk zich tot Jezus verhouden? Wie is Jezus voor mij? Kwaliteiten Heeft mijn kerk goede eigen- schappen? Wat doe ik volgens Jezus."— Transcript van de presentatie:

1

2 Jezus Hoe moet mijn kerk zich tot Jezus verhouden? Wie is Jezus voor mij? Kwaliteiten Heeft mijn kerk goede eigen- schappen? Wat doe ik volgens Jezus goed? De Strijd Hoe bestrijdt mijn kerk Satan? Hoe tracht de vijand mij weg te drijven van Jezus? Advies Hoe is Jezus’ advies toepasbaar op mijn kerk? Op welke manier is dat advies op mij van toepassing? De belofte De Geest belooft iets aan mijn kerk. Heb ik een oor om te horen (en te geloven) wat de Geest heeft beloofd? Laten wij de brieven van Jezus aan de zeven gemeenten bestuderen in de context van de Strijd. Jezus introduceert Zichzelf aan elke kerk op een andere manier. Wij zullen de eigenschappen van elke gemeente bestuderen, hoe zij bij de Strijd betrokken werden en welk advies en beloften zij ontvingen. De boodschappen aan de kerken zijn ook voor ons en onze kerken.

3 “En u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden.” (Openbaring 2:3) Jezus Hij wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaren en de zeven sterren in Zijn rechter- hand. Christus zorgt, leidt en kijk om naar u. Kwaliteiten U werkt hard, u bent geduldig en u hekelt afvalligheid. De Strijd U hebt uw eerste liefde verlaten. U bent geneigd te vergeten hoe God u in het verleden heeft geleid; U hebt uw relatie met Hem herzien. Advies Bekeer u en doe uw eerste werken. De Belofte U zult eten van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Hoe kan ik deze boodschap op mijn leven toepassen?

4 “Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.” Openbaring 2:11) Jezus Eerste en de Laatste, Die dood is geweest en weer levend is geworden. Kwaliteiten U bent geestelijk rijk. De Strijd U lijdt onder lastering en verdrukking. Satan wordt toegestaan om de gelovigen te beproeven en hen zelfs soms te doden. Advies Wees niet bevreesd. Wees trouw tot in de dood, en u zult beloond worden. De Belofte U zult geen schade toegebracht worden door de tweede dood.. Hoe kan ik deze boodschap op mijn leven toepassen?

5 “Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond.” (Openbaring 2:16) Jezus Hij heeft een tweesnijdend zwaard. Hij is de rechter wiens uitspraak niet is te herzien. Kwaliteiten U houdt vast aan mijn Naam. U hebt uw geloof in mijn niet verloochend. De Strijd U lijdt onder vervolging en afvalligheid (de leer van Bileam en de Nikolaïeten). Advies Bekeer u. De belofte U zult door God worden gevoed. Hij zal u een nieuwe naam geven, geschreven op een witte steen. Hoe kan ik deze boodschap op mijn leven toepassen?

6 “Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste.” (Openbaring 2:19) Jezus De Zoon van God, Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Hij is vol van glorie. Kwaliteiten U hebt liefde, geloof, dienstbaarheid, geduld en vele werken. Bent u deel van het getrouwe overblijfsel? De Strijd Strijd u tegen de alom verspreidde afvalligheid (Izebel) die vermomd is als valse liefde en geloof? Bent u getrouw aan God? Advies Bent u een afvallige? Als u dat bent, bekeert u. Indien u tot het Overblijfsel behoort zit u goed. Als u getrouw bent, blijft getrouw aan het licht dat u hebt ontvangen. De belofte U zult heersen over de natiën en u zult de Morgen- ster ontvangen. [Jezus is de Morgenster (Openbaring 22:16)] Hoe kan ik deze boodschap op mijn leven toepassen?

7 “Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn.” (Openbaring 3:4) Jezus Hij heeft de 7 Geesten en de 7 Sterren. Jezus leidt uw leven door de Heilige Geest. Kwaliteiten Bent u een van de waardige mensen die moreel niet corrupt is geworden? De Strijd Zij uw werken onvolmaakt? Sterft uw geloof af? Advies Bekeer u en hou vast aan wat u hebt ontvangen. De belofte U zult witte klederen ontvangen. Uw naam zal niet worden uitgewist uit het Boek des Levens. Jezus zal uw naam belijden voor God en de engelen. Hoe kan ik deze boodschap op mijn leven toepassen?

8 “Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.” (Openbaring 3:11) Jezus Heilig en Waar. Hij heeft de sleutel van David. Hij heerst over de Kerk en mijn leven. Kwaliteiten U hebt het Woord bewaard, en u hebt de naam van Jezus niet verloochend. De Strijd U zult problemen hebben met de “synagoge van Satan”. Ondanks al die problemen zult u de Strijd winnen. Advies Wacht op Zijn komst. Bewaar wat u hebt. De belofte U zult Gods karakter hebben. U zult een belangrijke en eeuwige plaats hebben bij Zijn verschijning. Hoe kan ik deze boodschap op mijn leven toepassen?

9 “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.” (Openbaring 3:20) Jezus De Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping. Kwaliteiten – Geen in deze boodschap. – De Strijd Leeft u in geestelijke lauwheid en trots? Advies Koop goud, witte klederen en ogenzalf. Wees ijverig en bekeer u. Open de deur voor Jezus. De belofte U zult met Jezus zitten op Zijn troon. Hoe kan ik deze boodschap op mijn leven toepassen?

10 “Christus is in het midden van de zeven gouden kandelaren, lopend van kerk tot kerk, van samenkomst tot samenkomst, van hart tot hart. Hij Die Israël in stand houdt sluimert noch slaapt. Indien de kandelaren aan de zorg van mensen zouden worden overgelaten, hoe vaak zou het licht niet flikkeren en uit gaan! Maar God heeft Zijn kerk niet in handen van mensen gegeven. Christus, Degene Die Zijn leven voor de wereld heeft gegeven, opdat allen die in Hem geloven, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben, is de Wachter over het huis. Hij is de Bewaarder, getrouw en waarachtig, over de tempelhoven van de Heer.” E.G.White. (Lift Him Up, 31 oktober)


Download ppt "Jezus Hoe moet mijn kerk zich tot Jezus verhouden? Wie is Jezus voor mij? Kwaliteiten Heeft mijn kerk goede eigen- schappen? Wat doe ik volgens Jezus."

Verwante presentaties


Ads door Google