De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DANIEL STOK, PA KINDERGENEESKUNDE MCH WESTEINDE Physician Assistant praktijkgericht onderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DANIEL STOK, PA KINDERGENEESKUNDE MCH WESTEINDE Physician Assistant praktijkgericht onderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 DANIEL STOK, PA KINDERGENEESKUNDE MCH WESTEINDE Physician Assistant praktijkgericht onderzoek

2 Physician assistant? Nurse practitioner? Verpleegkundig specialist? Praktijkondersteuner?

3 Oorsprong physician assistant Oorsprong in Amerika jaren ’60 Jaren ‘90 taakherschikking Nederland Wet BIG (1993) Advies Raad voor de volksgezondheid en zorg aan minister van VWS (2002) 2004 Eerste afgestudeerde PA’s 2007 Beroepsprofiel Experimenteerartikel 36A wet BIG (2012)

4 Wettelijke bepaling taakherschikking Kern wettelijk regeling taakherschikking De PA wordt zelfstandig bevoegd tot het stellen van de diagnose, de indicatie en de uitvoering van de behandeling voor zover dat bij de overgedragen taken hoort.

5 Opzet opleiding Duale opleiding Curriculum gebaseerd op het CanMEDS model 2.5 jaar, met uitloop tot 3 jaar  8 onderwijsperiodes van elk 10 weken Werkplekleren (EPA’s) Afstuderen  Masterproef  Masterthese

6 Onderwijsperiodes Blok 1Blok 2Blok 3Blok 4 De eerste stapPatiënt met inwendige aandoeningen Patiënt met chirurgische aandoeningen Patiënt met acute aandoeningen Blok 5Blok 6Blok 7Blok 8 Patiënt met chronische ziekte Psychiatrische en neurologische patiënt Oudere patiëntVrouw en kind

7 Werkplekleren Centraal staan de Entrustable Professional Activities (EPA’s).  Visite lopen  Oudergesprek  Follow-up  Opvang/reanimatie  Vochtbeleid, voedingsbeleid en medicatiebeleid  Verslaglegging  Technische handelingen

8 Hoe vertaald zich dat in de praktijk Continuïteit en kwaliteit van zorg Kerntaken: Functie zaalarts Inwerken nieuwe arts-assistenten Onderwijs Contact werkvloer Onderzoek

9 Praktijkgericht onderzoek, een voorbeeld uit de praktijk Praktisch probleem Vinden van een oplossing door toetsen van een theorie Uitkomsten direct toepasbaar in de praktijk Wetenschappelijke betrouwbaarheid Professionalisering en verhogen kwaliteit van zorg

10 Inleiding onderzoek aanzet onderzoek Tijdens literatuur onderzoek, weinig onderzoek gedaan aangaande dit onderwerp en lastig om hieruit betrouwbare conclusies te trekken en te extrapoleren naar de situatie in ons ziekenhuis. Binnen de Haagse regio weinig uniformiteit en beide werkwijzen worden gehanteerd.

11 Inleiding onderzoek primaire vraagstelling Verschilt het aantal dagen dat een infuus in situ blijft bij een continue infuus en intermitterend flushen bij een aterme neonaat met verdenking infectie of neonatale sepsis met alleen antibioticatherapie

12 Inleiding onderzoek secundaire vraagstelling 1. Welke methode geeft minder complicaties? 2. Welke methode heeft hogere kosten betreft materiaal kosten en verpleegkundige zorg? 3. Op welk tijdstip binnen de behandeling vindt er een wisseling a.g.v. het sneuvelen v/h infuus plaats?

13 Methode dataverzameling Meetinstrument: gestandaardiseerde vragenlijst Kostenbaten analyse Sample size van 92 neonaten voor een confidence level van 95% en een confidence interval van 4 %. Goedkeuring METC-ZWH

14 Conclusie Intermitterend flushen leidt niet significant tot langer behoud van het eerste perifere infuus in vergelijking met continue infusie Er worden in de totale duur van de antibiotica minder infusen geprikt in de intermitterend flushen groep. Er treden significant minder complicaties op Lagere materiaalkosten en kortere verpleegkundige tijdsinvestering bij intermitterend flushen.

15 Conclusie overlevingscurve eerste infuus

16 Conclusie verdeling complicaties Complication Cohort 1: continuous infusion n=48 n (%) Cohort 2: intermittent flushing n=50 n (%) No complication27 (56)39 (78) Infiltration13 (27)4 (8) Phlebitis4 (8)0 (0) Occlusion3 (6) Loss of function due to manipulation 1 (2)4 (8)


Download ppt "DANIEL STOK, PA KINDERGENEESKUNDE MCH WESTEINDE Physician Assistant praktijkgericht onderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google