De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Even voorstellen Op de maandag, dinsdag en woensdag staat Juf Femke voor de klas. Op de donderdag en vrijdag staat Juf Hilde voor de klas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Even voorstellen Op de maandag, dinsdag en woensdag staat Juf Femke voor de klas. Op de donderdag en vrijdag staat Juf Hilde voor de klas."— Transcript van de presentatie:

1

2 Even voorstellen Op de maandag, dinsdag en woensdag staat Juf Femke voor de klas. Op de donderdag en vrijdag staat Juf Hilde voor de klas.

3 Waar gaan we het vanavond over hebben. PBS IGDI-model (interactief gedifferentieerd direct instructie model) De boom (visie van school) Zelfstandig werkkaart Alle vakken die we geven in groep 4 CITO LVS Protocollen Praktische informatie Ouderhulp Vragen.

4 IGDI Model Fase 1. Terugblik Fase 2. Oriëntatie Fase 3. Uitleg Fase 4. Begeleide (in)oefening(denken-delen- uitwisselen) *Service rondje Fase 5. Zelfstandige verwerking * extra verwerkingsstof aan goed presterende leerlingen * Verlengde instructie aan de zwak presterende leerlingen *Service rondje Fase 6. Evaluatie/feedback

5

6 Zelfstandig werkkaart Wat kunnen ze maken als ze klaar zijn met hun werk Kaart is op hun eigen niveau gericht Alle vakken komen aan bod Doormiddel van aftekenen wordt het werk beoordeeld

7 Zijn er al vragen?

8 Methodes van groep 4 Taal in Beeld 2 Spelling in Beeld 2 Speurneus/Lezen in Beeld Rekenen Wizwijs Lekker lezen Schrijven in de basisschool

9 Taal in Beeld 2 Woordenschat Taal in beeld besteedt veel aandacht aan woordenschat. Kinderen zijn nadrukkelijk bezig met het leren van dagelijkse woorden en woordenschatstrategieën. Kinderen hebben woordenschatstrategieën nodig om de betekenis van woorden te achterhalen en beter te onthouden. Spreken / luisteren Effectief spreken en luisteren. Taal in beeld leert kinderen de beste strategieën. De methode maakt onderscheid tussen spreken, luisteren en een gesprek voeren. In interactieve lessen oefenen kinderen de vaardigheden die ze nodig hebben. Schrijven (stellen) Schrijven is een proces. Taal in beeld leert kinderen de schrijfstrategieën die daarbij nodig zijn. Leerlingen gaan praktisch aan de slag met vaardigheden voor, tijdens en na het schrijven. Zo leert elk kind goede teksten schrijven. Taalbeschouwing

10 `Spelling in beeld 2 Klankwoorden: schrijven zoals je het woord hoort Regelwoorden: het toepassen van spellingregels De regelstrategie leert kinderen regels toe te passen om woorden goed te schrijven. Een voorbeeld is de verlengingsregel. Want waarom schrijf je het woord hond met een d aan het eind? Je kunt het horen door het woord langer te maken (honden). Weetwoorden: het inprenten van woorden Bijvoorbeeld: ei/ij

11 Lezen in beeld Lezen in beeld is een methode voor strategisch leesonderwijs. De methode leert kinderen leesstrategieën toe te passen, zodat ze alles kunnen lezen wat ze willen. Lezen in beeld werkt met zes krachtige leesstrategieën om teksten aan te pakken. Zes strategieën, zes sleutels Zes krachtige leesstrategieën vormen de basis van de leerstof. Maar voor kinderen is het werken met strategieën vaak lastig. Daarom vertaalt Lezen in beeld de leerstof in zes sleutels. Met deze zes sleutels kunnen leerlingen elke tekst openen. De sleutels van Lezen in beeld: Verken de tekst. Lees de tekst. Denk vooruit bij het lezen. Controleer of je begrijpt wat er staat. Bepaal de bedoeling van de schrijver. Verwerk de informatie uit de tekst. Kijk terug. Trek conclusies.

12 Rekenen Voor rekenen hebben we op school de methode Wizwijs Dit jaar gaan we leren: Springen op de getallenlijn tot 1000 Erbij en eraf automatiseren t/m de 20 Erbij en eraf t/m de 100 (oriëntatie tot 1000) De tafels van 1,2,3,4,5,6 en 10 en delen De analoge klok en de digitale klok Geld rekenen De helft en het dubbele Meetkunde Elke dag besteden we ook 10 min aan hoofdrekenen.

13 Zijn hier vragen over?

14 Schrijven De kinderen krijgen in groep 4 een Vulpen van school. We hebben meerdere vulpennen zodat een kind kan uitproberen welke vulpen het beste bij hem/haar past (na de herfstvakantie). Kinderen die heel veel moeite hebben met het netjes schrijven met een vulpen mogen andere pennen gaan uitproberen. We oefenen met het aan elkaar schrijven. Daarna gaan we de hoofdletters leren en oefenen.

15 Lekker Lezen Deze methode werkt met 3 niveau’s. Niveau 1 krijgt 2 keer per week instructie. Niveau 2 krijgt 1 keer per week instructie. Niveau 3 gaat zelfstandig aan de slag. We gaan uit van 4 lessen van 30 min. per week. We starten Lekker lezen altijd met 5 min. Woordrijtjes lezen.

16 Overige vakken Leefstijl / levensbeschouwing / 7ZZ regels Natuur (mec en huisje,boompje, beestje) Geschiedenis (Bij de tijd) Gym (op donderdag samen met groep 3; 30 min. spelles en 30 min. BIOS les) Verkeer Handenarbeid en Tekenen Muziek en Drama

17 Zijn hier vragen over?

18 Voor het maken van de groepsplannen maken we eerst een groepsoverzicht met daarin de gegevens van de Cito-toetsen en kindkenmerken. Van daaruit worden de kinderen verdeeld over 3 arrangementen:Verdiept arrangement, basis arrangement en intensief arrangement. Dit gaat allemaal in samenspraak met de Ib-er. Groepsplannen

19 CITO LVS De vakken die we net besproken hebben worden ook getoetst met de toetsen van het CITO LVS. Dit is een volgsysteem waarmee kinderen gevolgd worden van groep 1 t/m 8. Deze vakken worden getoetst in groep 3 t/m 8 januari – Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen, Avi, DMT,woordenschat en de Leestempo toets Juni – Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen, Avi, DMT, woordenschat en de Leestempo toets

20 Deze resultaten staan op het rapport. Tijdens de rapport gesprekken in februari worden deze besproken. In juni kun je altijd vragen naar de resultaten. I = Goed II = Ruim voldoende III = Voldoende IV = Onvoldoende V = Zwak CITO LVS

21 Op school hebben we de volgende protocollen: Pest protocol Dyslexie protocol Hoogbegaafdheid Luizen protocol Protocollen

22 Zijn hier vragen over?

23 Praktische zaken Namen op spullen: Jassen, tassen, bekers enz. zorgt ervoor dat deze spullen niet zo snel zoek raken. In groep 4 krijgen de kinderen geen huiswerk maar het is wel goed om thuis te oefenen met lezen en het snel uitrekenen van sommen tot de 20 en de tafels van 1 t/m 6 en 10 Verjaardagen worden ‘s morgens om 10:00u gevierd.

24 Praktische zaken Om 12.00 of om 15.30 mag je altijd even binnenkomen om te kijken, voor vragen enz. Oudergesprekken zijn in november / februari en in juni/juli op aanvraag van ouders of leerkracht. Kinderen krijgen in januari en juni een rapport.

25 Zijn hier vragen over?

26 2 kam-ouders en 1 reserve 2 contact-ouders Hulp tuinonderhoud

27

28 Bedankt voor uw tijd. Een prettige avond!


Download ppt "Even voorstellen Op de maandag, dinsdag en woensdag staat Juf Femke voor de klas. Op de donderdag en vrijdag staat Juf Hilde voor de klas."

Verwante presentaties


Ads door Google