De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 4"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 4
Hoe, wat , wanneer en wat er verder zo besproken kan worden…...

2 Programma Welkom Hoe zit de organisatie van de week in elkaar?
Leerstof van dit schooljaar in vogelvlucht Pedagogisch klimaat Ouderhulp Punten van aandacht Vragen en opmerkingen Bekijken van het materiaal

3 Hoe zit de organisatie van de week in elkaar?
Ofwel…... Wat doen we de hele week en wie staat er voor de groep

4 Twee juffen Maandag en dinsdag Juf Conny .
Woensdag, donderdag en vrijdag juf Yvonne.

5 Het ochtendprogramma Trefwoord Rekenen Taal Lezen Spelling
Engels de hele dag mogelijk.

6 Werken vanuit de methode
Zelfstandig aan taken werken Veel afwisseling tussen klassikale instructie en individuele begeleiding

7 Het middagprogramma Schrijven op donderdag en vrijdag
Spelling op maandag Thematisch werken op de maandag donderdag en vrijdag Handvaardigheid en muziek zijn onderdeel van thematisch werken Gym op dinsdag

8 Wat gaan we dit schooljaar allemaal leren? Een beknopte samenvatting

9 REKENEN met Wizwijs Methode is gebaseerd op de handelingstheorie:
Dus van handelend naar abstract niveau Leerjaar bestaat uit 9 blokken. Per blok: 3 weken werken aan basisstof 1 week werken aan herhalings- of verrijkingsstof

10 Rekenen in groep 4 Wij gaan werken aan: Getalverkenning tot 100
Optellen en aftrekken tot 100 Vermeningvuldigen met de tafels van: 2, 3, 4, 5 en 10 Meten (incl. tijd en geld) Meetkunde (ontwikkelen van een speciale taal voor vormen) ruimtelijk voorstellingsvermogen.

11 Opbouw van een rekenles
Instructie en klassikale activiteiten Samen of alleen werken in het werkboek Antwoorden nabespreken Verder oefenen in het oefenboek. Dit kan op drie niveau’s

12 Toetsen Na 15 lessen volgt er een toets.
Vervolgens wordt er 5 dagen gewerkt met herhalings- of verdiepingsstof. De leerkracht kan beslissen om de leerlingen een herhalingstoets te laten maken. Twee keer per jaar CITO toets

13 TAAL EN SPELLING Methode Taalverhaal nu

14 Jaarplanning Taal en Spelling

15 Toetsen Na vier weken volgt een toetsweek.
Na de signaleringstoets een aantal lessen met extra uitleg,herhaling of verrijking. Er wordt afgesloten met een controletoets. Cito leesbegrip twee keer per jaar Cito taalschaal een keer per jaar. Cito spelling twee keer per jaar

16 We werken met: De methodestartpagina.
Werken in werkboeken en schriften. Oefensoftware Kopieerbladen Differentiatie op naar niveau en tempo.

17 Taal : de inhoud Leesbegrip Woord en zinsbouw Teksten schrijven
Luisteren spreken Woordenschat zowel in combinatie met Leesbegrip als luisteren en spreken.

18 Goed leren spellen door een van de volgende strategieën:
Luister woorden : bijv. straat Regelwoorden: bijv. paard Ook zo woorden: bijv. peer, beer, Onthoudwoorden: bijv. reis pijl

19 Lezen : Leeskilometers !!!!
Leesindeling in het begin van dit schooljaar: M3/E3 M4 E4 Dagelijks wordt een half uur gelezen.

20 Oefenvormen Lezen in de bieb boeken op eigen niveau.
Lezen bij leerkracht of Duo lezen Computer programma’s Mini informatie

21 Leestoetsen Cito toetsen voor lezen op tempo ( 3 per jaar)
AVI toets bij D of E score op de 3 minuut toets.

22 Engels Op de maandag, donderdag en vrijdag wordt er met name in de middag Engels gegeven. Deze lessen zullen zoveel mogelijk te maken hebben met de thema’s waar op dat moment aan gewerkt wordt. Woensdag is de Engelse dag op school.

23 Schrijven Methode Pennenstreken

24 Inhoud Verder oefenen lettercombinaties Hoofdletters
Met vulpen schrijven ( na de herfstvakantie) Hoger tempo, kleiner schrijven maar nog wel het hele jaar met steunlijnen

25 Wereldverkenning IPC thema’s : Heel het schooljaar wordt nu gevuld
met zes thema’s. Hierbij wordt vaak informatie en materiaal van thuis gevraagd. Voor de afsluiting worden ouders vaak uitgenodigd.

26 Gymnastiek Een keer per week maar dan wel een lange les.
Afwisselend spellessen en bewegingsvormen

27 Bij mooi weer ook naar buiten!

28 Pedagogisch klimaat Samen vormen we een gezellige klas waarin we werken, leren en spelen!

29 Omgangsprotocol Opgesteld samen met de kinderen
Wordt regelmatig besproken

30 Coöperatief leren Verschillende werkvormen die het samenwerken bevorderen. Even een voorbeeldje : ZOEK DE VALSE : 1.Juf Yvonne + Juf Conny > 100 2.Juf Conny - Juf Yvonne = 5 3.Juf Yvonne + Juf Conny < 100 4.Juf Conny + Juf Yvonne = 105

31 Zelfstandig werken Wordt in groep 4 zo opgebouwd dat het dagelijks op het dagrooster staat Kinderen maken niet allemaal hetzelfde werk en hebben meer keuze in volgorde van werken Eerst moet, dan mag werk Leerkracht heeft handen vrij voor veel individuele begeleiding

32 Ouderhulp … ja graag! Bij festiviteiten Intensieve thema activiteiten
Vervoeren en begeleiden bij uitjes Meelopen naar de gym (alleen ophalen) Leeshulp ??

33 Nog wat losse puntjes... Studenten die stage lopen
Gymtassen en gymspullen Inleveren van de rapporten ( 2 keer per jaar) Website en Facebook

34 Vragen en opmerkingen Vragenrondje

35


Download ppt "Informatieavond groep 4"

Verwante presentaties


Ads door Google