De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwerpen van deze avond Voorstellen ! Praktische zaken Werken in de klas Kennismakingsgesprekken en spreekuur Sociaal-emotionele ontwikkeling Coöperatief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwerpen van deze avond Voorstellen ! Praktische zaken Werken in de klas Kennismakingsgesprekken en spreekuur Sociaal-emotionele ontwikkeling Coöperatief."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwerpen van deze avond Voorstellen ! Praktische zaken Werken in de klas Kennismakingsgesprekken en spreekuur Sociaal-emotionele ontwikkeling Coöperatief leren LVS en toetsen Wat gaan de kinderen dit jaar leren? en wat gaat er nog meer gebeuren…….?

2 Wie zijn wij? Dinsdag t/m vrijdag: meester Jos Mulleman. Maandag: juf Anita. Vrijdagmiddag is juf Maaike in de groep. Emailadres: jmulleman@mariaschoolulft.nl

3 Praktische zaken maandag en donderdag gym – fietsrooster - 8.15 uur Geen ouderhulp dan geen gym Rooster kennismakingsgesprekken + Email-adressen Website Mariaschool – informatiepagina groep 6B Inloop: maandag-dinsdag-donderdag en vrijdag Woensdag geen inloop. De kinderen kunnen dan ook de weektaak maken.

4 Werken in de klas Werken in tafelgroepen of in 2-tallen. Regelmatig wisselen - 6 groepen. Regels voor zelfstandig werken en voor samenwerken Schoolspullen van school, liever niet van thuis Geen vulpennen meer! Werk niet af – na school afmaken evt. naar huis bellen. Veel kinderen gaan naar het toilet !!!!!

5 Kennismakingsgesprekken en spreekuur Rooster kennismakingsgesprekken. 15minuten. Alle gesprekken voor herftsvakantie. Elke 2 maanden dinsdag van de maand: spreekuur. Zo nodig: gesprek op afspraak!!!!

6 Sociaal-emotionele ontwikkeling Kinderen moeten zich prettig voelen in de klas. Voor de herfstvakantie: sociogram van de Kanjertraining. Contact met ouders bij uitval. Kom naar de leerkracht als u signalen ziet van pestgedrag.

7 Coöperatief leren Leren van en met elkaar door allerlei vormen van samenwerking. Iedere groep genummerd + iedere leerling een nummer. Routines: stopteken –stemvolumes – oogmaatje-schoudermaatje. Speciale werkvormen: tweetal coach – “zoek de valse “ “zoek iemand die”.

8 kanjertraining Doel: een goede sfeer in de groep. Positieve relaties tussen leerlingen en leerkracht. 2x per week kanjerkring. Vertrouwensoefeningen en rollenspelen (plankvallen) Witte-rode-zwarte-gele pet. Team Mariaschool is gecertificeerd. Met de leerlingen sancties afgesproken bij overtreden van de regels.

9 LVS en toetsen Januari en juni: LVS-toetsen Methode onafhankelijk. Geeft goed inzicht in de cognitieve ontwikkeling van de leerling. Werken met groepsplannen.

10 groepsplan Welke leerling heeft wat nodig om vooruit te komen? Extra instructie – verlengde instructie – geen instructie? Meer uitdaging? Wanneer en wat is er voor nodig? Individueel handelingsplan ouders, leerkracht en leerling

11 Wat gaan de kinderen dit jaar leren? Rekenen: nieuwe methode! – Wereld in getallen – Elke rekenles: hoofdrekenen + 1 les uit blauwe deel + rekentaak uit rode deel – 3 niveaus: *-**-*** – Bijwerkboek + pluswerkboek – Bijhouden van rekenvaardigheden: tafels – In groep 6: cijferen, breuken, kommagetallen

12 lezen Technisch lezen: Klasselezen: – Voorlezen door de juf – Oefenen op tempo door de hele klas – Stillezen – duolezen – oefenen met de juf – Afsluiting door leerling: iets vertellen over boek of voorlezen Boekpresentaties – presentatie van een zelf gekozen boek

13 Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Teksten over actuele onderwerpen A-B-teksten 3 niveaus – Zelfstandig werken – Begeleid inoefenen – instructiegroep

14 En wat gaat er nog meer gebeuren? Dagelijks jeugdjournaal kijken Cultuur: zingen / muziek Kinderboekenweek Kerstmusical als onderdeel van de kerstviering op school

15 Wat krijgen ze nog meer? Taal - rekenen - weektaak - spelling Biologie - geschiedenis - aardrijkskunde Nieuwsbegrip - lezen - handvaardigheid Techniek - gym - werkstuk - blits Schrijven - tekenen - verkeer - zingen Engels??????


Download ppt "Onderwerpen van deze avond Voorstellen ! Praktische zaken Werken in de klas Kennismakingsgesprekken en spreekuur Sociaal-emotionele ontwikkeling Coöperatief."

Verwante presentaties


Ads door Google