De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paasviering 2016 CBS Op de Zandtange. Aansteken van de paaskaars Gebed.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paasviering 2016 CBS Op de Zandtange. Aansteken van de paaskaars Gebed."— Transcript van de presentatie:

1 Paasviering 2016 CBS Op de Zandtange

2 Aansteken van de paaskaars Gebed

3 We zingen lied 178: 1, 2 en 4 Jezus om uw lijden groot, om uw leven en uw dood, die volbrengen ‘t recht van God, Kyrie eleison.

4 Lied 178: 1, 2 en 4 Heer, om uw zachtmoedigheid, Vorst die op een ezel rijdt en om Sions onwil schreit, Kyrie eleison.

5 Lied 178: 1, 2 en 4 Om het brood, Heer, dat Gij breekt, om de beker die Gij reikt, om de woorden die Gij spreekt, Kyrie eleison.

6 De kinderen van groep 1 en 2 zingen: Hosanna, hosanna! Hosanna, hosanna! We maken een rij. Hosanna, hosanna! Want de Koning komt voorbij. Gezegend is Hij, Die komt in de naam, Die komt in de naam van de Heer. Hosanna, hosanna! Hij rijdt door het land. Hosanna, hosanna! Neem een palmtak in je hand.

7 Gezegend is Hij, Die komt in de naam, Die komt in de naam van de Heer. Hosanna, hosanna! De vijand opzij! Hosanna, hosanna! En dan eindelijk weer vrij. Gezegend is Hij, Die komt in de naam, Die komt in de naam van de Heer. Hosanna, hosanna! Maar zie je het niet? Hosanna, hosanna! Onze Koning heeft verdriet!

8

9 Gedicht door de kinderen van groep 4. In de tuinen van Gethsemané neemt Jezus drie discipelen mee. Hij zegt: “Blijf wakker, ‘t duurt niet lang. Ik wil nu bidden, ik ben bang.“

10 Maar de discipelen zijn zo moe, hun ogen vallen al gauw toe. Jezus is dan alleen en stil zegt Hij: “Vader, doe wat U wilt.” Als de discipelen met Hem gaan komt de verrader er al aan. Judas geeft Hem gemeen een kus: “Dit is de Heer, dit is hem dus.”

11 We zingen lied 182:1 Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood. Gij hebt U voor ons gegeven, Gij neemt op U angst en nood. Gij moet sterven aan uw lijden, om ons leven te bevrijden. Duizend, duizendmaal, o Heer, Zij U daarvoor dank en eer.

12 De kinderen van groep 5 en 6 vertellen het verhaal “Geroepen om op te staan”.

13

14 We zingen het lied: Kom kind’ren laat ons zingen Kom kind’ren, laat ons zingen. De grote dag breekt aan. Het is de dag van Pasen: De Heer is opgestaan! De vrouwen op paasmorgen zijn naar het graf gegaan. Maar zie, het graf is open: De Heer is opgestaan!

15 Nu breekt er voor de mensen, een heel nieuw leven aan. Ook onze stemmen juichen: “De Heer is opgestaan”!

16 Gedicht door de kinderen van groep 3.

17 Een engel zei: “Hij is hier niet, wees blij, maak je geen zorgen. Het graf is leeg, dus zing een lied Op deze paasfeestmorgen.” Ja, Here God, wij loven U omdat U ons liet weten, dat Jezus leeft, heel dicht bij U en ons nooit zal vergeten.

18 We zingen het lied: Daar juicht een toon Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan!

19 Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon die sterke Held. Hij steeg uit ‘t graf, door eigen kracht, want Hij is God bekleed met macht.

20 Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door Zijn dood bereid. Een leven in Zijn heerlijkheid.

21 Bijdrage door de leerlingen van groep 7 en 8.

22 We zingen samen het lied: Hij is machtig! Hij is machtig, Hij is krachtig, Hij is prachtig en waarachtig, Hij is machtig, Jezus de Heer. Hij is machtig, Hij is krachtig, Hij is prachtig en waarachtig, Hij is machtig, Jezus de Heer.

23 Meisjes: Jongens: Alle macht, In de hemel, En op aarde, Is Hem gegeven!

24 Hij is machtig, Hij is krachtig, Hij is prachtig en waarachtig, Hij is machtig, Jezus de Heer. Hij is machtig, Hij is krachtig, Hij is prachtig en waarachtig, Hij is machtig, Jezus de Heer.

25 Meisjes: Jongens: En geen ding, Is onmogelijk, Voor degene, Die Hem gelooft, Die Hem gelooft!

26 Hij is machtig, Hij is krachtig, Hij is prachtig en waarachtig, Hij is machtig, Jezus de Heer. Hij is machtig, Hij is krachtig, Hij is prachtig en waarachtig, Hij is machtig, Jezus de Heer.

27

28 Dankgebed door de kinderen van groep 7/8.

29 We zingen samen het lied: U zij de glorie! U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen daald’ een engel af, heeft de steen genomen, van ‘t verwonnen graf.

30 U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Ziet hem verschijnen, Jezus onze Heer! Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer. Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind en zegt telkenkere: “Christus overwint!”

31 U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en dood.

32 U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

33 . Fijne paasdagen!


Download ppt "Paasviering 2016 CBS Op de Zandtange. Aansteken van de paaskaars Gebed."

Verwante presentaties


Ads door Google