De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geeft de MDRD formule een betere benadering van de glomerulaire filtratiesnelheid dan de formule van Cockcroft-Gault? Rikkert Jonkheijm AIOS Erasmus MC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geeft de MDRD formule een betere benadering van de glomerulaire filtratiesnelheid dan de formule van Cockcroft-Gault? Rikkert Jonkheijm AIOS Erasmus MC."— Transcript van de presentatie:

1 Geeft de MDRD formule een betere benadering van de glomerulaire filtratiesnelheid dan de formule van Cockcroft-Gault? Rikkert Jonkheijm AIOS Erasmus MC

2 De patiënt  Op nascholing werd verteld over “nieuwe” berekening van de klaring/GFR  ♀86 jaar, 55 kg, serum creatinine 77 μmol/L  CG: 40 ml/min  MDRD: 66 ml/min/1,73 m 2  Welke berekening geeft de meest betrouwbare schatting van de GFR?

3 PICO  P: volwassen patiënten met verminderde nierfunctie  I: MDRD formule  C: Cockcroft-Gault formule  O: beste voorspeller voor de GFR

4 Zoekstrategie  Mesh-termen:  Cockcroft(-Gault) en MDRD of Modification of diet in renal disease  geen MESH-termen  Renal function  “glomerular filtration rate”  glomerular filtration rate AND Modification of diet in renal disease  447 hits

5 Zoekstrategie 2  estimating of glomerular filtration rate AND Modification of diet in renal disease  48 hits  estimating of glomerular filtration rate AND Modification of diet in renal disease AND Cockcroft Gault  33 hits  twee clinical trials  één geeft de relatie tussen MDRD en CG weer

6 Gekozen artikel  Using Standardized Serum Creatinine Values in the Modification of Diet in Renal Disease Study Equation for Estimating Glomerular Filtration Rate  Levey AS, Coresh J et al.  Ann Intern Med. 2006;145:247-254

7 Beoordeling: validiteit  Valide referentietest: klaring van 125 I-iothalamaat (gouden standaard) als maat voor de GFR  Nierfunctie met beide formules onafhankelijk van elkaar berekend met de gemeten creatininewaarde  Blindering hier niet van toepassing; formules zijn met dezelfde gemeten waarden van creatinine doorberekend

8 Beoordeling: validiteit 2  Selectie van patiënten  weinig subgroepen (Amerikanen (kaukasische) en “Afro- Americans”)  slechts 6% diabeten  16% had een ‘normale’ nierfunctie (>60 ml/min per 1,73m 2 )  Bepaling etniciteit: “probably by examination of skin color”

9 Beoordeling: resultaten

10 Resultaten: CG met BSA correctie

11 Resultaten: CG met BSA en bias correctie

12 Resultaten: MDRD-4

13 Resultaten: CG met BSA correctie

14 Resultaten: CG met BSA- en biascorrectie

15 Resultaten: MDRD-4

16 Resultaten: ROC-curve

17 Resultaten MDRDCG Sensibiliteit0.97 Specificiteit0.670.53 + voorspellende waarde0.940.92 – voorspellende waarde0.800.78

18 Beoordeling: toepasbaarheid  MDRD geeft een betere schatting van de GFR  MDRD-formule is gemakkelijker te gebruiken dan de CG- formule: er hoeft geen gewicht en lengte bepaald te worden  MDRD is onvoldoende accuraat bij mensen die weinig creatinine aanmaken

19 Beoordeling: toepasbaarheid 2  Vooralsnog alleen gevalideerd bij mensen met een GFR<60 ml/min/1,73m 2  Kan alleen gebruikt worden als het lab een gestandaardiseerde creatininebepaling gebruikt  Er is alleen gekeken naar kaukasiërs/afro-amerikanen  Relatief weinig diabeten in de studie betrokken

20 Conclusie De MDRD geeft een nauwkeuriger schatting van de GFR dan de CG bij patiënten met een verslechterde nierfunctie en is gemakkelijker in gebruik dan de CG formule

21 Aandachtspunten  Over het algemeen: MDRD kan gebruikt worden bij de oudere patiënt  MDRD op basis van dit onderzoek niet gebruiken bij andere subgroepen  Houd een slag om de arm als het gaat om diabeten  Lab moet gestandaardiseerde creatininebepaling doen!

22 Dank voor jullie aandacht!

23 Formules  Cockcroft-Gault:  ((140-leefijd) x (gewicht)) x (1,73/72 x plasmacreatinine) x BSA  Vrouw: bovenstaande formule x 0,85  MDRD:  175 x (plasmacreatinine -1,154 ) x (leeftijd -0,203 )  Negroïde: MDRD x 1,212  Vrouw: MDRD x 0,742  BSA:  ((gewicht [kg] 0.425 ) x (lengte [cm] 0.725 )) x 0.007184

24 Hoe was het ook alweer?  Creatinine = afbraakproduct spierweefsel (creatinefosfaat)  Heeft een redelijk constante waarde in het bloed  Wordt via de nieren uitgescheiden (door filtering en door secretie)  Is de beste endogene voorspeller voor de nierfunctie

25 Uit: Medical Physiology; R. Rhoades en G. Tanner; 1 e druk 1995; blz 424, fig 23-7

26 Resultaat


Download ppt "Geeft de MDRD formule een betere benadering van de glomerulaire filtratiesnelheid dan de formule van Cockcroft-Gault? Rikkert Jonkheijm AIOS Erasmus MC."

Verwante presentaties


Ads door Google